Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Jyväskylän kaupungin pienpurkukohteita 2018, rakennusten purku-urakka

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / KRT / Tontit ja maanhallinta
Osoite:Hannikaisenkatu 17, PL 233, 40101 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Jari Lämsä
p. 014 266 4401 jari.lamsa@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Jyväskylän kaupungin pienpurkukohteita 2018, rakennusten purku-urakka
Tuotteen/palvelun kuvaus:Urakassa puretaan seuraavat rakennukset: 1. Aaronraitti 27, 40530 Jyväskylä, 3-kerroksinen asuinrakennus ja piharakennus. 2. Nisulankatu 19, 40720 Jyväskylä, asuinrakennus. 3. Tervaruukinkatu 33 ja 35, 41160 Tikkakoski. Entinen Tikkapuu Oy:n puutyöverstashalli ja maalaamohalli kaikkine rakenteineen 4. Kilkitniementie, 40900 Säynätsalo, pienet varastorakennukset 4 kpl Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavissa sähköisesti jari.lamsa@jkl.fi. Tämä ilmoitus ei sisällä kaikkia liitteitä.
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:Ei
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Palvelun vasteaika:Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Takuuaika ja -ehdot:Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Muu, mikä:Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:31.5.2018 klo 12:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:jari.lamsa@jkl.fi
Hankinnan tunnus:
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 31.5.2018 klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedot
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 31.5.2018 klo 12:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat purkutyöt, purku-urakka
Tarjouspyyntö lisätty9.5.2018 klo 15:33

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje