Uusia vuosia!

Miten meni joulu?

DSC_0001 (2)Nämä välipäivät joulun ja uuden vuoden välillä tuntuvat aina kuin ne kuuluisivat kokonaan eri maailmaan ja aikakauteen. On pimeää, hiljaista ja vaikeaa muistaa mikä maa ja mikä valuutta. Onko se kinkkukrapulaa vai vain uuden odotusta?

J-Nappi on päivystänyt (ja päivystää vielä huomisen) Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla heitä, jotka eivät lomaile tai heräävät näin viimeisten päivien aikana tammikuun vaatimuksiin (Onhan toimeentulotukihakemus tehty Kelalle?). Ensi viikosta lähtien olemme taas pääkallopaikalla Ailakinkadulla starttaamassa vuotta 2017. Toivottavasti näemme sinut siellä – usein ja tarpeenmukaan!

p.s. Porkkana-hanke jatkaa vielä kesälle. Uusimme parhaimmat tapahtumat tältä vuodelta ja lisäämme repertuaariin muutaman kokeilun, joita te olette ehdottaneet. Lisää tietoa myöhemmin!

 

Joulu on taas

On taas vuosi vierähtänyt ja vähitellen siirrymme vuotta 2017 kohti.

Jos olet Jyväskylässä joulun aikaan, muistutan muun muassa Nuorten taidetyöpajan joulusta, joka on lauantaina 24.12. kello 15-19 Matarankatu 6.
http://www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja/wp-content/uploads/nttp/Joulu-pajalla.jpg
Lisäksi Matarankadulla jaetaan ruokaa 24.12 klo 13.30 alkaen.

Myös Suvimäen klubitalolla voi nauttia joulutunnelmasta aattona 24.12. klo 9.30-12.30. Osoite: Rajakatu 41.

J-Napin joulua juhlimme eilen ja oheisesta kuvasta voitte katsoa, millaisia toiveita nuoret ja työntekijät asettivat vuodelle 2017!

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEKASTA UUTTA VUOTTA
TOIVOTTAA J-NAPIN TIIMI!
tuuri2
joulutoiveet

Oma esittelyni eli kuka on Kimmo Jouhki?

 

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖ

Oma esittelyni eli kuka on Kimmo Jouhki?

61 – vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja, perushoitaja, sairaala-apulainen sekä reservin lääkintäylikersantti. 

23 v. opiskelijapojan ja 33 v. sairaanhoitajatytön isä ja tyttärenpojan pappa
11 v. sakemanniuros Aramiksen ex-huoltaja (säkä 62 cm / paino 45 kg) R.I.P.

Aramis

Paljasjalkainen jyväskyläläinen patriootti

Harrastan voimailua ja kaksipyöräilyä moottorilla (Vespa 250 cc nykyisin)

Kimmo

Hoitotyöni historiaa:

Kahdella vuosituhannella ja viidellä vuosikymmenellä työskentelyä, josta
liki 30 v. päihde- mielenterveysotteella työskentelyä takana.
Nykyisin osa-aikaeläkkeellä.

Työkokemukset hoitoalalta:

70-luvulla psykiatrinen hoitotyö suljetulla miesosastolla Sisä-Suomen sairaalassa.
80-luvulla psykogeriatrinen hoitotyö Tukholmassa sekä Tukholman Mariaklinikan suljetulla psykososiaalisella huumevieroitusosastolla.
Turussa TYKS:n psykiatrian klinikalla akuuttien psykoosien vast.otto-osastolla, sosiaalisella kuntoutusos:lla sekä A-klinikkasäätiön vast.ottotyössä A-klinikalla.
90-luvulla yleissairaalapsykiatrinen hoitotyö K-SKS sekä lastenpsykiatrinen hoitotyö Haukkalan sairaalassa, lisäksi aikuisten päihdekuntoutustyöskentely Jyväskylän kuntoutuskeskuksessa, Häkkisessä.
Jyväskylässä Mathilda-kodin projektityöntekijänä, jossa tutkin liikunnan merkitystä dementiaa sairastavien hoidossa.
2000-luvulla nuorisokotityötä Myllyjärven nuorisokodin arviointiyksikössä
ja v. 2008 lähtien Nuorten Erityispalveluissa (Nepa) päihde- ja mielenterveystyössä.
2010-luvulla Jyväskylän psykososiaalisten palveluiden jengissä, sosiaali- ja perhepalveluissa ja nyt 1.1.2013 alkaen J-Napissa eli Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa päihde-ja mielenterveystyössä.

Työskentelen ratkaisukeskeisesti sekä tukea antavasti.

