Vihreää sosiaalityötä

DSC_0001Miten ilmastomuutos ja sen tuomat sosiaaliset ja ekonomiset uhkat tulisi ottaa huomioon sosiaalityössä? Tietojemme mukaan ilmastonmuutos on varsinkin köyhien ja jo nyt heikossa-asemassaolevien ongelma varsinkin jatkossa. Ruoanhinta nousee, ilmastopakolaisuus lisääntyy, nykyiset yhteiskunnan perusrakenteet, kuten sähköntuotantojärjestelmä, muuttavat muotoaan, hyvinvointi jakaantuu entisestään… Uhkana on, että keskiluokka häviää kokonaan ja ihmiset sijoittuvat joko huono-osaisiin tai todella hyvinvoiviin, varakkaisiin ja valtaapitäviin.

Sosiaalityön yksi muoto on rakenteellinen sosiaalityö: siis pyrkimys vaikuttaa asiakkaidemme ja yhteiskunnan olosuhteisiin siellä missä päätökset tehdään ja niihin asioihin, jotka ylläpitävät yhteiskuntamme rakennetta. Minulla on kokemus, että liian usein aikuissosiaalityö keskittyy enemmän yksilötyöskentelyyn eli muuttamaan asiakkaan käytöstä ja ajatuksia. Onneksi rakenteellinen sosiaalityö on nykyään kirjoitettuna myös sosiaalityötä ohjaavaan sosiaalihuoltolakiin.

Jos jotain uskallan sanoa meidän nuorista, se on se, että he eivät ole niitä, jotka ilmastonmuutosta aiheuttavat. Väittäisin jopa, että meidän nuorilla on keskimääräistä paremmat tiedot, taidot ja käytännöntoteutus mitä tulee ekologisesti kestävään elämäntapaan. Toki elämänhallintataidoilla on suuri vaikutus siihen miten hyvin jaksaa huolehtia ympäröivästä luonnosta ja meidän nuoremme ovat samanlaisia ihmisiä siinä missä muutkin. Osa ei mieti luontoa, osa miettii. Rahatilanteensa vuoksi kaikki kyllä varmasti jättävät pienemmän ekologisen jalanjäljen kuin moni muu tavantallaaja keskipalkkainen suomalainen.

Ei siinä, etteikö sosiaalityö voisi olla myös sitä, että puhutaan asiakkaan kanssa myös hänen henkilökohtaisien valintojensa vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Esimerkiksi kannabiksen kotiviljely vie vettä ja sähköä. Samoin rikkonainen ikkuna, wc-pönttö tai auton pakoputki ovat huonoksi ympäristölle. Niin, ja kierrätyksellä, korjaamisella ja bulkkitavaranostolla ei säästä vain rahaa, siinä säästää myös luontoa!

Silti näkisin, että kun mietimme sosiaalityön vaikutusmahdollisuuksia ja -tarpeita ilmastonmuutokseen liittyen, käydään merkittävämpi keskustelu rakenteellisen sosiaalityön areenalla. Siis sosiaalityön ja päättäjien välillä. Meidän tehtävämme on toimia megafonina nuortemme mielipiteille ja elämäntilanteille, mahdollistaa suoria vaikutuskanavia asiakkaidemme ja päättäjien välille ja kehittää myös omia työtapojamme ja käytäntöjämme vihreään suuntaan. Mielenkiintoista ja inspiroivaa, eikös vaan!

Miksi teen ennakollisen lastensuojeluilmoituksen?

WP_000060[1]Kuvitellaan ihminen, jolla on biologiset mahdollisuudet kasvattaa hedelmöitynyt munasolu toiseksi ihmiseksi omassa kohdussaan. Hän syntyy jossain päin maailmaa ja hänellä on jonkinlainen perhe, kasvatus sekä elinympäristö. Hänelle tapahtuu asioita ja hän tekee asioita. Hänellä on persoona, temperamentti ja muita määrittäviä piirteitä.

Kuvitellaan, että jossain vaiheessa elämäänsä hän on minulla asiakkaana aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksessa (J-Napissa). Syyt voivat olla monia, kenties päällekkäisiä ja toisiaan ruokkivia. Kuitenkin tiettyä hallintaa omassa elämässä jo on, koska asiakkuus ei ole (enää) sosiaalityöntekijällä. Yksi määrittävä tekijä kuitenkin edelleen on: asiakkuuden syyt aiheuttavat jaksamattomuutta ja/tai epätietoisuutta, johon tarvitaan sosiaaliohjaajan tukea ja apua.

Kuvitellaan, että tämä ihminen tulee raskaaksi. Kenties toivotusti tai yllättäen. Kenties puolison kanssa tai muun laisen kanssakäymisen tuloksena. Sosiaaliohjaajan ajatukset hyrähtävät käyntiin erilailla kuin ennen: onko tarvetta tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus? Tässä vaiheessa kysymys ei ole vielä selkeästä huolesta vaan koulutuksesta: ennakollisten lastensuojeluilmoitusten tekeminen on osa sosiaaliohjaajan työtä. Jatka lukemista

Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Tänään 18.3. on kkv-sospäiväansainvälinen sosiaalityön päivä, joten minulla on oiva tilaisuus kertoa hieman sosiaalityöstä ja sosiaalityön asiakkaista. Sosiaalityön tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen vaikuttamalla yhteiskunnalliseen muutokseen, ihmissuhdeongelmien ratkaisuun sekä itsenäiseen elämänhallintaan. Sosiaalityössä työskennellään ihmisen, hänen tilanteensa ja ympäristönsä kanssa. Sosiaalityön periaatteita ovat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sosiaalityöntekijän on puolustettava asiakkaan ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa ja kunnioitettava jokaisen ihmisen oikeutta tehdä omat valintansa. Sosiaalityöntekijän tulee myös lisätä asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, kohdata asiakkaansa kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti sekä suojella asiakkaan yksityisyyttä. Sosiaalityöntekijän tulee lisäksi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa muun muassa syrjinnän vastustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että käytössä olevat palvelut ja etuudet jaetaan tasapuolisesti sekä vastustaa yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisia päätöksiä ja toimintatapoja. Jatka lukemista