Terveiset kuntakokeilun ohjaus- ja kuntoutuspalveluista!

Anna-Leena ja KatriJoskus työttömyys pitkittyy, töiden löytäminen tuntuu hankalalta, omat voimavarat eivät riitä kokoaikaiseen, täysipainoiseen työhön tai jostain muusta syystä tuntuu, että tarvitsisit apua ja tukea työllistymiseen. Sellaisessa tilanteessa Työllisyyden kuntakokeilun työntekijät voivat kartoittaa tilanteesi ja etsiä kanssasi sopivia ratkaisuja, joista yksi voi olla esimerkiksi kuntouttava työtoiminta. Jatka lukemista

Suurkuluttajat kuormittavat lääkäreitä eniten

mediuutiset Erpo Pakkala, 24.5.2013, 7:55

Kymmenesosa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista aiheuttaa 81 prosenttia vuosittaisista kokonaiskustannuksista, selvää Nordic Healthcare Groupin Oulun kaupungille tekemästä asiakasvirta-analyysista.
Kyseessä on ensimmäinen Suomessa tehty koko sosiaali- ja terveystoimen kattava tutkimus.

NHG:n konsultointiliiketoiminnan toimitusjohtajan Vesa Komssin mukaan tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen.
– Olemme tehneet osittain samanlaisia tutkimuksia muissa kaupungeissa asiakasryhmäkohtaisten kustannusten osalta, ja tulokset ovat samankaltaisia, Komssi sanoo.
Oulussa sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa, jos toimeentulotukea ja työmarkkinatukea ei oteta huomioon. Noin 64 prosenttia kustannuksista kertyy erikoissairaanhoidosta ja vanhuspalveluista. Jatka lukemista

J-Napin asiakasraadin kuulumisia

J-Napin asiakasraatia kutsutaan myös kehittäjätyöryhmäksi. Sen kokoontumisaikoja, aiheita ja tuloksia voit seurata blogissamme. Kokoontumisia on noin kuukauden välein. Tarkoituksena on kehittää J-Napin asiakastyötä. Aiheena voi olla esimerkiksi hyvä kohtaaminen tai uudet tavat tehdä työtä. Kehittäjätyöryhmän toiminta on hyvin vapaamuotoista ja keskustelevaa.

Toivomme jatkuvasti lisää osallistujia kehittäjätyöryhmäämme. Siihen osallistuminen ei vaadi J-Napin asiakkuutta, mutta toivomme, että sinulla olisi kokemuksia sosiaalipalveluissa asioimisesta. Lisäksi sinun tulee olla 18-29-vuotias. Voit ilmoittautua ryhmään esimerkiksi Ota yhteyttä -lomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia alla näkyvään osoitteeseen.

Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus
Matarankatu 6 B, 40100 Jyväskylä
nuorten_palvelukeskus@jkl.fi

 

Asiakasraatitapaamiset ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Keskustelua on noussut monista tärkeistä asioista.
Tässä seuraavaksi tiivistetysti ensimmäisen kolmen asiakasraadin keskustelun tulosta: Jatka lukemista

Terveisiä asumisneuvojalta :)

KukkiaHienoa, että Jyväskylään on saatu nuorille oma palvelukeskus. Työskentelen asumisneuvojana Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla, mutta teen yhteistyötä laajan verkoston kanssa.

Työni kuuluu valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan, joka jatkuu Jyväskylässä vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen. Myös nuorten asunnottomuuden vähentäminen on yhtenä hankkeen tavoitteena ja sen eteen teemme töitä innokkaiden toimijoiden kanssa.

Jokaisella meistä on varmasti omia haaveita millaisessa kodissa haluamme asua. Kun suunnittelee muuttoa lapsuuden kodista itsenäiseen elämään, niin vastaan tulee paljon uusia asioita. Aina omaa pientä, kohtuuhintaista asuntoa ei ole helppo saada. Jyväskylässäkin vuokrayhtiöillä niitä on rajallisesti tarjolla ja asunnon hakijoista on suurin osa yksinäisiä. Asuntoa hakiessa kannattaa olla aktiivinen; hakemusten lähettäminen useille vuokrayhtiöille, lehtien ja netti-sivustojen vuokrattavana palstan seuraaminen. Keskustan tai sen lähettyvillä olevien alueiden asunnot ovat suosittuja, joten uuden asunnon, ehkä vähän tilavammankin voi saada pienen matkan päästä hieman edullisemmin. Jatka lukemista

Opioidikriisi(kö?)

Julkaistu Mediuutiset 17.5.2013 klo 11.49 ja THL:n sivuilla

Kodeiinista tulee seuraava opioidikriisi

Lähes kaikki opioidien väärinkäyttäjät ovat ennen piikitysvaihetta olleet muutaman vuoden koukussa lääkeopioideihin, kuten kodeiinipohjaisiin kipulääkkeisiin.
Tämä on A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualueen ylilääkärin Kaarlo Simojoen kollegoineen tekemä havainto, joka saa tukea kansainvälisistä tutkimuksista. Kodeiinipohjaisia kipulääkkeitä käyttävien suomalaisten määrä on viimeisimmät neljä vuotta ollut koko ajan nousussa. Valmisteita määrättiin viime vuonna yli 313000 potilaalle.

– Se on hirmuinen luku. Meidän pitää lääkäreinä miettiä, missä tilanteessa kannattaa oikeasti määrätä kodeiinia, Simojoki sanoo.
Hän pelkää, että kodeiinista tulee bentsodiatsepiinien tapaan opioidiongelma. Muualla Pohjoismaissa huoli on jo ollut pinnassa, Suomessa ei.
Tanskassa tehty tutkimus arvioi, että kipupotilaista lähes 20 prosenttia kehitti opioidiriippuvuuden. – Kohtuullisen hälyttävää. Jatka lukemista