Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Visit Jyväskylän digikampanjat ja -valmennukset

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Visit Jyväskylä
Osoite:Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Susanne Sarvilinna
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Visit Jyväskylän digikampanjat ja -valmennukset
Tuotteen/palvelun kuvaus:Visit Jyväskylä etsii kumppania kuluttajamarkkinoille suunnattujen digikampanjoiden toteuttamiseen, matkailutoimijoiden valmentamiseen sekä Visit Jyväskylän henkilökunnan sparraamiseen. Valittava yhteistyökumppani tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Visit Jyväskylän matkailumarkkinoinnin kanssa. Kumppanilta vaaditaan vankkaa asiantuntemusta digitaalisesta markkinoinnista, suosittelumarkkinoinnista ja matkailualasta. Tarjouspyyntäasiakirjat tulee pyytää ja mahdolliset täsmentävät kysymykset tulee esittää viimeistään ke 21.2.2018 osoitteeseen susanne.sarvilinna@jkl.fi otsikolla ”Tarjouspyyntö: Digikampanjat ja -valmennukset”.
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:Tarjouspyyntäasiakirjat tulee pyytää ja mahdolliset täsmentävät kysymykset tulee esittää viimeistään ke 21.2.2018 osoitteeseen susanne.sarvilinna@jkl.fi otsikolla ”Tarjouspyyntö: Digikampanjat ja -valmennukset”.
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ALIHANKINTA. Mikäli tarjoaja käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankintaa, tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävistä alihankkijoista. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan.
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:


Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:12.3.2018 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:susanne.sarvilinna@jkl.fi
Hankinnan tunnus:
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 21.2.2018 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset täsmentävät kysymykset tulee esittää viimeistään ke 21.2.2018 osoitteeseen susanne.sarvilinna@jkl.fi otsikolla ”Tarjouspyyntö: Digikampanjat ja -valmennukset”. . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotMahdolliset täsmentävät kysymykset tulee esittää viimeistään ke 21.2.2018 osoitteeseen susanne.sarvilinna@jkl.fi otsikolla ”Tarjouspyyntö: Digikampanjat ja -valmennukset”.
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 22.2.2018 klo 17:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat kampanja,markkinoin,digi,valmennu,koulutu
Tarjouspyyntö lisätty9.2.2018 klo 14:35

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje