Hej Hej Välkommen!!!

Hei Rakkaat Nuoremme! Tervetuloa J-Napin kesän aloittajaisjuhliin 21.5 klo 13.00-16.00. Tapahtuma pidetään Mataralla parkkipaikkojen viereisellä nurmialueella keskellä Mataran kompleksia. Huomaat meidät varmasti nurmella! Viime vuonna grillattiin hodareita ja pelailtiin nurmella hyvässä kesän aloittajais-säässä. Toivottavasti tänäkin vuonna sää suosii.

Tarkoituksena on siis hengailla nurmialueella, pelailla mölkkyä ja krokettia ja syödä jotakin hyvää. Ajatuksena on myös mahdollisesti tehdä yhdessä hieman taidetta!

Sinäkin Nuoremme voit vaikuttaa vielä kesän aloittajaisohjelmaan kertomalla ajatuksia ja ideoita meille 🙂

 
Aurinkoista kevään jatkoa toivottaen,
Hanna-Mari Partanen
sosiaalityöntekijä
Nuorten aikuisten palvelukeskus

 

ryhmä pieni

Lainsäädäntö arjen turvaajana – Sosiaalihuoltolaki uudistuu

Kuva1Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) on paljon enemmän kuin
paperille kirjattua lakitekstiä. Sillä määritellään tuen tarpeet,
joiden perusteella sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa käytännössä
voi saada.

Lakiuudistus tuo kunnille uusia velvoitteita.  Kotipalvelun järjestämisvelvoite on tullut voimaan vuoden alussa. Muutoin uudistukset tapahtuvat 1.4.2015 alkaen ja viimeinen osuus vuoden 2016 alussa, joka koskee esimerkiksi lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukentumista.

Kansalaisille uusi Sosiaalihuoltolaki tarkoittaa muun muassa ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen palveluita sekä palveluita, joilla turvataan välttämätön huolenpito, toimeentulo ja lapsen terveys ja kehitys.  Laki velvoittaa erityisesti auttamaan erityistä tukea tarvitsevia aikuisia ja lapsia heidän tarvitsemillaan palveluilla.

Perhepalvelut laajenevat ja niitä tarjotaan matalankynnyksen periaatteella.  Perheille järjestetään tarvittaessa mm. kotipalvelua, tukihenkilö- ja tukiperhepalveluita ja vertaisryhmätoimintaa ilman lastensuojeluasiakkuutta. Raskaana olevilla on subjektiivinen oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.
 
Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta ja nimetty omatyöntekijä. Näin pyritään turvaamaan, että asiakkaalla säilyy tuttu työntekijä tukenaan palvelutarpeiden jatkuessa ja vaihdellessakin. Asiakkaan ei tarvitse kertoa elämäntarinaansa aina uudelle työntekijälle.

Laki painottaa sosiaalista kuntoutusta. Se tarkoittaa yksilöllisiä ja toiminnallisia palveluita sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Nuorille järjestettävää sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta vahvistetaan eri palveluiden yhteistyönä.

Kuluvan vuoden aikana palveluissa tulee tapahtumaan asiakaslähtöisiä uudistuksia. Erityisesti neuvontaa ja ohjausta lisätään sosiaalipalveluissa.

Lain henki on selkeä: Ihmisille on tarjottava eri elämäntilanteisiin sopivia palveluita,  juuri silloin, kun niiden tarve on.

 

Tuttu ja turvallinen kipulääke – onko sellaista?

Kimmo Jouhkin blogikirjoitus

Kirjoitan blogissani eri huumausaineiden vaikutuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia sekä mahdollisten sivuvaikutusten- sekä riippuvuusproblematiikan hoitoa.
Tieto on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät päihdeongelmaisten kanssa tai niille, jotka haluavat kuulla myös tieteellisen tutkimuksen tuottavaa tietoa, lähes kansankielellä.
Käytän lähteinä mm. Duodecimin tutkimustietoa, joita pyrin referoimaan käytännönläheisiksi.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla.
Lisäksi kirjoitan blogissani eri tutkimustulosten sisältöä referoituna lähteineen. Tutkimustuloksia, joilla voi olla merkitystä kenen tahansa arjessa ja joihin olen työssäni törmännyt.

Tuttu ja turvallinen kipulääke – onko sellaista?

Vuonna 2009 Ruotsi vapautti kipulääkkeiden myynnin apteekeista kauppoihin. Vapauttamisen perusteena oli, että lääkkeitä olisi helpommin saatavilla. Ruotsin suosituin kipulääke on parasetamolivalmisteet, meillä Suomessa sen sijaan ibuprofeiinipohjaiset kipulääkkeet ovat ylivoimaisesti eniten käytettyjä reseptivapaita kipulääkkeitä. Jatka lukemista