Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hakemistot

Hallintosääntö 2018


Tunniste: 3/2018


3 luku
Palveluorganisaatio

24 § Kaupungin palveluorganisaatio

Jyväskylän kaupungin organisaatio koostuu konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta sekä liikelaitoksista.

1. Konsernihallinto
2. Sivistys
3. Perusturva
4. Kaupunkirakenne

Kaupungin liikelaitokset ovat:

1. Talouskeskus-liikelaitos
2. Tilapalvelu-liikelaitos
3. Työterveys Aalto -liikelaitos
4. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos
5. Altek Aluetekniikka -liikelaitos
6. Kylän Kattaus -liikelaitos

Toimialat jakautuvat palvelualueisiin. Palvelualueet jakautuvat palveluyksiköiksi sekä mahdollisesti vielä toimintayksiköiksi.

Palveluorganisaation toimintaa koordinoivat johtoryhmät. Kaupunginjohtaja nimeää kaupungin johtoryhmän. Toimialajohtajat nimeävät toimialan johtoryhmän ja kansliapäällikkö konsernihallinnon johtoryhmän. Henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajansa näihin johtoryhmiin. Liikelaitoksen johtaja nimeää liikelaitoksen johtoryhmän.

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö ja toimialajohtaja päättää kaupungin edustajien nimeämisestä sellaisiin kaupunkiorganisaation ulkopuolisiin työryhmiin, joista edellytetään päätös.

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö ja toimialajohtaja päättää työryhmän perustamisesta silloin, jos kaupunkiorganisaation ulkopuolinen taho edellyttää päätöstä.

25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

Kaupunginhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

Toimialojen ja liikelaitosten ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa asianomainen lautakunta tai johtokunta 15 ja 18 §:ssä määritellyn toimivallan mukaisesti.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Hakemistot :: Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje