Nuorten taidetyöpaja Facebookissa

Toiminta

15753322551_09c01e7660_z

Nuorten Taidetyöpaja nimenä herättää usein mielikuvia paikasta, jossa nuoret tekevät taidetta. Vuosien varrella niin nuoret kuin työntekijätkin ovat saaneet avata toimintaa useaan otteeseen niin sukulaisille, ystäville kuin alan ammattilaisillekin. Kuvauksia ja tarinoita on ollut taatusti yhtä monta kuin kertojaakin, mikä kertoo ennen kaikkea toiminnan monimuotoisuudesta.

Toiminnan tavoitteet ovat samanlaiset kuin muillakin nuorten työpajoilla Suomessa; tukea nuoren työ- ja toimintakykyä mielekkään tekemisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorta työelämään, opintoihin tai johonkin palveluun kiinnittymiseksi.

Taide näyttäytyy Nuorten Taidetyöpajan arjessa valmennuksessa käytettävien luovien menetelmien kautta. Toiminnassa ei pyritä ammattimaisen taiteelliseen lopputulokseen, vaan olennaista on yhdessä tekeminen sekä työskentelyprosessi ja sen vaikutukset nuoren hyvinvointiin.9731733138_2f230f9e3e_z

Nuorten Taidetyöpajan toiminnassa on elementtejä, jotka tekevät Taidetyöpajasta ainutlaatuisen toimijan. Ainutlaatuisuus rakentuu monista tekijöistä; käytössä olevista luovista ja toiminnallisista menetelmistä, moniammatillisen ja monialaisen työyhteisön synergiasta, Taidetyöpajan valmennusfilosofiasta sekä toiminnan mahdollistavasta johtajuudesta, jossa työntekijät saavat paljon vapautta toimia ja käyttää luovuuttaan.

Työelämätaitojen vahvistamisessa on kyse työelämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien kehittämisestä. Pajoilla harjoitellaan työelämän yleisiä pelisääntöjä, kuten käytöstapoja, työyhteisötaitoja, työpaikan sääntöjen noudattamista ja sovitusta kiinni pitämistä (esimeriksi työajat, työvaatetus ja kännykän käyttö työaikana) sekä täsmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Työtaitojen vahvistamisessa valmennuksen avulla kehitetään nuoren kykyä suunnitella ja toteuttaa omaa työtä ja toimintaa. Työtaitoihin liittyvät taito käyttää työntekoon liittyviä aineita, välineitä ja koneita sekä kyky tarkastella ja arvioida oman työn laatua. Osa työtaitoja on taito huomioida työn tekemiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

17145061455_e285966696_z

Elämänhallinnan ja arjen taidot puolestaan mahdollistavat arkielämän haasteista ja vaatimuksista selviytymisen. Käytännössä kyse on esimerkiksi itsensä huolehtimisen taidoista (esimerkiksi terveys, hygienia, asuminen ja ruoanlaitto), oman ajankäytön ja päivärytmin hallinnan taidoista, asiointitaidoista (esimerkiksi Kela ja TE -toimisto) sekä raha-asioiden hoitamiseen liittyvistä taidoista.

Tulevaisuuden suunnittelun taitoja vahvistetaan pajoilla tulevaisuustyöskentelyn avulla. Tulevaisuustyöskentely auttaa nuorta suunnittelemaan omaa elämäänsä sekä asettamaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään erilaisia tapoja toteuttaa haaveita. Nuoria tuetaan ottamaan askeleita kohti unelmiaan. Tulevaisuustyöskentelyn aikana kehitetään itsetuntemukseen liittyviä taitoja. Itsensä tunteminen on edellytys realististen tavoitteiden asettamiselle ja sille, että kykenee saavuttamaan nämä tavoitteet.