Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

RPA (Robotic Process Automation)

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus-liikelaitos
Osoite:Heikinkatu 3 b PL 137 40100 Jyväskylä
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Mari Soukka
mari.soukka@jkl.fi 050 3118985
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:RPA (Robotic Process Automation)
Tuotteen/palvelun kuvaus:Hankinnan kohteena on ohjelmistorobotiikan (RPA) ratkaisu, jonka avulla automatisoidaan Talouskeskus-liikelaitoksen palveluprosesseja. Hankinta sisältää valitun RPA-kohteen toteutuksen (tuotantoympäristön suunnittelu, testaus ja käyttöönotto) ja ylläpitopalvelut pilvipalveluna (hinnoittelu tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluista sekä käyttöoikeuksista).
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.
  • Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • Tarjoajan tulee antaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin.
  • Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

  • muut liitteissä esitetyt perusteet: 50 %
  • hinta: 50 %

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:10.12.2017 klo 18:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:mari.soukka@jkl.fi
Hankinnan tunnus:Talouskeskus-liikelaitos, RPA
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 24.11.2017 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen henna.lehmusjoki@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedothenna.lehmusjoki@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 30.11.2017 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat RPA, ohjelmistorobotiikka, Talouskeskus
Tarjouspyyntö lisätty10.11.2017 klo 09:11

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje