Rakennamme sovintoa

 

Opas rikosten ja riitojen sovitteluun

Opas rikosten ja riitojen sovitteluun

Ihmisten välille syntyy riitoja ja erilaisia konflikteja. Aina ei ole helppoa mennä sopimaan toisen osapuolen kanssa silloin, kun toinen on loukannut tai vahingoittanut itseä tai omaisuuttani. Ihmissuhteisiin voi liittyä myös rikoksena tuomittavia tekoja, joista lainsäädännössä on määritelty tietyt rangaistukset. Yhteiskunta tarvitsee säädökset ja normit, ja rikollisten tekojen tuomitsemisella on paikkansa kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi ja yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi.

Rankaiseminen ei aina kuitenkaan ole riittävä keino turvaamaan rikoksen tai konfliktin osapuolille oikeudenmukaisuuden kokemusta, kuulluksi tulemista tai kokemuksista selviytymistä. Rangaistuksia tehokkaampi keino vahvistaa ihmissuhteita, yhteiskuntarauhaa ja estää rikosten uusimista on usein tapahtumien, tunteiden ja loukatuksi tulemisen kokemusten käsittely, vahingon aiheuttajan vastuunotto ja vahinkojen hyvittäminen. Sovittelu tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Rikosten ja riitojen sovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva menettely, jossa keskeistä on osapuolten kohtaaminen, vuorovaikutus, tapahtumien selvittäminen ja teosta epäillyn vastuun ottaminen. Sovittelutoiminta on lakisääteistä ja ammatillisesti johdettua. Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset, tehtävän koulutetut henkilöt tai sovittelutoimistojen ammattilaiset. Rikosten ja riitojen sovittelu on lisännyt viime vuosina suosiotaan voimakkaasti.

Uusi, juuri julkaistu Rakennamme sovintoa -opas perustuu restoratiivisen eli korjaavan oikeuden lähtökohtiin ja periaatteisiin. Jatka lukemista

Hyvä elämä?

 

Auringonlasku mökillä 17.10.2013

Auringonlasku mökillä 17.10.2013

Mitä voisi lahjoittaa sille,
joka omistaa jo kissankellon,
vanamon, säteet kevätauringon,
jolla on talvi ja syys – kävisikö ystävyys?
– Uppo Nalle (Elina Karjalainen)

Minua pyydettiin miettimään, mitä on hyvä elämä? Huomasin, että sitä voi tarkastella vain elämän vastakohtaisuuksien kautta. Onnellisen ja hyvän elämän kokemus yhdistyy minusta rakkauteen. Siihen, että olen rakastettu omana itsenäni, ilman ehtoja. Hyväksyvän katseen alla tulen kokonaiseksi. Uskallan olla lähellä muita, kuitenkin omaa itsenäisyyttäni vaalien. Onnellisuutta on turvallisuuden tunne ja luottamus toisiin ihmisiin, mistä se ikinä sitten syntyykin. Hyvä elämä voi olla pieniä ja arkisia ilon hetkiä tai ainutkertaisia tapahtumia ja kiitollisuutta niistä. Hyvien asioiden sanominen, kannustaminen ja ilo toisten onnistumisesta lisäävät aina myös omaa hyvinvointia. Unelmat ja haaveet avaavat uusia ovia elämässä. Se on matkalaukkuun pakattu odotus jostain uudesta ja erilaisesta. Se on rohkeutta, mutta myös pelkoa luopua jostakin vanhasta ja turvallisesta. Jatka lukemista

Rapurapurallaa!

ALKOHOLI

Mediuutiset: Anna Niemelä, 17.10.2013, 9:49

 

Jo yksi krapula vuodessa lisää aivohalvauksen vaaraa

  

 Kuva: Hilkka Juhola-Puha

Humalahakuinen juominen näyttää edistävän valtimokovettumataudin etenemistä, selvisi filosofian maisteri Sanna Rantakömin väitöstutkimuksessa. Humalahakuisella juomisella havaittiin 11 vuoden seurannassa tilastollisesti merkitsevä yhteys kaulavaltimoiden intima-mediakerroksen maksimipaksuuden muutokseen sekä ateroskleroottisten plakkien korkeuteen niillä miehillä, jotka joivat vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kerralla.

Verenpaineella, ylipainolla sekä alkoholinkäytöllä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia aivohalvauksen riskiin. Jo yksikin krapula vuodessa aiheutti aivohalvauksen vaaran kohoamisen.

Koholla oleva verenpaine sekä ylipaino liittyivät aivohalvauksen riskiin alkoholia käyttävillä miehillä. Usein tapahtuvan alkoholinkäytön ja aivohalvauskuolemien välillä oli selkeä yhteys. Aivohalvauskuoleman riski oli kohonnut niillä miehillä, jotka käyttivät alkoholia yli 2 kertaa viikossa.

Väitöstutkimus oli osa laajempaa alkoholiepidemiologista FinDrink-tutkimusprojektia. Väitöstutkimus perustuu Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) seuranta-aineistoon. Tutkimuksen alkaessa miehet olivat keski-ikäisiä ja heitä on seurattu pisimmillään noin 20 vuoden ajan. Tutkittavia oli väitöskirjan osatutkimuksissa yli 2600.

Aivohalvaukseen sairastuu Suomessa 35-74 vuotiaista noin 16 800 henkilöä vuodessa.

Rantakömin väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 25.10.

 
 
 

MMO Pelaajan Ajatuksia

Erilaisia pelejä”Kohta se alkaa! Adrenaliini alkaa pumpata pikku hiljaa. Viimeiset tarkitukset. Kamat on korjattu ja kunnossa. Enchantit ja gemmit oikein laitettuna. Oikeat petit mukana. Tarpeeksi rahaa hahmolla että voi maksaa korjaukset ja buffit. Limsaa on. Naposteltavat valmiina. Tupakalla on käyty. Kaikki tehty. Valmiina ollaan. Nyt vain odotetaan että saadaan kilta-ryhmä kasaan ja ei ku menoksi. ”

Tälläisiä ovat normaali tunnelmat aina raidin alussa (World of Warcraft) viikonloppuisin. Jatka lukemista

Maanantain ajatuksia

Alkamassa on viikko numero 43. On blogin kirjoitusvuoroni.Työviikkoni täyttyy kokouksista, palavereista ja valmisteltavista asioista. Asiat kehkeytyvät ja edistyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta. On tärkeää, että asiakkaiden ja henkilöstön arkikokemukset palveluista välittyvät myös palveluiden johtajien tietoon. Vain kehittämistarpeita esille nostamalla voidaan palveluita kohdentaa yhä paremmin tarpeisiin vastaaviksi. Vaikka palveluita ei olisi mahdollista lisätä, niitä voidaan suunnata toisin.

J-Nappi aloitti toimintansa kuluvan vuoden helmikuussa. Sen perustamiseen tarvittavat voimavarat koottiin olemassa olevista resursseista. J-Nappi on ottanut paikkansa palvelujärjestelmässä, mikä näkyy myös palveluiden kysynnän jatkuvana kasvuna. Tässäpä meidän vastuualueelle onkin haastetta, että J-Napin aidoille ja hyville kohtaamisille mahdollistetaan edelleenkin tilaa asiakastyössä.

Nykyään puhutaan paljon sähköisen asioinnin käyttöön ottamisesta ja sen lisäämisestä. Pohdittavaksi nouseekin, mitkä ovat sähköisen asioinnin mahdollisuudet J-Napin palveluiden täydentäjänä.

Aurinkoista viikkoa toivotellen

Ulla Kuittu, Sosiaalipalveluiden vastuualuejohtaja