Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Ultraäänilaite

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupungin hankintakeskus
Osoite:Heikinkatu 3 A, B-porras, PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Annika Temonen
annika.temonen@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Ultraäänilaite
Tuotteen/palvelun kuvaus:Jyväskylän kaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on hankkimassa ultraäänilaitetta yleislääkärikäyttöön Kyllön terveyskeskussairaalaan. Laitetta käytetään muun muassa virtsarakon residuaalin tarkistamiseen, cystofixin laittoon, askites- ja pleurapunktioihin (nesteen määrän tarkistaminen ja punktiokohdan etsiminen) sekä munuaisaltaiden ja vena cavan täyttöasteen tarkistamiseen. Tarkemmat tiedot ja tarjouspyyntö osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=127121 .
Määrä:1
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):kpl
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:


Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:26.9.2017 klo 09:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=127121 . Tarjoukset otetaan vastaan ainoastaan sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.
Hankinnan tunnus:
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 12.9.2017 klo 09:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=127121 . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedothttps://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=127121
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 14.9.2017 klo 23:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat Ultraäänilaite
Tarjouspyyntö lisätty6.9.2017 klo 09:09

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje