Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kiinteistötoimitusmaksutaksa 2020Kaupunkirakennelautakunta hyväksynyt 17.12.2019/262, voimaantulo 1.1.2020

Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin. Myös uskottujen miesten käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät taksaan.


TOIMITUKSET

1 § Lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on
enintään 2 000 m² 1150 €
2 001 – 10 000 m² 1410 €
yli 10 000 m² 1635 €

Jos lohkomisen yhteydessä jää jäljelle kiinteistö, joka voitaisiin KRL 3 tai 4 mukaan rekisteröidä tontiksi, voidaan se lohkoa suoraan ja sen osalta kiinteistötoimitusmaksu on 305 €

Jos lohkotaan kiinteistö jolla ei ole maapinta-alaa 560 €

2 § Lohkomisen yhteydessä suoritettava rajankäynti, kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Rajankäynti 245 €
Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 245 €
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 140 €
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 140 €
Tilusvaihto 365 €
Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.
Yhteisalueosuuden siirto 140 €

3 § Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 570 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 140 €

4 § Tilusvaihto

Erillinen tilusvaihto (KmL 8 luku)
Ilman uuden rajan käyntiä 600 €
Mikäli käydään uutta rajaa 1175 €

5 § Halkominen

Kun halkomalla muodostuu 2 tonttia 1175 €
Jokaiselta seuraavalta kiinteistöltä 305 €

6 § Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 600 €

7 § Yhteisalueosuuden siirtotoimitus

Toimituksena suoritettava Yhteisalueosuuden siirto 560 €

8 § Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

9 § Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

10 § Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 §:ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje