Nuorten taidetyöpaja Facebookissa

Taustaa

Nuorten Taidetyöpaja syntyi vuonna 2001 Jyväskylän kaupungin kehityshankkeena. Taidetyöpaja sai pian ESR -rahoitusta ja toimi sillä aina vuoteen 2008 saakka. Alkuaikoina Nuorten Taidetyöpaja tarjosi toiminnallista työharjoittelua 12 nuoren ryhmälle neljän kuukauden jaksoissa kaksi kertaa vuodessa. Taidetta, kulttuuria ja kädentaitoja toteutettiin yhteisöllisesti. Innostus tuli ohjaajista ja ryhmästä itsestään. Vuonna 2007 valmistui Taidetyöpajan työstä kertova julkaisu ”Ensi-illan ihme – Nuorten Taidetyöpaja 2001- 2007″.

Taidetyöpajasta tuli osa kaupungin työllisyyspalveluiden pysyvää toimintaa vuonna 2008, kun kaupunki vakinaisti kaksi työvalmentajaa. Samoihin aikoihin käynnistyi lääninhallituksen rahoituksella pienpajatoiminta. Tarjonta laajeni koskemaan myös niitä nuoria, jotka eivät olleet työmarkkinatukeen oikeutettuja. Pienpajoista vastasi alkuvaiheessa yksi valmentaja. Syksyllä 2008 Taidetyöpajalla käynnistyi myös etsivä työ. Uusi toiminta toi jälleen pajalle uutta virtaa tullessaan. Sittemmin etsivän työn tekijöiden määrä on kasvanut viiteen työntekijään.

Voimalaitos – Nuorten Taitopajat -hankkeen myötä toiminta laajeni merkittävästi syksyllä 2010. ESR -rahoitteinen projekti tarjosi entistä ammatillisempia pajaryhmiä ja starttivalmennusta. Voimalaitos -hanke kasvatti pajojen ja pajapaikkojen määrää ja kehitti Taidetyöpajan toimintaa entisestään.

2001               Ensimmäinen pajaryhmä käynnistyy kokeiluna
Pajapaikkoja vuodessa: 24
Työntekijöitä: 3
2001               Toiminta lähtee pyörimään EU:n rahoituksella
2007               Toinen pajaryhmä aloittaa toimintansa peruspajan rinnalla
Pajapaikkoja vuodessa: 60
Työntekijöitä: 4
2008               Ensimmäinen etsivän työn työpari aloittaa
2010               Voimalaitos – Nuorten Taitopajat -hanke käynnistyy EU:n rahoituksella
Pajapaikkoja vuodessa: 160
Työntekijöitä: 14
2010               Kuntouttava työtoiminta aloittaa
2010               Toinen etsivän työn työpari aloittaa
2012               Yhteistyö Jyväskylän ammattiopiston kanssa käynnistyy
2013               Perusopetuksen yhdeksäs luokka eli Oppipaja aloittaa
2013               Taidetyöpajan työpajat opinnollistetaan
2014               Jyväskylän kaupunki vakinaistaa Voimalaitos -hankkeen toiminnot
Pajapaikkoja vuodessa: 300
Etsivän työn asiakkaita vuodessa: 300
Työntekijöitä: 30
2015               Toiminta siirtyi sivistyspalveluiden alle 1.7.2015.