Etuuksien sekamelska

etuudetTörmään viikoittain tilanteisiin, joissa asiakkaani ovat pulassa erilaisten etuuksien suhteen. Ei ole tietoa mitä etuutta kulloinkin pitäisi hakea, mihin etuuksiin olisi oikeus ja miten mikäkin etuus vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen.

Erityistä hämmennystä aiheuttaa, kun toimeentulotuessa tehdään takaisinperintäpäätös ja esimerkiksi kelasta myönnetyt etuudet menevätkin takaisinperintäpäätöksellä sosiaalitoimeen. Tai kun tilille rapsahtaa takautuvia maksuja, esimerkiksi kelan asumistukia, otetaan ne tulona huomioon toimeentulotuessa, jolloin asiakkaalla ei välttämättä ole hetkeen oikeutta toimeentulotukeen.

Tällaisissa tilanteissa pyrimme auttamaan asiakasta selvittämällä mihin etuuksiin hänellä on oikeus ja mitä seuraa, jos esimerkiksi jokin etuus jää saamatta jonkin muun etuuden tullessa tilille. Aina se ei ole helppoa meille työntekijöillekään. Ja virheitäkin sattuu. Tärkeää on, että asiat selvitellään yhdessä ja löydetään oikeudenmukainen ratkaisu asioihin.

Oman taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja ns. kärryillä pysymisessä olisi tärkeää lukea aina huolellisesti kotiin tulevat päätökset, koskivat ne sitten toimeentulotukea, kelan päätöksiä tai työvoimapoliittisia päätöksiä. Me virkailijat osaamme valitettavasti kirjoittaa välillä vaikeaselkoisesti, jolloin riskit väärinymmärykselle kasvavat. Jos jokin jää epäselväksi, ota rohkeasti yhteyttä omaan työntekijääsi esimerkiksi sosiaalityöntekijään – tai ohjaajaan ja pyydä apua asian selvittämisessä.

Yksi konkreettinen keino tukiviidakon hallitsemisessa on kirjoittaa itselle ylös paperille säännölliset kuukausittaiset menot ja säännölliset tulot. Näin näet, mitkä ovat pakollisia menoja joka kuukausi ja mitkä tulot ovat säännöllisiä. Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle on 485,50 e. Tämä summa lasketaan siis menoksi, vaikka sinulle se on itseasiassa tuloa. Eli jos esimerkiksi vuokrasi on 500 e ja asumistuki 400 euroa saat toimeentulotukea 500e + 485,50e- 400e =585,50e. Tästä maksat sitten vuokran omavastuuosuuden asumistuen jälkeen eli 100 euroa, jolloin käytettäväksesi jää 485,50 e (eli toimeentulotuen perusosa).

Pakkaa hämmentää, jos toimeentulotuen perusosaa alennetaan 20 % esimerkiksi työvoimapoliittisista syistä (ei ole ottanut vastaan tarjottua työtä, ei ole työttömänä työnhakijana jne.). Tällöin perusosa on 20% pienempi ja käteen jäävä osuus siten 20% vähemmän. Harvoissa tapauksissa perusosaa voidaan alentaa jopa 40%, mikäli asiakas ei hoida vaadittuja toimenpiteitä, esim. ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi kehoituksista huolimatta. Juuri tästä syystä on hyvin tärkeää, että epäselvissä tilanteissa otat yhteyttä omaan työntekijääsi ja keskustelet hänen kanssaan tilanteesta. Työntekijät kyllä käyttävät harkintaa ja joustavat, jos sinulla on päteviä syitä, miksi et ole hoitanut vaadittavia asioita.

Jyväskylän kaupungin sivuilla on toimeentulotukilaskuri, johon voit syöttää menoja ja tuloja nähdäksesi, onko sinulla oikeus toimeentulotukeen. http://www3.jkl.fi/sote/toimeentulotukilaskuri/

Tsemppiä etuusviidakossa!

-Katri J-Napin sossu

 

Kommentoitnti on suljettu.