Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Kortepohjan yleissuunnitelma

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Osoite:
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Mari Kiili
Jyväskylän kaupunki / Kaupunkirakennepalvelut / Asemakaavoitus PL 233, 40101 Jyväskylä puh. 014 266 5147 mari.kiili@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Kortepohjan yleissuunnitelma
Tuotteen/palvelun kuvaus:Tehtävänä on laatia Kortepohjan yleissuunnitelma (Kts. liite / tarkempi tarjouspyyntö).
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ALIHANKINTA. Mikäli tarjoaja käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankintaa, tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävistä alihankkijoista. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan.
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • TYÖEHTOSOPIMUS. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoajan tulee antaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • TYÖTERVEYSHUOLTO. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotKonsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:2.7.2018 klo 12:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:Tarjoukset tunnuksella "Kortepohja ys" sähköpostitse osoitteeseen: mari.kiili@jkl.fi Alla mainitusta poiketen tarjoukset toimitetaan sähköpostitse.
Hankinnan tunnus:Kortepohja ys
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Kts. liite / tarkempi tarjouspyyntö.
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 7.6.2018 klo 15:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Kysymykset tunnuksella "Kortepohja ys" sähköpostitse osoitteeseen: mari.kiili@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotKysymykset tunnuksella "Kortepohja ys" sähköpostitse osoitteeseen: mari.kiili@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 13.6.2018 klo 15:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
  • Tarkempi tarjouspyyntö - Liite pyytämällä yhteyshenkilöltä sähköpostitse.
Asiasanat
Tarjouspyyntö lisätty29.5.2018 klo 14:43

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje