Kaupungintalon kulmilta: Millainen johtaja Jyväskylään? Kaupungintalon kulmilta: Millainen johtaja Jyväskylään?

Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson on ilmoittanut jättävänsä Jyväskylän kaupunginjohtajan tehtävät vuoden 2015 aikana. Jyväskylään tarvitaan siis uusi ja näkyvä johtaja, jolla tulee olla monenlaisia avuja selvitäkseen haastavasta tehtävästä Jyväskylän johdossa seuraavat vuodet.

Millaista johtajaa Jyväskylä sitten tarvitsee? Muutos-, kriisi- vai elinkeinojohtajaa? Vaiko saneeraajaa vai strategista johtajaa? Ilmeistä moniosaajaa kuitenkin kaivataan, sillä Jyväskylä on yksi Suomen suurimmista kaupungeista. Jyväskylä on ollut haluttu muuttokohde, joten imagollisiin tekijöihin on panostettu eli pohjatyötä on tehty.
Kuntalain 24 §:n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Poliittisten päätöksentekijöiden enemmistö on jo linjannut haun tässä vaiheessa, että Jyväskylään haetaan jatkossakin virkasuhteessa olevaa kaupunginjohtajaa, joka nyt on ilmeisesti määräaikainen. Alussa esillä ollut mahdollisuus pormestarimalliin on siis hylätty, mikä on järkevä ratkaisu, vaikka siinäkin olisi ollut joitain hyviä ominaisuuksia. Kuitenkaan tässä tilanteessa ei ole syytä lähteä kokeilemaan uusia johtajamalleja, jotka olisivat perustuneet määräaikaisen luottamustoimisen pormestarin varaan. Jyväskylän on saatava parasta osaamista.

On ilmeistä, että Jyväskylän talous tulee saada tasapainoon ihan lähivuosien aikana. Lisää työllistäviä yrityksiä eli yrityksien vaatimia menestyksen edellytyksiä Jyväskylässä tulee edistää. Lisää työpaikkoja eli kasvavien ja uusien yritysten lisäksi tulee olla kohtuuhintaista asumista ja rakentamisen mahdollisuuksia eri puolille Jyväskylää. Asukkaat tarvitsevat Jyväskylään muuttaakseen palveluja eli palveluja lapsille, työssäkäyville ja vanhuksille. Verotuksen ja maksujen tulee olla kohtuullisia. Kuntalaisten tarvitsemat palvelut tulee olla saatavissa, kun niitä tarvitaan. Pienemmille lähipalveluja, varttuneimmille palvelut voivat olla jo etäämmällä. Heikosti liikkuvien tulee pystyä asua kotonaan. Jotta palveluja kuntalaisille voidaan järjestää, edellyttää se euroja. Eurojen saamiseksi tarvitaan verotuloja eli työllistäviä yrityksiä ja työpaikkoja.

Yllä olevan perusteella ei uusia tarpeita tarvitse keksiä, vaan tulee toteuttaa jo ennalta tiedettyä ja niin monessa muussakin kunnassa koettuja toimia. Elinkeinotoiminnan menestyksellinen ja tuloksekas toiminta on siis ilmiselvää. Tähän tulee panostaa.
Nyt on aika kaikkien pohtia uutta johtajaa ja hänelle asetettavia valintakriteereitä. Valtuutetut tekevät ratkaisuja lähikuukausina.

Millaista kaupunginjohtajaa Jyväskylä tarvitsee? Voisiko hakuilmoitus olla esim. alla olevan kaltainen?

Jyväskylän kaupungissa on avoinna 8 (tai seitsemän) vuoden määräaikainen kaupunginjohtajan virka kehittyvässä ja elinvoimaisessa Jyväskylässä.

Haemme virkaan ennakkoluulotonta ja vahvaa kunnallishallinnon asiantuntijaa, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä strateginen ja innovatiivinen kehittämisote. Edellytämme käytännön kokemusta vaativista johtamistehtävistä. Lisäksi arvostamme vahvaa kunnallishallinnon ja talouden osaamista sekä elinkeinoelämän ja yritystalouden tuntemista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista kehittämisotetta, kielitaitoa ja esiintymiskykyä.
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkatoiveen voi esittää.

Nyt kaikki kynnelle kykenevät, valmistautukaa vastaamaan hakuilmoitukseen, sillä varmaan sellainen julkaistaan vielä vuoden 2014 aikana.

Kommentoitnti on suljettu.