Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Työkengät Kylän Kattauksen keittiöhenkilökunnalle

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / Kylän Kattaus -liikelaitos
Osoite:Salontaipaleentie 6 40500 Jyväskylä
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Leena Rinneaho-Junikka
p. 014 2668334 Sähköposti: leena.rinneaho-junikka@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Työkengät Kylän Kattauksen keittiöhenkilökunnalle
Tuotteen/palvelun kuvaus:Kylän Kattaus hankkii henkilökunnalleen työkengät keskitetysti kevään 2018 aikana. Tarjouksista valitaan kolme halvinta kenkien vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Tarjouksessa tulee mainita, minkä valmistajan kenkiä tarjoajalla on valikoimassa. Tarjoajaa pyydetään liittämään tarjoukseen kenkäkuvasto ja kenkähinnat (ALV 0) sähköisessä muodossa. Vähimmäisvaatimukset täyttäviä työkenkämalleja tulee olla laaja valikoima. Työkenkien vähimmäisvaatimukset: tukeva joka puolelta, kengän pohja luistamaton ja joustava, kanta matala ja tukevarakenteinen, avokantaisissa malleissa kantapään kiertävä remmi, umpinainen kärki, vettä ja roiskeita hylkivä pintamateriaali sekä pohja ja päällinen helppo puhdistaa. Henkilökunnalle järjestetään kolme erillistä esittelytilaisuutta, paikkoina Keski-Suomen keskussairaalan ruokapalvelukeskus sekä Kuokkalan ja Palokan koulut. Tilaisuudet järjestetään klo 14 - 16. Tilaisuuksissa tulee olla vähintään kaksi esittelijää kultakin kenkätoimittajalta. Esittelijöille toimitetaan nimilista, josta esittelijän tulee tarkistaa, että ko. henkilö on Kylän Kattauksen työntekijä. Työntekijä valitsee itselleen sopivimmat kengät esittelytilaisuuksissa. Kylän Kattaus maksaa työkengistä korkeintaan 100 € (sis. alv 24 %). Jos työntekijä hankkii kalliimmat kengät, hänelle tulee toimittaa ylimenevästä osasta erillinen lasku. Työntekijä on oikeutettu yhteen kenkäpariin. Mahdolliset pohjalliset työntekijä maksaa itse. Kenkien toimituspisteitä on kuusi. Laskussa tulee mainita työntekijän nimi, joka kengät on hankkinut.
Määrä:n. 300
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):kpl
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • TYÖEHTOSOPIMUS. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoajan tulee antaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • TYÖTERVEYSHUOLTO. Mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Toimitusaika on neljä (4) viikkoa tilauksesta. Viivästyssakko Jyse Tavarat 2014 ehtojen mukaisesti.
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
21 pv netto, ei toimitusmaksua eikä laskutuslisää. Esittelytilaisuuksista ei makseta kilometrikorvauksia tai muita kuluja. Laskutusohje: http://www.jyvaskyla.fi/talouskeskus/laskut/laskutus Kylän Kattaus -liikelaitoksen verkkolaskuosoite: Y-tunnus 0174666-4 Verkkolaskujen välittäjä: BasWare Oyj, välittäjätunnus: BAWCFI22, ovt-tunnus: 003701746664970
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:Tuotteilla tulee olla 12 kk takuu, mikä pitää sisällään tuotteesta johtuvat viat. Viallinen tuote tulee korjata/vaihtaa uuteen. Muutoin noudatetaan JYSE 11 Takuu-ehtoja.
Muu, mikä:Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa. Jyse Tavarat 2014 siltä osin kuin tämän asiakirjan tai tarjouspyynnön ehdot eivät ole ristiriidassa Jyse-ehtojen kanssa.
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 TAVARAT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:2.3.2018 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:Sähköpostitse osoitteiseen sari.viinikainen@jkl.fi
Hankinnan tunnus:Työkengät 2018
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Selvitykset tarjoajan soveltuvuudesta eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnön päättymispäivästä laskettuna.
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 23.2.2018 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen leena.rinneaho-junikka@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotleena.rinneaho-junikka@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 28.2.2018 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat työkengät, 2018
Tarjouspyyntö lisätty30.1.2018 klo 14:15

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje