Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Mobiilisovellus

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut
Osoite:Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Rita Suhonen
rita.suhonen@jkl.fi p. 050 320 5933
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Mobiilisovellus
Tuotteen/palvelun kuvaus:Pyydämme tarjousta Nuorten Jyväskylä -mobiilisovellukselle. Tarjous pyydetään mobiilisovelluksen suunnittelusta yhteistyössä Jyväskylän nuorisopalvelujen työntekijöiden kanssa, toteutuksesta, julkaisusta ja ylläpidosta vuoden määräaikaisella sopimuksella. Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla on meneillään Nuorten Jyväskylä -hanke, jonka puitteissa halutaan hankkia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä muun nuorisotyön tueksi mobiilisovellus. Sovelluksen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Sen tarkoituksena on koota yhteen paikkaan tietoa nuoria koskevista asioista jo olemassa olevista kanavista (mm. sosiaalisen median kanavat, kaupungin tapahtumakalenteri, kaupungin verkkotiedotteet jne.) ja tarjota mahdollisuus esimerkiksi henkilökohtaisen nuorisokortin käyttöönottoon mobiiliversiona. Lisätiedot liitteessä.
Määrä:1
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):kpl
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
 • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
 • Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
 • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.
 • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
 • Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin.
 • Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

 • toimitusvarmuus: 4
 • toimitusaika: 3
 • tekniset ominaisuudet: 2
 • hinta: 1

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Mobiilisovellus pyritään tämänhetkisen suunnitelman mukaan julkaisemaan maaliskuussa 2018.
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:27.11.2017 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut Rita Suhonen Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä
Hankinnan tunnus:Nuorten Jyväskylän mobiilisovellus
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteisiin rita.suhonen@jkl.fi, esa.linna@jkl.fi ja jarno.laitinen@jkl.fi sekä kopiona katariina.soanjarvi@jkl.fi. Viestin aiheksi tulee kirjata "Tarjous - Nuorten Jyväskylän mobiilisovellus".
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 21.11.2017 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Kysymykset sähköpostitse osoitteisiin rita.suhonen@jkl.fi ja esa.linna@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotKysymykset sähköpostitse osoitteisiin rita.suhonen@jkl.fi ja esa.linna@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 23.11.2017 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
 • Tarjouspyyntö - Lisätiedot löytyvät oheisen linkin kautta. Mikäli tiedoston avaamisessa on ongelmia, lisätietoja voi pyytää sähköpostitse: rita.suhonen@jkl.fi
Asiasanat mobiili, sovellus, nuoriso, mobile, app
Tarjouspyyntö lisätty26.10.2017 klo 14:52

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje