Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Viranhaltijain ja työntekijäin oman kulkuneuvon käyttöä...


Selvennys: Jyväskylän kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin oman kulkuneuvon käyttöä virka- ja työtehtävissä koskevat ohjeet
Tunniste: 24/1986

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.1986.1 §
Viranhaltijalle tai työntekijälle suoritetaan oman kulkuneuvon käytöstä korvausta määräajaksi myönnettyyn yleiseen käyttöoikeuteen tai erilliseen käyttömääräykseen perustuvista virka- tai työtehtäviin liittyvistä matkoista, jotka suoritetaan Jyväskylän kaupungin alueella. Kaupungin alueella suoritettaviin matkoihin luetaan korvausta maksettaessa kuuluvaksi myös naapurikunnissa (Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Säynätsalo, Toivakka, Laukaa, Uurainen, Petäjävesi) sijaitseville kiinteistöille ja toimintakohteisiin suoritettavat virka- ja työmatkat.

2 §
Oman kulkuneuvon käyttöoikeuden myöntää kunkin viraston tai laitoksen henkilökunnalle viraston päällikkö tai laitoksen johtaja tai muu kaupunginhallituksen taikka asianomaisen lauta- tai johtokunnan määräämä viranhaltija. Viraston päällikölle tai laitoksen johtajalle käyttöoikeuden myöntää kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja kukin omalla toimialallaan. Apulaiskaupunginjohtajille käyttöoikeuden myöntää kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajalle kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

3 §
Erillisen oman kulkuneuvon käyttömääräyksen virka- tai työtehtävässä suoritettavaa yksittäistä toistumatonta matkaa varten on oikeutettu antamaan kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toimialaansa kuuluvan viraston päällikölle tai laitoksen johtajalle, viraston päällikkö tai laitoksen johtaja alaiselleen osastopäällikölle sekä osastopäällikkö tai muu viraston päällikön tai laitoksen johtajan määräämä esimies tai vastaava alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle. Käyttömääräys on annettava kirjallisena ja määräys on liitettävä matkalaskuun.

4 §
Oikeus oman kulkuneuvon käyttöön myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa määräajaksi, enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 §
Oman kulkuneuvon käyttöoikeuteen perustuvista matkoista, joista suoritetaan korvaus kilometrimaksuna, on asianomaisen viranhaltijan ja työntekijän pidettävä kaupunginhallituksen hyväksymän mallin mukaista ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjan hankkii kaupunki ja se luovutetaan kulkuneuvon käyttäjille korvauksetta.

Käyttöoikeuden myöntäneen viranomaisen tai sen määräämän henkilön on kalenterikuukausittain tarkastettava ajopäiväkirjat.

6 §
Oman kulkuneuvon käytöstä suoritetaan korvaus kalenterikuukausittain sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

7 §
Määräajaksi myönnetty oman kulkuneuvon käyttöoikeus koskee tänä määräaikana myös asianomaisen viran väliaikaista hoitajaa tai muuta virkatehtävien hoitajaa sekä kuukausipalkkaisen työntekijän sijaista.

Määräajaksi myönnetty käyttöoikeus voidaan peruuttaa ennen määräajan päättymistä.

8 §
Oman kulkuneuvon käytöstä virka- tai työtehtäviin liittyvissä ajoissa on laadittava yhteenveto kalenterivuosittain tai käyttämällä jotakin muuta suunnilleen saman pituista jaksoa. Yhteenveto on esitettävä päätettäessä määräaikaisen oman kulkuneuvon käyttöoikeuden uudelleen myöntämisestä.

9 §
Nämä yleisohjeet koskevat paitsi viranhaltijan ja työntekijän omalla myös hänen hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tehtävää virka- tai työmatkaa.

10 §
Näitä yleisohjeita ei noudateta siltä osin kuin ne mahdollisesti ovat ristiriidassa kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen määräysten kanssa.

11 §
Nämä yleisohjeet tulevat voimaan 1.1.1987.

Kunnallinen määräyskokoelma :: V ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje