Social Work Action ja nuorisotakuu

Isompi ympyräSosiaalityön verkkokurssin (Social Work Action) opiskelijat ovat tehneet mediatempauksen koskien nuorisotakuun toteutumista. Nuorisotakuun tarkoituksena on tarjota ”jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta”. Lisäksi ”jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin”.

J-Napissa syksyllä aloittava sosiaalityöntekijä Katri Ylönen kävi J-Napissa haastattelemassa meitä asian tiimoilta. Toimme esiin, että vaikka nuorisotakuu on teoriassa hyvä asia, käytännössä sen toteutuminen on haastavaa. Keskustelimme siitä auttaako se, että nuori saadaan töihin, työharjoitteluun tai kouluun, nuorta selviytymään elämässä sinällään. Nuorten ongelmat ovat moninaisia ja tukea tarvittaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen resurssit ovat kuitenkin kaventuneet ja välttämättä aina peruskoulunkaan aikana ei ole tarjota riittävää tukea, jotta nuori saisi mahdollisimman hyvät eväät opiskeluun. Tukiverkko saattaa myös olla heikkoa siinä vaiheessa kun nuori siirtyy lukion tai ammatillisen koulutuksen puolelle, mikä voi johtaa opiskelujen keskeytymiseen, mikäli nuorella ei ole elämässään esimerkiksi perheen tai suvun puolelta luonnollista tukiverkkoa. Mikäli nuorisotakuun tavoitteiden halutaan toteutuvan, olisi  tärkeää, että lapsille ja nuorille olisi tarjota riittäviä ja ennaltaehkäiseviä peruspalveluja sekä tarpeen mukaan tiivistä tukea opiskeluun jo peruskoulussa.

Mietimme myös sitä kenelle oikein nuorisotakuu on tarkoitettu. Nuorisotakuun toimintaohjeistuksen mukaan ”nuorisotakuun tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Nuorisotakuun onnistunut toteutus edellyttää valtion ja kuntien viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyötä. Takuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ja kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta”.(http://www.nuorisotakuu.fi/files/36290/Nuorisotakuun_tavoitteet_ja_sisalto_-_Kirje_nuorisotakuun_alueellisille_ja_paikallisille_toimijoille.pdf)

Käytännössä työssämme olemme kuitenkin joutuneet kohtaamaan sen, että kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville nuorille ei ole kuitenkaan aina tarjota riittävää tukea ja mahdollisuuksia, mitä ehkä nuorisotakuun kautta joillekin nuorille on mahdollisuus tarjota. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä nuorilla on vaikeuksia saada tarvitsemiaan palveluita sekä päästä mukaan osallisuutta ja elämänhallintaa tukeviin toimintoihin.

Katso Social Work Actionin video tästä:

https://www.youtube.com/watch?v=cz-JHlJGum8

Miten nuorisotakuu on näkynyt sinun elämässäsi?

Miten voisimme yhdessä parantaa kaikkien nuorten mahdollisuuksia osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään?

Susanna Baltzar, sosiaalityöntekijä, J-Nappi, p. 050 575 6425

Kommentoitnti on suljettu.