Tässä joitain periaatteita ratkaisukeskeisyydestä:

  1.   Kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja osaavia.
  2.   Jokainen vastaa omasta elämästään ja vaikuttaa muiden elämään.
  3.   Ihmisiä rohkaistaan kuuntelemaan toisia ja ottamaan toisten toiveita huomioon.
  4.   Ihmisiä tulee kannustaa elämään ja päättämään ihanteidensa ja tavoitteidensa  mukaan.
  5.   Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät koko ajan.
  6.   Ihmiset osaavat vaikuttaa oman elämäänsä ja tehdä yhteistyötä.
  7.   Ihmiset tekevät parhaansa itsensä ja läheistensä hyväksi.
  8.   Keskeisiä ongelmanratkonnassa ovat ihmisten tietoiset ja tiedostamattomat         sekä luovat ponnistelut asiansa hyväksi.
  9.   Ihmiset tietävät yleensä mikä on heille hyväksi ja milloin.
  10.   Ei ole toivottomia tapauksia, on vain toivottomia ihmisiä.

 Mitä?

Nuorten aikuisten palvelukeskuksen (myöhemmin J-Nappi) päihde- ja mielenterveystyössä tehdään hoidon tarpeen arviointia, sosiaali- ja hoitotyötä nuorten itsensä, tarvittaessa heidän perheidensä ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Tarvittaessa suunnitellaan ja ohjataan nuoren jatkohoitoja niin ikään eri yhteistyötahojen kanssa.

Työssä seurataan nuorten päihde- ja mielenterveyteen liittyviä asioita sekä kehitetään tarvittaessa jo voimassa olevia hoitotyön strategioita.

Miten?

J-Napista saa tietoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa mm. nuoren päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä nuorta askarruttavissa mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja erilaisissa peliongelmissa. Nuorta ja tarvittaessa nuoren sosiaalista verkostoa tavataan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisissa.

Miksi?

Nuoren päihteiden käyttö on aina vakava vaara nuoren fyysis-psyykkis-sosiaaliselle kehitykselle. Päihde- ja mielenterveystyön tarkoituksena on auttaa nuorta selkiyttämään omaa elämäntilannettaan.

Tarkoitus on tukea ja vahvistaa nuoren omia voimavaroja.

Päihderiippuvuudesta kärsivistä nuorista ja aikuisista lähes joka toisella on oirekuvan mukaan oheissairauksina myös mielenterveydellisiä sairauksia.

Päihteiden väärinkäyttö ja vaikeat mielenterveyden häiriöt yhdessä ovat aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen selkeitä riskejä.

Päihteiden käyttäjillä usein esiintyviä mielenterveyden häiriöitä ovat persoonallisuushäiriöt, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, psykoottiset häiriöt sekä ADHD.

Hyvä hoito on koordinoitua, strukturoitua ja riittävän pitkäkestoista, mutta samalla joustavaa ja nuorta kuuntelevaa.

Hoidon tavoitteet asetetaan oireiden vaikeuden sekä tärkeimpien tarpeiden mukaan.

Kenelle?

J-Napin päihde- ja mielenterveystyön asiakkaat ovat 18 – 29 vuotiaita nuoria, jotka ovat itse tai joku muu on huolissaan nuoren päihteiden käytöstä tai mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, arjenhallintataidoista, opiskeluista, työnteosta.

Älä epäröi yhteydenottosi kanssa, vaan ole rohkea ottaessasi ensiaskeleesi kohti uutta päivää!

Pyrin kulkemaan mukanasi ja auttamaan sinua jaksamaan myös tulevaisuudessa!

Et tarvitse lähetettä!  Et tarvitse puhelinaikoja!

Olemme somessa!

http://www3.jkl.fi/blogit/nuortenpalvelukeskus/

http://www.facebook.com/jnappi.jkl

http://www.twitter.com/J_Nappi

http://www.jyvaskyla.fi/sote/sosiaalinentuki/nuortenaikuistenpalvelukeskus

”Ammattitaitojen on tuotava lisäarvoa tilanteeseen”

Kimmo Jouhki

Psyk.sairaanhoitaja
Nuorten aikuisten palvelukeskus
Jyväskylän kaupunki
Hannikaisenkatu 11 – 13
FI-40100 Jyväskylä
P. (014) 26 63547 gsm 050 592 5061
Email: kimmo.jouhki@jkl.fi

 

 

Chat aukeaa 12.12.2016

kuvachatVihdoin ja viimein saamme chatin käyttöömme lisäämään ja helpottamaan asiointia sosiaalityöhön ja esimerkiksi toimeentulotukeen liittyvissä kysymyksissä!

Chat-palvelu on aikuissosiaalityön (Hannikaisenkadun sosiaaliasema ja J-Nappi) asiakkaille ja muille sosiaalityöhön liittyvissä kysymyksissä apua kaipaaville tarkoitettu asiointikanava.

Chat on auki maanantaisin ja perjantaisin kello 14-16 ja keskiviikkoisin kello 15-17.

Chat aukeaa muun muassa aikuissosiaalityön sivuilta:
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaaliasemat/aikuissosiaalityo
sekä J-napin sivuilta:
http://www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus

TERVETULOA VIRTUAALIASIOINNIN PARIIN!