Nuorten taidetyöpaja Facebookissa

Hankkeet

 

Voimalaitos – Nuorten Taitopajat

1.8.2010-30.6.2014

Voimalaitos – Nuorten Taitopajat oli Euroopan sosiaalirahaston ja Jyväskylän kaupungin rahoittama nelivuotinen hanke, jossa kehitettiin uudenlaista nuorten työpajatoimintaa yhteistyössä Nuorten Taidetyöpajan kanssa.

Voimalaitos -hanke mahdollisti Taidetyöpajan toiminnan laajentamisen ja vastasi osaltaan tarpeeseen luoda uusia työllistymis- ja työkokeilupaikkoja työttömille nuorille. Toiminnassa painottui nuorten opiskeluun ja työelämään suuntautuvien voimavarojen kartoitus ja lisäys, siitä projektin nimikin – Voimalaitos. Hankkeen kohderyhmänä olivat 17-29 -vuotiaat jyväskyläläiset työttömät nuoret ja toisen asteen opiskelijat, joiden opinnot olivat vaarassa keskeytyä. Projektin aikana hankkeen pajatoimintoihin osallistui noin 400 nuorta. Pajajaksojen kestot vaihtelivat kuukaudesta puoleen vuoteen.

Voimalaitos – Nuorten Taitopajat -projekti pohjautui käytännön työntekoon ja toimintaan. Projekti tuotti työttömille nuorille työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja erilaisiin työpajoihin. Hankkeen tuloksina syntyivät seuraavat pajat: Starttipaja, Kuvasta viestiksi, Tuunaten tuotteeksi, Sisusta ja Stailaa, Vasaroiden valmiiksi, Elämyspaja, Vola -bändipaja, Ensi-ilta -teatteripaja ja Taitotiimi. Pajatoiminnan lisäksi projektissa kehitettiin yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyössä luotiin toimintamalleja, joilla voidaan ehkäistä nuorten opintojen keskeytyminen pajajakson avulla. Hanke myös mallinsi Nuorten Taidetyöpajan toimintaa.

Voimalaitos -hanke julkaisi kaksi projektijulkaisua:

VL projektijulkaisu
Mikä ihmeen Taidetyöpaja?

Hankkeessa työskenteli neljän työvalmentajan lisäksi projektipäällikkö ja projektisihteeri sekä joukko eri alojen tuntiohjaajia.

Hankkeessa kehitetty pajatoiminta jatkuu hankkeen päätyttyä.

www.voimalaitostaitopajat.fi/

Pajatoiminnan puuttuvat palat –hanke

1.1.2012 – 31.8.2013

Pajatoiminnan puuttuvat palat –hanke tähtäsi nimensä mukaan uusien pajatoimintaa tukevien toimintamallien juurruttamiseen osaksi Nuorten Taidetyöpajan perustyötä. Hankkeen kolme tavoitetta olivat:

1. Työhönvalmennustoiminnan aloittaminen Nuorten Taidetyöpajan yhteydessä
2. Vuonna 2010 alkaneen Oppipaja pajakoulukokeilun jatkaminen ja kehittäminen
3. Etsivien toiminnallisen ryhmän ylläpitäminen ja vakiinnuttaminen Taidetyöpajalla matalan kynnyksen toimintamuotona nuorille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta päästä mukaan pajatoimintaan.

Työhönvalmennustoiminnassa kehitettiin Nuorten Taidetyöpajalle toimiva työhönvalmennuksen malli, jonka avulla parannettiin nuorten työnsaantimahdollisuuksia sekä lisättiin työelämätuntemusta.  Konkreettisesti luotiin yrittäjä- / työnantajaverkostoa, jonka kanssa yhdessä aktiivisesti kehitettiin työllistymisen toimintamallia.

Oppipaja puolestaan suunnattiin yläkouluikäisille nuorille, joilla on haasteita koulun käynnin suhteen. Oppipaja tarjosi tukijakson nuorelle, jonka aikana rakennettiin koulun käyntiä tukevaa toimintaa erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla pienryhmässä.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden koordinoiman pienryhmätoiminnan tarkoituksena oli saattaa nuorta sosiaalisten verkostojen pariin, tutustuttaa erilaisiin tahoihin kuten oppilaitoksiin sekä yrityksiin ja sitä kautta auttaa nuorta eteenpäin elämässä.

Oppipaja ja etsivän työn pienryhmätoiminta jatkuvat hankkeen päätyttyä. 

Harkinnan paikka -hanke

 1.2.2012–31.12.2013

Harkinnanpaikka oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hanke, jossa kehitettiin toisen asteen ohjausmenetelmiä, joiden avulla ehkäistään opintojen keskeyttäminen ja opinnoista eroaminen.

Nuorten Taidetyöpaja toimi hankkeessa osatoteuttajana tarjoten opiskelijoille tarvittaessa oppilaitosmaisesta ympäristöstä irtautumisen paikan. Opiskelija saattoi suorittaa opintojaan suunnitellusti pajajaksolla ja sitä kautta saada motivaatiota sekä positiivisia kokemuksia opintojen jatkamisesta. Toimintamallin avulla tuettiin opintojen jatkumista tai tarvittaessa sujuvoitettiin uuden tutkinnon aloittamista selkeyttämällä uravalintaa.

Toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä.