Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Kaivopuiston valaistuksen lisäys

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki/KRT/LIIVI
Osoite:
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Jukka Piispanen
jukka.piispanen@jkl.fi p. 014 266 5133
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Kaivopuiston valaistuksen lisäys
Tuotteen/palvelun kuvaus:Tehtävänä on lisätä Kaivopuistoon viisi valaisinpistettä. Suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi rakennettuna. Valaisimet on tilaajan varastossa.
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.
  • Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • Tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävistä alihankkijoista.
  • Tarjoajan tulee antaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Valaisinten vaihtotyö suoritetaan joulukuun aikana, mikäli maa ei ole kerennyt routaantua. Vaihtoehtoisesti työ voidaan tehdä keväällä roudan sulamisen jälkeen.
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
21 vrk, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:24 kuukautta.
Muu, mikä:Urakassa noudatetaan Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE98 RT 16-10660
Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:30.11.2017 klo 00:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:jukka.piispanen@jkl.fi Alla mainitusta poiketen tarjoukset toimitetaan sähköpostitse.
Hankinnan tunnus:Kaivopuiston valaistuksen lisääminen
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Tarjouspyyntöasiakirja toimitetaan pyydettäessä. Tarjouspyynnön voi pyytää sähköpostilla osoitteesta jukka.piispanen@jkl.fi
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 20.11.2017 klo 00:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Tarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 20.11.2017 klo 00:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen jukka.piispanen@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan. Kysymysten jättöosoite ja lisätiedot jukka.piispanen@jkl.fi . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 20.11.2017 klo 00:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen jukka.piispanen@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan. Kysymysten jättöosoite ja lisätiedot jukka.piispanen@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 27.11.2017 klo 00:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat valaistusurakka, kaivopuisto
Tarjouspyyntö lisätty14.11.2017 klo 14:08

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje