Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Mustaverkko

Mustaverkko

Jyväskylän Kankaan alueellinen valokuituinfra, Mustaverkko

Yleistä

Mustaverkon tarkoitus on varmistaa Kankaalle hyvät tietoliikennepalvelut, toteuttamalla alueelliset kuituyhteydet ja niitä tukeva muu infrastruktuuri, kuten laitetilat, sekä luoda kaikille osapuolille hyvät edellytykset mm. laajakaistayhteyksien ja matkapuhelinverkkojen toteutusta varten. 

Mustaverkon omistaa Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupunki suunnittelee, rakennuttaa ja operoi Mustaverkon toimintaa kumppaneidensa kanssa. Operaattorit, Kankaan yritykset ja muut toimijat (myöhemmin ”Mustaverkon asiakas”) voivat vuokrata Mustaverkolta kapasiteettia käyttöönsä.

Loppuasiakkaat (esim. Kankaan asukkaat) eivät asioi suoraan Mustaverkon kanssa vaan palvelujaan Mustaverkon kautta tarjoavien tahojen kanssa (tyypillisesti laajakaista- tai matkapuhelinoperaattoreiden kanssa).

Miksi

Mustaverkko on alueellinen valokuituverkko, johon liitetään Kankaalla sijaitsevat kiinteistöt verkkoa käyttävien asukas- ja yrityspalvelujen toteuttamiseksi. Mustaverkon kautta voivat kaikki halukkaat operaattorit tuoda edullisesti palveluita (internet, kuluttajien lisäarvopalvelut, kiinteistöautomaatio, kameravalvonta, kulunvalvonta jne.) alueen käyttäjille.

Kiinteistöön tuleva valokuitu on kaikkien alueella toimivien osapuolten käytettävissä Mustaverkon hinnaston mukaisilla edullisilla hinnoilla.

Valokuitujen kautta kiinteistössä voi toimia yhtä aikaa useampi teleoperaattori tarjoten eri operaattoripalveluita asiakkailleen. Asukas voi siten vapaasti valita minkä operaattorin internet-  ja viihdepalvelut hän ottaa käyttöönsä, eikä palvelutarjontaa ole sidottu ns. kiinteistön omaan operaattoriin.

Kenelle

Taloyhtiöt
Voivat kilpailuttaa eri teleoperaattorit tarjoamaan internet-yhteyttä tai muita palveluita (esim. kaapeli-TV) asunto-osakeyhtiölle. Taloyhtiö voi valita yhden tai useamman palvelutarjoajan, koska taloon tulevat Mustaverkon kuituyhteydet ovat kaikkien teleoperaattorien käytettävissä. Taloyhtiössä asuva asukas tai tiloissa toimiva yritys voi käyttää tämän lisäksi haluamaansa muuta palvelutarjoajaa, joka on halukas tarjoamaan palveluita kohteeseen.

Asukkaat
Voivat käyttää taloyhtiön mahdollisesti kilpailuttamaa palvelun tarjoaa tai kysyä muilta teleoperaattoreilta palvelujen saatavuuden asuntoonsa. Asukasta ei ole teknisesti sidottu taloyhtiön valitsemaan palvelutarjoajaan. Palveluita voi tarjota samaan paikkaan useampi palveluyritys.

Yritykset
Voivat käyttää tai kilpailuttaa alueella toimivien teleoperaattorien tai muiden palveluntarjoajien palveluita, käyttäen palveluiden toteutuksessa Mustaverkon kuituyhteyksiä.

Kankaan alueen sisällä voidaan toteuttaa myös suoria yhteyksiä alueella sijaitsevien toimipisteiden välillä ilman teleoperaattoreiden yhteyspalveluita. Yrityksen tulee tällöin huolehtia omista tietoliikennelaitteista, jotka liitetään alueen kuituverkkoon.

Teleoperaattorit ja palveluntarjoajat
Mahdollisuus tarjota joustavasti palveluita asiakkaille kysynnän ja tarjonnan mukaan, ilman fyysisen verkon rakentamista.

Järjestelmätoimittajat
Mustaverkko on myös muiden kuin teleoperaattoreiden käytettävissä. Esimerkiksi talotekniikkaan liittyvien yhteyksien toteutuksessa voidaan käyttää Mustaverkon kuituyhteyksiä kiinteistöihin ja toteuttaa yhteystekniikan palvelut omilla laitteilla.

Sopimukset, tilaukset ja hinnoittelu

Mustaverkon asiakas tekee Mustaverkon sopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa. Samalla Mustaverkon asiakas sitoutuu Mustaverkon yleisiin sopimusehtoihin. Sopimukset ehtoineen on mukautettu Mustaverkon tarpeisiin, mutta noudattavat pitkälti operaattoreiden yleisesti käyttämiä sopimusmalleja ja palvelutasokuvauksia (SLA:t).

Loppuasiakkaat tekevät normaaliin tapaan sopimukset teleoperaattorien tai palveluntarjoajien kanssa.

Mustaverkon hinnoitteluperiaatteet ja hinnoittelu on hyväksytty Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.11.2016 ja päivitetty 12.6.2018 (linkki). Hinnoittelussa pyritään pitkäjänteisyyteen ja ennustettavuuteen.

Vika- ja häiriötilanteet

Ota yhteyttä palvelutarjoajaasi.

Mustaverkon saatavuustiedustelut ja tilaukset

mustaverkko[at]jkl.fi          Puh. 029 020 2924

Huom! Asukkaat tilaavat omat yhteydet ja palvelut aina suoraan operaattoreilta. Mustaverkko tarjoaa palveluita pääasiassa yritys- ja operaattoritoiminnalle.

Avaapa sanainen arkkusi

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Comments Off on Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Comments Off on Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Comments Off on Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla