Nuorten taidetyöpaja Facebookissa

Toiminnan tavoitteet

Pajatoiminnan tavoitteena on tarjota nuorille kokemus hyväksyvästä ja kannustavasta ryhmästä. Toiminnan kautta nuori saa uskoa omaan osaamiseensa, uusia näköaloja tulevaisuuteen ja uskallusta unelmoida. Toiminta innostaa ja aktivoi. Tavoitteena on, että jokainen nuori löytää oman paikkansa osana yhteiskuntaa. Tarkoituksena ei ole osoittaa valmiita reittejä, vaan ohjata nuorta löytämään itse oma polkunsa. Toiminnallisten menetelmien avulla nuorta pyritään voimauttamaan ja vahvistamaan niin, että hän pystyy ottamaan vastuuta omasta elämästään ja löytämään itselleen mielekästä tekemistä. Nuorten Taidetyöpaja myös toimii nuorten äänitorvena viranomaisverkostoissa.

Taidetyöpaja tarjoaa nuorille useita erilaisin teemoin, painotuksin ja sisällöin toteutettavia pajajaksoja. Jokainen paja on määritellyt toimintansa tarkoituksen ja tavoitteet.   Erityyppisten pajajaksojen avulla voidaan huomioida nuorten erilaiset lähtökohdat, tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet. Niiden avulla pystytään vastaamaan nuorten erilaisiin ohjaus-, valmennus- ja palvelutarpeisiin. Nuorten Taidetyöpajalla toteutettavassa työ- ja yksilövalmennuksessa vahvistetaan monipuolisesti nuorten taitoja elämän eri osa-alueilla; työelämätaitoja, työtaitoja, elämänhallinnan ja arjen taitoja sekä tulevaisuuden suunnittelun taitoja.

Nuoren näkökulmasta pajatoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, sisältöä päiviin, sosiaalisia suhteita ja mahdollisuuden selvittää oman elämänsä suuntaa. Jokainen nuori asettaa yhdessä valmentajansa kanssa omat tavoitteet pajajaksolle. Tyypillisiä tavoitteita ovat työkokemuksen saaminen, uravaihtoehtojen selvittäminen, sosiaalisten taitojen parantaminen ja päivärytmin kuntoon saaminen.

Pajakokonaisuus on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Tarvittaessa pajoja uudistetaan tai kehitetään kokonaan uusia pajoja. Syksyisin ja keväisin julkaistavasta pajakalenterista saa aina ajankohtaista tietoa siitä, millaisia pajoja nuorille kulloinkin on tarjolla.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Spam Protection by WP-SpamFree