Nuorten taidetyöpaja Facebookissa

Arvot 

YHTEISÖLLISYYS

 • Haluamme rakentaa ja vahvistaa turvallista yhteisöä ja ympäristöä, jossa jokaisella on oikeus osallistua pajatoiminnan kehittämiseen.
 • Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ikään, kokoon, sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon katsomatta – kaikkia kohdellaan tasavertaisesti.
 • Olemme aidosti läsnä, huomioiden ja kunnioittaen toisiamme.
 • Tavoitteemme on saattaa nuoret osalliseksi omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

TOIMINNALLISUUS

 • Lähestytään asioita toiminnan kautta.
 • Luovuus näkyy pajasisältöjen lisäksi myös toiminnan kehittämisessä, kehitämme toimintaa jatkuvasti uusia pajoja ja käytäntöjä ideoiden.
 • Uskallamme ottaa riskejä, improvisoida ja kokeilla rajoja, myös mokailu on sallittua.
 • Pajalla on lupa oppia luovasti!

MYÖNTEINEN AJATTELU

 • Ylläpidämme uskoa tulevaisuuteen, menneisyys ei määritä kenenkään tulevaisuutta.
 • Jokaisessa nuoressa on mahdollisuus.
 • Iloitaan pienistä asioista, elämän iloista.
 • Innostuminen tarttuu!

”Yhteisöllisyys näkyy esimerkiksi siinä, että pajat eivät toimi pelkästään oman ryhmänsä kanssa, vaan lisäksi on myös yhteisiä ohjaustilanteita ja tapahtumia, joissa voi tutustua myös muihin pajalaisiin.”