Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » FAQ

FAQ

FAQ – Usein kysytyt kysymykset

Q: Mikä on Kangas?

A: Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, jossa yhdistyvät yritystoiminta, opiskelu, asuminen ja vapaa-ajanvietto. Tällä hetkellä Kankaalla toimii jo 35 – 40 yritystä ja alkuvuodesta 2016 oppilaitokset (Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) käynnistävät toimintojaan Kankaalla. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Kankaalle alkuvuonna 2017. Tavoitteena on, että vuonna 2040 Kankaalla työskentelee 2 100 ihmistä ja asuu 5 000 asukasta. 

Q: Millaista rakentamista Kankaalle on tulossa?

A: Kankaalle rakennetaan monipuolista asunto- ja toimitilatarjontaa. Skanska ja YIT rakentavat ensivaiheessa kaksi vapaan rahoituksen asuntokohdetta. Kohteet sijaitsevat vanhan tehtaan piipun välittömässä läheisyydessä Piipputorilla Tourujoen rannalla. JVA rakentaa Kankaalle vuokra- ja palveluasumiskohteen. Vanhan paperitehtaan kiinteistöön rakennetaan tiloja oppilaitoksille ja yrityksille. Uusi paperitehdas puretaan uudisrakentamisen tieltä. Koska Kankaan pysäköintiratkaisut tullaan tekemään keskitettynä pysäköintinä, Jyväs-Parkki rakentaa alueelle pysäköintitalon. Tavoitteena on monipuolisen asumisen ja yritystoiminnan alue.

Q: Mitä tarkoittaa Viisas Kangas?

A: Kankaasta tulee Jyväskylään edelläkävijäkaupunginosa. Viisas Kangas tarkoittaa sitä, että suunnittelussa huomioidaan kokonaistoimivuus yksilöiden ja elinkeinoelämän kannalta. Ratkaisut toteuttavat resurssiviisauden ja kestävän kehityksen periaatteita. Resurssiviisaus ilmenee muun muassa keskitettyinä ratkaisuina pysäköinnissä, jätehuollossa sekä energia- ja kunnallistekniikassa. Myös digitaaliset palvelut ja kyberturvallisuus ovat keskeinen osa alueen suunnittelua. Alueella hyödynnetään aurinkoenergiaa sekä kaukolämpö että –kylmäratkaisuja.

Q: Miksi Jyväskylä investoi Kankaaseen?

A: Jyväskylä on kasvukeskus, joka haluaa tarjota asukkaille, yrityksille ja oppilaitoksille uusia älykkäitä asumisen- ja yrittämisen sekä elämyksellisyyden alueita. Kangas on kaupungin merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. Jyväskylä tulee jatkossakin olemaan vetovoimainen kaupunki muun muassa korkeakoulujen tutkimuksen ja koulutuksen ansiosta.

Q: Miten suuri investointi on kyseessä?

A: Kokonaisinvestoinnin arvo on noin miljardi euroa vuoteen 2040 mennessä.

Q: Mitä Kankaalla on tällä hetkellä?

A: Kankaalla toimii 35 – 40 yritystä ja vanhan paperitehtaan siipiosaan on kunnostettu tilat ensimmäisille uusille toimijoille: Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle (Luova kampus) ja Humanistiselle ammattikorkeakoululle (HUMAK). Oppilaitokset muuttavat tammi-/helmikuussa 2016 tiloihin. YIT ja Skanska käynnistävät asuinrakentamisen kohteet As. Oy Jyväskylän Albertinpihan ja As. Oy JKL Rainan heti alkuvuodesta 2016. Kohteet tulevat Kankaan Piippurantaan.

Q: Miten Kangas siirtyi kaupungin omistukseen?

A: Kankaan paperitehtaan toiminta lakkasi alkuvuonna 2010. Sappi Finland Oy myi M-real Oyj:lle Kankaan tehdaskiinteistöt 7.7.2010 takaisin omistettuaan ne noin vuoden ajan. Jyväskylän kaupunki päätti tässä yhteydessä käyttää etuosto-oikeuttaan ja alue siirtyi kaupungin hallintaan 2.11.2010. Jyväskylän kaupunki käynnisti osayleiskaavan laatimisen alueelle 7.12.2010. Osayleiskaavatyön pohjaksi järjestettiin arkkitehti-ideakilpailu v. 2011. Osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen vuoden 2013 keväällä ja sai lainvoiman syksyllä 2014.

Q: Milloin Kankaalle pääsee muuttamaan?

Ensimmäiset asuinkerrostalokohteet valmistuvat vuoden 2017 aikana. YIT:n ja Skanskan kohteet ovat jo ennakkomarkkinoinnissa. Tutustu kohteisiin: www.skanska.fi/kangas ja www.yitkoti.fi/kangas

Avaapa sanainen arkkusi