Jo riittää vatvominen kuntarajoista – suunnataan voimavarat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi Jo riittää vatvominen kuntarajoista – suunnataan voimavarat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi

Tiistaina 30.9.2014 kuntajakoselvityksen piirissä olevien kuntien valtuustoille esiteltiin selvitysmiesten ehdotus kuntajaon muutoksesta. Ketään ei liene yllättänyt se, että huolella valmisteltu esitys sai osakseen kohteliaan, mutta tiukan kieltäytymisen jo tässä vaiheessa.

Kuntajakoselvitykseen on reilun vuoden aikana käytetty runsaasti voimavaroja. Työn lopputuloksena syntyneen kuntajakoehdotuksen ohella selvitystyö on tuottanut runsaasti tietoa ko. kuntien talouden ja toiminnan nykytilasta, sekä ennusteita ja arvioita tulevaisuuden näkymistä kuntien yhdistyessä tai jatkaessa toimintaansa itsenäisinä kuntina.

Yhteiset tapaamiset, kuntien välillä käyty keskustelu ja tulevaisuuspohdinta ovat lisänneet yhteistä ymmärrystä kuntien erilaisista tilanteista ja toisaalta samanlaisista haasteista. Haluammekin lämpimästi kiittää kaikkia selvityksiin osallistuneita luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita.

Jyväskylän kaupungin näkökulmasta lähtökohtana oli valtuuston tekemä päätös hakea kuntajakoselvityksellä yhdistymisratkaisua, jossa selvitysalueen kunnat yhdistyvät vähintään kahdeksi kunnaksi seuraavasti:
– Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia
– Laukaa, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia.

Selvitystyön tuloksena syntynyt esitys ei vastaa Jyväskylän kaupungin osalta valtuuston tekemää päätöstä eikä ole valtuuston näkemyksen mukainen. Esityksellä ei siksi ole mielestämme etenemisen mahdollisuuksia kaupungin päätöksenteossa.

Näemme, että nyt on aika katsoa eteenpäin. Kuntarakenteen muutoksesta käytävän keskustelun jatkamisen ja turhan kinastelun sijaan nyt on syytä keskittää voimavarat siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden mittava uudistus voidaan toteuttaa koko maakunnassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on näkemyksemme mukaan mahdollista organisoida kuntayhtymään, mikäli yhteisesti tunnustetaan kuntien erilainen painoarvo päätöksenteossa perustamalla kunnan äänimäärä kunnan asukaslukuun ilman äänileikkuria. Jyväskylän kaupunginvaltuusto oli asiasta yksimielinen järjestämislakia koskevassa lausunnossaan 29.9.2014.

Nyt tarvitaan yhteistä tahtotilaa koko maakunnan parhaaksi. Ehdotamme, että tarvittavat päätökset kuntajakoselvityksen päättämiseksi tehdään kunnissa mahdollisimman pian ja ryhdytään toimeen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaorganisaation rakentamiseksi. Tässä työssä meillä on apuna jo käynnissä oleva Keski-Suomen Sote 2020 -hanke.

Kuntajakoselvityksen yhteydessä tehtyä ansiokasta selvitystyötä ei kuitenkaan pidä heittää romukoppaan, vaan sitä tulee hyödyntää kunnissa talouden vakauttamisen välineenä, toiminnan kehittämisessä ja uusien kuntien välisten yhteistyömahdollisuuksien käynnistämisessä.

Jyväskylässä 14.10.2014

Riitta Mäkinen, Kaupunginhallituksen pj
Jaakko Selin, Kaupunginhallituksen 1.vpj
Meri Lumela, Kaupunginhallituksen 2.vpj

Kommentoitnti on suljettu.