Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Jyväskylän kaupungin Fiksusti liikkeellä -markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / KRT / Liikenne- ja viheralueet
Osoite:Hannikaisenkatu 17, PL 233 40101 Jyväskylä
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Kati Kankainen
fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, p. 014 266 8063, kati.kankainen@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Jyväskylän kaupungin Fiksusti liikkeellä -markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus
Tuotteen/palvelun kuvaus:Jyväskylän kaupunki pyytää tarjousta Fiksusti liikkeellä -markkinointikampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ koostuu kahdesta osiosta: Osio 1: Fiksun liikkumisen video- ja somekampanjan suunnittelu ja toteutus Osio 2: Jyväskylän kaupungin fiksun liikkumisen verkkosivuston kehittäminen. Koko tarjouspyyntö liitteineen tulee pyytää Kati Kankaiselta, mikäli haluat jättää tarjouksen: kati.kankainen@jkl.fi, 014 266 8063.
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ALIHANKINTA. Mikäli tarjoaja käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankintaa, tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävistä alihankkijoista. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan.
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • TYÖEHTOSOPIMUS. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoajan tulee antaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • TYÖTERVEYSHUOLTO. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

  • muut liitteissä esitetyt perusteet: 1) Hinta 35 % 2) Sisältö- ja toteutussuunnitelmaehdotus, referenssit ja työtiimi 65 %

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Työ aloitetaan toimittajan valinnan jälkeen heti kun mahdollista. Työ toteutetaan vuoden 2018 aikana.
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:28.6.2018 klo 09:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:kati.kankainen@jkl.fi
Hankinnan tunnus:Fiksusti liikkeellä -kampanja
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 19.6.2018 klo 00:08 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kati.kankainen@jkl.fi.. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotKysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kati.kankainen@jkl.fi.
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 21.6.2018 klo 17:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat markkinointi, video, some
Tarjouspyyntö lisätty13.6.2018 klo 12:53

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje