Mitä se toimeentulotuki oikein on? Osa 2: Perustoimeentulotuki

DSC_0154Viime kerralla opittua: Toimeentulotuki on rahaa. Sitä saa tiettyjen ehtojen täytyttyä. Kaikki mahdolliset tulot, säästöt ja varat vaikuttavat sen suuruuteen. Toimeentulotukea myöntää kunnan sosiaalitoimi. Osa 1 löytyy täältä.

Seuraavaksi kerron toimeentulotuen kolmesta eri muodosta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta. Omaa tulkintaa voit tehdä suoraan lähteestä täällä: Laki toimeentulotuesta. Pidätän oikeuden muutoksiin sillä kirjoitan tätä omien kokemusten ja ajatusten perusteella.

Perustoimeentulotuki

Yleensä kun puhutaan toimeentulotuesta tarkoitetaan perustoimeentulotukea. Se on laskennallista eli plusmiinuslaskua.

Plussapuolelle laitetaan kaikki perheen käytettävissä olevat nettotulot (etuudet, palkat, kilometrikorvaukset jne.), säästöt sekä myytävissä oleva omaisuus (paitsi omistusasunto, jossa asuu, kodin irtaimisto, työhön ja opiskeluun liittyvä omaisuus, alle 18-vuotiaan omaisuus, joka ylittää perusosan, sekä alle 2000 euron arvoinen auto). Seuraavassa listassa on vastaukset eräisiin usein kysyttyihin kysymyksiin:

 • Palkkatuloista jätetään tietty osa huomioimatta; laissa tätä kutsutaan vähäisiksi ansiotuloiksi ja avustuksiksi. Jyväskylässä tämän vähennyksen tekee laskelmaohjelma itse.
 • Jos tuloista peritään suoraan rahaa velkojille, otetaan tämä huomioon (vain nettotulot laitetaan laskelmaan). Jos maksat velkoja vapaaehtoisesti, ei niitä laiteta miinuspuolelle.
 • Työttömyysetuuksissa aletaan 1. vuoden jälkeen käyttämään 21,5 päivän kerrointa. Laskelman plussapuolelle laitetaan siis isompi summa kuin mitä käytännössä työttömyysetuutta saat. Tästä hyvästä toimeentulotuessa ei oteta huomioon 13. työttömyysetuusmaksua, jonka vuodessa saat.
 • Töitätekevän alaikäisen lapsen tuloista otetaan huomioon se osa, joka vastaa hänen perusosaansa.
 • Äitiysavustusta (äitiyspakkaus tai sen rahallinen määrä), alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, eläkettä saavan hoitotukea tai hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon. Poikkeuksena 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki, jotka otetaan huomioon jos ne on myönnetty kustannusten perusteella, jos myös nuo kustannukset otetaan huomioon miinuspuolella.
 • Kulukorvauksia, ylläpitokorvauksia tai korotusosia ei oteta tulona huomioon silloin kun niitä myönnetään tiettyjen lakien mukaisesti.

Miinuspuolelle laitetaan ne menot, jotka mainitaan toimeentulotukilaissa. Näitä ovat:

 • asumiskustannukset (Hyväksyttävän määrän voi jokainen kunta päättää itse, Huom! Ei lainanlyhennyksiä tai rahoitusvastiketta!)
 • taloussähkö
 • kotivakuutus
 • vähäistä suuremmat julkisen terveydenhuollon menot (vähäisiä terveydenhuoltomenoja ovat apteekin käsikauppatuotteet)
 • työmatkakustannukset

Huomaathan, että toimeentulotukipäätökset tehdään kuukausittain. Näin ollen myös laskujen alkuperäinen eräpäivä pitää osua sille kuukaudelle, jolle toimeentulotukea haet. Muuten sitä ei voida laittaa laskelmaan. Eräpäivän siirtämisellä ei ole merkitystä tähän käytäntöön.

Lisäksi perustoimeentulotuessa puhutaan perusosasta. Se lisätään laskelman miinuspuolelle. Sen sisältö ja määrä kerrotaan Toimeentulotukilaissa. Koska sen sisään ajatellaan kuuluvan tietyt menot, ei niitä voida ottaa erikseen enää huomioon miinuspuolella. Perusosaan kuuluvat nämä arkipäivän kulut:

 • Ruoka
 • Vaatteet
 • Apteekin käsikauppatuotteet (ilman reseptiä ostettavat)
 • Henkilökohtaisen hygienian tuotteet (shampoot, hoitoaineet, dödöt jne.)
 • Kodin puhtauteen liittyvät tuotteet (siivousvälineet ja -aineet)
 • Paikallisliikenteen maksut (bussiliput)
 • Sanomalehdet
 • Puhelinlaskut
 • Internetlaskut
 • Harrastusmaksut
 • Vapaa-ajanviettoon liittyvät menot

Perusosan määrään vaikuttaa se asutko yksin vai puolison tai vanhempien kanssa tai oletko yksinhuoltaja. Lisäksi perusosaa voidaan pienentää tiettyjen ehtojen täytyttyä 1-20% tai 1-40%. Syyt perusosan alentamiselle löytyy laista. Yksenkertaistaen perusosaa voidaan alentaa jos olet kieltäytynyt sellaisesta asiasta, josta olisit voinut saada muuta tuloa kuin toimeentulotukea. Siis työstä tai työkokeilusta tai kuntouttavasta työstä tai sellaisesta palaverista, jossa näitä asioita oltaisiin mietitty, pohdittu ja yritetty toteuttaa.

Perusosan leikkaus voidaan tehdä vain kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan eikä se saa olla kohtuutonta sinun elämäntilanteeseesi nähden. Kohtuutonta voisi esimerkiksi olla vanhemman perusosan leikkaaminen, jos se vaikuttaa myös alaikäisen lapsen taloudelliseen tilanteeseen.

Perustoimeentulotuen tarkoitus on turvata sinun ja perheesi välttämätön toimeentulo sekä itsenäinen selviytyminen. Onko sinun mielestäsi olemassa jokin sellainen välttämätön meno, jota perustoimeentulotuessa ei oteta huomioon joko ollenkaan tai tarpeeksi suuressa määrin?

Kommentoitnti on suljettu.