Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Kehittämishankkeita

Kehittämishankkeita

kangas_kuva1-kopio

Kankaan on linjattu olevan Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke – kehitysalusta, jolla luodaan uutta monella saralla. Keskeisimmistä kehitysprojekteista voi lukea lisää alta ja sivupalkin kautta avautuvista linkeistä. Kangasta rakennetaan yhdessä ja näin ollen myös kehitysprojekteissa tehdään tiivistä yhteistyöstä mm. rakentajien, oppilaitosten ja muiden kaupungin kesken.

CIRCWASTE OSAHANKE

Jyväskylän kaupunki on mukana EU-rahoitteisessa Circwaste-hankkeessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Toisaalta tavoitteena on kuluttajien aktivointi ja aihealueen tietoisuuden lisääminen. Hanketta hallinnoi Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Jyväskylässä toteutetaan kaksi osahanketta:

  • Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut
  • Kuluttajalähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut.

Lue lisää Circwaste-sivuilta.

LUOVA KIERTOTALOUS -HANKE

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia hallinnoi ESR-rahotteista Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen -hanketta. Hanke toteutetaan 11.9.2017 – 29.2.2020 välisenä aikana, ja sen osatoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa kehitetään monipuolisesti ja -alaisesti opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista sekä hyödynnetään kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Painopiste on Gradian luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä. Luovien alojen opetusta järjestetään Kankaan kampuksella.

Hanke järjestää kaikille avoimia seminaareja, ja on esillä Kankaalla järjestettävissä tapahtumissa, joihin myös Kankaan asukkaat ovat tervetulleita. Hanke on siten omalta osaltaan luomassa kiehtovaa Kangasta.

Lue lisää Luova kiertotalous -hankkeen blogista.

alapalkkikaikki

KYTKIN-PROJEKTI

Kytkin-projektissa lähdettiin luomaan innovatiivinen malli alue-/kaupunginosakokonaisuuden asuin-, toimitila- ja muiden kiinteistöjen yhteisten tukitoimintojen toteuttamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin. Tutkittuja osa-alueita olivat:

  • keskitetty, rakenteellinen pysäköinti
  • keskitetty, yhteinen väestönsuoja
  • yhteispihat
  • energia- ja kunnallistekniikan modernit ratkaisut (mm. alueellinen kaukokylmä sekä aurinkosähkön hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehittäminen)
  • älykkäät verkot, ICT-runkoverkko
  • alueellinen palveluyhtiö.

Näiden lisäksi projektin aikana mm. haettiin LivingLab-malleja ja laadittiin kyberturvallisuusstrategia toimenpidesuunnitelmineen. Myös %-kulttuuriperiaate liittyy Kytkin-projektiin Kankaan Palvelu Oy:n kautta.

Kumppanit ja rahoitus:

Tekes
Jyväskylän Energia Oy
Jyväs-Parkki Oy
YIT Rakennus OyTekes_logo_sininen
Jyväskylän kaupunki

Toteutusaika: 1.12.2011-31.12.2015

Kytkin-projektin loppuraporttiin voit tutustua tästä: http://jyvaskyla.netpaper.fi/3031

Kytkin projektin vaikutusten arviointi

Kankaan yhteisjärjestelyjen vaikutusten arviointi –raportti (3,79 Mt) ja tiivistelmä Kankaan yhteisjärjestelyistä (3,09 Mt).

ICT-ratkaisut

Kankaan ICT-ratkaisujen suunnittelemiseksi on tehty paljon työtä.

ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvät liitteet:

Aiemmin ICT-asioista tuotettua materiaalia:

 

Aurinkokaavaselvitys

Kankaan alueelle on teetetty selvitys, jonka tarkoituksena oli optimoida aiemmin laadittu kaavarunko aurinkoenergian tuotannon kannalta. Selvityksen mukaan kattomuotojen ja suuntausten avulla aurinkoenergiaa voitaisiin saada hyödynnettäväksi 2,6 kertainen määrä alkuperäiseen kaavarunkoon verrattuna. Selvitys antaa hyvät lähtökohdat jatko suunnittelulle asemakaavavaiheessa. Selvityksen laati Gaia Consulting Oy.

Aurinkokaavaselvitys on luettavissa täältä.

 ONE PLANET LIVING – Kestävän elämäntavan konsepti

 

Jyväskylän Kangasta on kehittämishankkeen alusta saakka lähestytty kestävyyden näkökulmasta. Kangas on mukana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankkeessa, ja kestävää Kangasta kudotaan myös One Planet Living -konseptin avulla. One Planet Living on kestävän elämäntavan konsepti, jonka mukaan toimivia alueita ja yhteisöjä löytyy ympäri maailmaa. Konseptin takana on brittiläinen voittoa tavoittelematon järjestö Bio Regional. Suomessa One Planet Living -konseptia käytetään ensimmäistä kertaa, Kankaan lisäksi Vantaan Kivistössä.

One Planet Living -konseptissa noudetaan kymmentä ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävää periaatetta niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Lisää One Planet Livingistä Suomessa löytyy Sitran sivuilta sekä blogikirjoituksestamme.

 

Opiskelijaprojekteja

Kangas on eri näkökulmilla ollut aiheena useissa Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opiskelijatöissä sekä muissa oppilaitoksissa.

Yhtenä esimerkkinä Jyväskylän yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä on Kangas Service Jam palvelumuotoilu hackatonit.

JAMK:n kanssa tiiveintä yhteistyö on ollut Kankaan vanhusasumisen projekteissa.

Cite -Kangas projektissa JY:n opiskelijaryhmä tarkasteli aihetta: Kamerateknologia ja niiden hyödyntämismahdollisuudet Jyväskylän Kankaalla.

Kankaan yritysten toimintaympäristön kehittämisen avustus Ely-keskukselta

Hankkeella haettiin mm. ajatuksia yritystoiminnan edesauttamiseen ja tarvittaviin tukitoimintoihin. Samalla luotiin mielikuvaa Kankaan alueesta nyt ja tulevaisuudessa. Hankeaika: 09/2011-07/2013.

Susecon, Kestävät lähipalvelut alueiden hyvinvoinnin lujittamiseksi

Raportti: Lähipalvelujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet, Kestävät lähipalvelut alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi: Jyväskylän Kankaan alueen tapaustutkimus (2011-2013).

 

Avaapa sanainen arkkusi

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Comments Off on Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Comments Off on Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Comments Off on Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla