Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Tiedotteet

Resurssikäännös Jyväskylästä alkaen

Kirjoitettu | 25.11.2014 | Ei kommentoitu

YK:n ympäristöohjelman tiedeasiantuntija, Chief scientist, Jacqueline McGlade sanoi äskettäin Ahtisaari-päivillä:

“Maailman jäljellä oleva hiilibudjetti on niin pieni, että meidän on tehtävä jotain aivan perustavanlaatuista eri tavalla.”

Se, että Kiinan ja USA:n johtajat sopivat hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä enteilee isompaa muutosta. Ilmastonmuutos on karkaamassa käsistä.

Maailman resurssifoorumin kunniapuheenjohtaja prof. Schmidt-Bleek on todennut, että kestävä kehitys ei ole mahdollista ilman luonnonvarojen kulutuksen dramaattista vähennystä ja yhtä dramaattista lisäystä niiden tuottavuudessa. Luonnonvarojen käytössä on tapahduttava täyskäännös. Se, että kehittyvä maailma kuluttaa pian kolmen maapallon edestä luonnonvaroja, ei ole uskottava tulevaisuuden kuva. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus lisäävät epätasa-arvoa maailmalla ja johtavat kriisiherkkyyden kasvuun. Luonnonvarojen tuhlaus on karkaamassa käsistä.

Jyväskylästä resurssiviisaita toimintatapoja muuallekin vietäväksi

Se mitä teemme Jyväskylässä, ei välittömästi muuta maailman tilannetta. Mutta se mitä tehdään muualla, pakottaa Jyväskylän muuttumaan. Muutummeko ympäröivän maailman paineessa jälkijunassa? Vai kehitämmekö toimintatapoja, joita kopioidaan ja viedään muualle? Tämä voi olla hyödyllistä Jyväskylän seudulle, sen asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Jyväskylä on valinnut jälkimmäisen tien.

Jyväskylän resurssiviisauteen perustuvaa mallia on nyt esitelty kansainvälisillä foorumeilla Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. World Resources Forumissa Perussa oli sali täynnä kuulijoita. Meiltä kysyttiin: milloin tulette meille tekemään samaa! Vaikka resurssiviisaus tuntui alkuun vaikeasti ymmärrettävältä, se on muuttunut käytännön kokeilujen ansiosta haluttavaksi. Jyväskylässä on luotu uutta kokeilukulttuuria. Keskeistä on, että voimme osoittaa resurssiviisauden vahvistavan alueellista elinvoimaa parantamalla aluetaloutta ja tuomalla työpaikkoja.

Keskikokoisessa kaupungissa on mahdollista saada ihmiset ja hallinto mukaan. Jyväskylässä on yliopisto, on koulutusta, tutkimusta ja innovaatioihin innostuvaa joukkoa. Jyväskylän seutu on biotalouden ydintä Suomessa. Täällä on myös mittasuhteiltaan sopiva kaupunkikehityshanke, Kangas. Kaupungin ja hankkeen koko ei ole ollut ongelma vaikka Kiinassa. Toimintamalli ja sen tulokset ratkaisevat. Nyt tulee kyselyjä päästä tutustumaan Jyväskylän kokeiluihin.

Kankaan alue on yksi suomalaisen kaupunkikehityksen edelläkävijöistä. Uusien kaupunkikehityshankkeiden tulee olla hyvin olevaan rakenteeseen integroituja. Niiltä odotetaan selvää ympäristökytkentää, mikä tarkoittaa mm. pyrkimystä nollaenergiaan ja vähähiilisyyteen. Sosiaaliset innovaatiot tukevat uudenlaisia elämäntapavalintoja ja asukkaiden osallistumista. Suunnitelmien tulee olla innostavia. Se voi tarkoittaa monikäyttöisyyttä ja rakennusten ja yhteisten tilojen kokonaisvaltaista suunnittelua. Alueet ovat taloudellisesti elinvoimaisia siten, että ne avaavat uusia markkinoita ja mahdollistavat uusia palveluita. Jos nämä tavoitteet ovat mukana, ratkaisuja voidaan toistaa ja kehittää seuraavissa kohteissa.

Muutoksia ja kehittymistä

Olemme selvästi suuren muutoksen virrassa. Nyt on osattava ohjata ja tarttua oikeisiin langan päihin.

  • ICT:n mahdollisuuksien hyödyntämisessä ollaan aivan alussa. Pelkästään ICT:n ja sen sovellusten mahdollistamilla ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 9.1 Gte vuoteen 2020 mennessä. Öljyllä mitattuna se vastaa koko Venäjän BKT:ta. Tämä mahdollisuus on vasta avautumassa resurssiviisauden edistämisessä.
  • Volkswagen investoi car-sharing ja kimppakyytibisneksiin. Nuoria halutaan kannustaa auton käyttöön, koska näyttää siltä, että yhä useampi ei hanki enää autoa, osa ei hanki edes ajokorttia. Tämä on jakamistaloutta.
  • Google osti termostaattiliiketoimintaan erikoistuneen Nest.com palvelun, koska uskoo kotiautomaatioon ja energiansäästöön. Energiatehokkuus on valtavirtaa.
  • Älykkään sähköverkon pilotteja rakennetaan eri puolilla maailmaa. Eri tavoin tuotettua sähköä aletaan ohjata älykkäillä järjestelmillä. Suomessa valmistetaan maailman tehokkaimpia aurinkolämpökeräimiä. Kyllä me osaamme. Pitää vaan ottaa kotimaista osaamista käyttöön, eivät ne työpaikat muuten synny.
  • Biokaasun tuotannossa ja jakelussa ollaan vasta alkumetreillä. Toivottavasti saamme jakeluaseman tännekin.
  • Rakentamisessa on tapahtumassa hyvin konkreettista kehitystä  ja nähtävissä suuria aluetaloudellisia hyötyjä. Saksan ympäristöministeriön juuri julkaistu tutkimus kertoo, että Saksassa vuonna 2011 energiakorjaukset merkitsivät aluetaloudelle 14 miljardia euroa ja 278.000 kokoaikaista työpaikkaa.
  • Oma energiatuotanto, älykkäät ohjausjärjestelmät ja asukasportaalit, vähähiiliset materiaaliratkaisut kuten puurakentaminen, yhteisöllisyyttä lisäävät monikäyttöratkaisut, parveke- ja kortteliviljelyratkaisut, viherkatot ym ym ovat pian arkea ja itsestään selvyyksiä.
  • Kaikkea asunnossa tapahtuvaa veden, sähkön ja lämmön kulutusta on mahdollista mitata ja laskuttaa asuntokohtaisesti. Myös hiilijalanjälkeä voidaan seurata. Tutkimukset osoittavat, että huoneistokohtainen mittaaminen tai kustannusten jako muuttaa kulutustottumuksia. Esimerkiksi asuntokohtaisen lämpöenergian mittauksen ansiosta lämmönkulutus vähenee kerrostalossa jopa yli 20 prosenttia. Kaukolämpökin saadaan älykkääksi, kun vain päätetään mittaroida ja laskuttaa asuntokohtaisesti lämpöä.

 

Kun tehdään eteenpäin katsovia päätöksiä, markkinat tulevat mukaan ja tarjoavat ratkaisuja. Jyväskylän resurssiviisaudessa on kysymys johtamisjärjestelmästä ja yhteistyöstä. Kysymys on myös alueellisesta strategiasta tulla tiennäyttäjäksi resurssiviisaudessa.  

 

Jukka Noponen,  vanhempi neuvonantaja, Sitra

Kirjoittaja toimii Sitralla vanhempana neuvonantajana kestävän kehityksen sekä resurssiviisaan ja hiilineutraalin yhteiskunnan edistämisessä.

 

1 kävijä tykkää.

Kankaan toteutussopimuksen allekirjoitus

Kirjoitettu | 19.11.2014 | Ei kommentoitu

Jyväskylän Kankaalla otettiin suuri harppaus kohti uutta Kangasta, kun Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutussopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 19.11.2014.
 
Sopimuskumppaneina Jyväskylän kaupungin kanssa ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy. Sopimuksen mukaisesti osakkaat perustavat Kankaan kehitysyhtiön, seuraavin osuuksin: Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy molemmat 45 %, Jyväs-Parkki Oy 10 %. Kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Skanska ja YIT tulevat sopimuksen myötä pitkäaikaisiksi aluekehittämiskumppaneiksi kaupungille ja toteuttavat Kankaan asuntorakentamisesta 70 prosenttia. Loput 30 prosenttia kaupunki varaa muuhun kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Lisäksi Skanska ja YIT toteuttavat Kankaan työpaikkarakentamisesta 25%.  Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset.
 
Tavoitteena on aloittaa asuinrakentaminen keväällä 2015 Kankaan Piippurantaan, jolloin myös kaupungin tonttitulot Kankaasta käynnistyvät. Vuosina 2015 – 2016 Kankaalla on käynnissä vähintään 50 miljoonan euron rakennusinvestoinnit. Rakennusinvestoinneilla on merkittävä positiivinen vaikutus kaupungin verotuloihin ja työllisyyteen.
 
Vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa heti ns. Siipiosan uudistamisella. Siipiosaan tulevat vuokralaisiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Jyväskylän Yritystehdas, jotka aloittanevat toimintonsa Kankaalla vuoden 2016 alussa. 
 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki
Hankejohtaja Anne Sandelin, p. 014 266 5051, anne.sandelin[@]jkl.fi
Projektipäällikkö Erkki Jaala, p. 014 2667578, erkki.jaala[@]jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/kangas

Skanska Talonrakennus Oy
Yksikönjohtaja Jorma Mustakangas, p. 0400 672617, jorma.mustakangas[at]skanska.fi

YIT Rakennus Oy
Aluejohtaja Mikko Räty p. 0400 837402, mikko.raty[at]yit.fi

Jyväs-Parkki Oy
Toimitusjohtaja Hannu Leskinen, p. 040 765 3735, hannu.leskinen[at]jyvas-parkki.fi

3 kävijää tykkäävät.

Kyberturvallisuus on arjen turvallisuutta – Kankaallakin!

Kirjoitettu | 21.10.2014 | Ei kommentoitu

Onko turvallista kirjettä olemassa? Kyllä on, mutta tuskinpa kirjoittaisin sitä tietokoneella, vaan paperille, taittelisin kauniisti, laittaisin kirjekuoreen, ja kirjoittaisin vastaanottajan nimen ja osoitteen kuoren päälle luottaen kirjesalaisuuteen kirjeen tiedon turvaajana.

Turvallista – kyllä, tehokasta ja nykyaikaista – eipä taida olla.

Tietoverkoissa viestitään, hoidetaan raha- ja vakuutusasioita sekä lähetetään ja vastaanotetaan suuria määriä tietoa: kuvia, tilastoja, mittaustuloksia, some-päivityksiä ja niin edelleen. Joskus luotetaan sinisilmäisestikin tietoverkon turvallisuuteen, ja samalla hyväksytään verkon avoimuus, helppous, tehokkuus … ja haavoittuvuus. Tätäkö on jokaisen arkipäiväinen kyberturvallisuus, ja miten ihmeessä nämä samat asiat liittyvät vaikkapa Jyväskylän Kankaan uuden yritys- ja asuinalueen kehittämiseen?

Kyberturvallisuus on hieno sana, jonka varmasti olemme ainakin Jyväskylässä oppineet tuntemaan Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) INKA-ohjelman kyberturvallisuuden teeman kansallisen vetovastuun tultua Jyväskylälle ja eritoten Jyväskylän kaupungille. Kyberturvallisuuden ei tarvitse kuitenkaan olla mitään sen ihmeellisempää kuin tuota yllä mainittua arjen turvallisuutta: Miten käyttäydymme netissä, kenet päästämme ovesta sisään ja miten käytämme vaikkapa muistitikkuja.

Mitä tarkoittaa kyberturvallisuus Kankaan kehittämishankkeessa? Sitä on Kankaalla alustettu ensin valmistelevan projektiryhmän voimin, mutta nyt mukaan on haastettu myös muita tahoja. Tietopyyntö Kankaan Kyberturvallisista ICT-määrittelyistä on luettavissa netissä: http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?p=2163 ja siihen on aikaa vastata tämän viikon perjantaihin, 24.10.2014 saakka.
Tässä vaiheessa Kankaan osalta on pohdittu ICT-arkkitehtuurin turvallisuutta, sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan yhdistämistä erilaisiin laitetiloihin ja sitä kautta tilojen fyysistä turvaamista. Kyberturvallisuus on tärkeä rakennuspalikka myös Kankaan tulevaisuuden palveluissa.

Tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin maailman vakaimman maan kyberturvallisin alue. Siinä olennaisessa roolissa olet myös SINÄ Kankaan tuleva toimija!

 

Mika Kataikko                                          
Johtaja, kyberturvallisuus                      
Jykes                                                           

Tanja Oksa
Projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki, Kangas

cyber security logo

 

1 kävijä tykkää.

Kankaan osayleiskaava lainvoimaiseksi

Kirjoitettu | 17.10.2014 | Ei kommentoitu

Jyväskylän Kankaan alueen osayleiskaava tulee lainvoimaiseksi tänään perjantaina 17.10.2014. Osayleiskaava on tullut vireille 07.12.2010 eli kokonaan lainvoimaiseksi se on saatu alle neljässä vuodessa – valtakunnallisellakin tasolla tarkasteltuna siis varsin nopeasti.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 02.09.2014 hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräajassa valitettu eteenpäin, joten kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen 17.10.2014. Kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymästä osayleiskaavasta lainvoimaiseksi tulevat siten nyt myös valituksenalaiset osat eli uusi Tourujoen silta sekä siihen liittyvä kevyenliikenteen laatukäytävä.

Kankaan osayleiskaavan laadintaa edistettiin ennennäkemättömän laajalla kaupunkilaisten osallistamishankkeella vuonna 2011 sekä korkeatasoisella arkkitehtuurikilpailulla vuonna 2012. Suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin pohjaksi laadittiin yli 30 selvitystä ja tekeillä ollutta osayleiskaavaa esiteltiin yli sadassa tilaisuudessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/753

Lisätietoja:

Suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, puh. 014-266 5033

Hankejohtaja Anne Sandelin, puh. 014 266 5051

 

1 kävijä tykkää.

Uusi kestävän elämäntavan konsepti Kankaalle

Kirjoitettu | 09.10.2014 | Ei kommentoitu

Jyväskylän Kangasta on kehittämishankkeen alusta saakka lähestytty kestävyyden näkökulmasta. Kangas on mukana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankkeessa, ja nyt kestävää Kangasta kudotaan myös One Planet Living -konseptin avulla. One Planet Living on kestävän elämäntavan konsepti, jonka mukaan toimivia alueita ja yhteisöjä löytyy ympäri maailmaa. Konseptin takana on brittiläinen voittoa tavoittelematon järjestö Bio Regional. Suomessa One Planet Living -konseptia käytetään nyt ensimmäistä kertaa, Jyväskylän Kankaan lisäksi Vantaan Kivistössä.

 

Konseptista ja yhteistyökuvioista voi lukea Sitran tänään julkaisemasta tiedotteesta sekä omasta blogistamme.

Lisätietoja:

Kansainvälinen One Planet Living -konsepti.

Tanja Oksa, 014 266 7693, tanja.oksa[at]jkl.fi

3 kävijää tykkäävät.

Yhdellä maapallolla pärjäten?

Kirjoitettu | 09.10.2014 | Ei kommentoitu

Millainen on hyvä Kangas? Kestävä, tietenkin.

Kangasta on kudottu kehittämishankkeen alusta saakka nimenomaan kestäväksi. Kestävyys on punainen lanka, jolla Kankaan tilkkutäkkiä on kudottu. Sijainti ja tiiviin kaupunkirakenteen luominen antavat hyvät lähtökohdat kestävälle Kankaalle. Teema nousi esiin myös kuntalaisten osallistamisessa ennen Kankaan varsinaisen suunnittelun aloittamista. Ideoista ja unelmista kumpusi kestävä Kangas, ja sitä kohti olemme menossa koko ajan.

Kankaan tilkkutäkin palaset ovat yhteisestä näkemyksestä huolimatta vielä irrallaan – punaiselle langalle on siis käyttöä. Jyväskylä on kumppanina Sitran Kohti resurssiviisautta -hankkeessa, joka on jo osaltaan tuonut kestävän elämäntavan näkökulman kehittämiseen. Tästä huolimatta kestävyyden tilkkutäkkiimme ei aina ole helppoa sitouttaa ulkopuolisia tahoja – yhteistyökumppaneita, Kankaan nykyisiä vuokralaisia, rakennuttajia tai tulevia toimijoita, asukkaista puhumattakaan. Voitte siis uskoa, että riemastuimme, kun apua tähän lankasumppuun, kankaanpalasien yhdistämiseen ja kestävän Kankaan tavoitteiden vahvistamiseen tarjoutui. Kestävää Kangasta kurommekin nyttemmin kokoon One Planet Living -konseptilla, joka haastaa alueita  pohtimaan konkreettisia kestäviä ratkaisuja sekä sitoutumaan kestävän elämäntavan tavoitteisiin onnellisuutta ja terveyttä unohtamatta.

 

One Planet Living pureutuu juuri siihen, mistä reilu kuukausi sitten Ylikulutuspäivänä puhuttiin: nykyisillä kulutustottumuksilla maapallomme ei kestä ikuisesti. Jos jokainen maapallon asukas eläisi kuin keskivertosuomalainen, tarvittaisiin 3,5 maapalloa. One Planet Livingin avulla luodaan selkeät toimintaohjeet ja -mallit sille, kuinka jokainen OPL -periaatteisiin (ks. kuva alla) sitoutunut kulkee kohti yhden maapallon elämäntapaa. One Planet Livingin avulla käymme läpi kehittämistoimenpiteiden repertuaarin, ja toisaalta paketoimme hajanaiset tavoitteet kokonaisuudeksi, joka on kaikkien ymmärrettävissä.

 

 

Briteissä kehitetyn One Planet Livingin takana on voittoa tavoittelemattoman BioRegional -järjestö, joka toimii yhteistyössä WWF:n kanssa. One Planet Living -yhteisöjä (asuinalueita, työpaikkoja, rakennuksia) on ympäri maailman, mutta Suomessa One Planet Living on otettu nyt ensimmäistä kertaa suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Jyväskylän Kankaan lisäksi konseptin mukaan edetään Vantaan Kivistössä.

Tällä hetkellä työstämme konseptin toimintasuunnitelmaa yhteistyössä Sitran, rakennuttajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Se, että jokainen ratkaisu suunnittelusta toteutukseen punnitaan ja mietitään kestävyyden näkökulmasta, on ollut toimintamallimme alusta alkaen. Tarkoitus on saada jokainen kankaanpalasia pyörittelevä tekemään konkreettisia asioita sen eteen, että Kangas kulkee kohti yhden maapallon kokoista elämää. Eikä olisi huono juttu, jos siitä Kankaan ohella innostuisivat monet muutkin.

 

Tanja Oksa, projektipäällikkö

 

Lisätietoja:

One Planet Living -konsepti

Sitran tiedote 9.10.2014 konseptin hyödyntämisestä Suomessa

2 kävijää tykkäävät.

Kankaan ICT-palveluiden määrittelyyn kaivataan apua

Kirjoitettu | 06.10.2014 | Ei kommentoitu

Jyväskylän kaupunki pyytää ICT-palveluiden toimittajia tekniseen vuoropuheluun Kankaan tulevien kyberturvallisten ICT-palvelujen suunnitteluun liittyen. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on kerätä tietoa markkinoilla olevista tuote- ja palvelutoimittajista ja heidän ratkaisuistaan sekä saada markkinatoimijoilta palautetta Kankaan teknologia- ja tietoturvalinjauksiin.

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido ketään osallistuvaa tahoa eikä vastaamisesta makseta korvausta. Palveluntoimittajat voivat liittää tietopyynnön vastaukseensa tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa materiaalia. Mikäli toimitettava materiaali sisältää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee toimittajan selkeästi erottaa tämä dokumentaatio erilliseksi liitteeksi ja merkitä liite luottamukselliseksi. Tietopyynnön vastausten käsittelytilaisuudet eivät ole julkisia. Tekniseen vuoropuheluun liittyvät infotilaisuudet ja niissä esitetty aineisto ovat julkisia.

Tietopyyntö jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Alueellinen valokuituverkko

2. Langaton verkkoinfrastruktuuri ja matkapuhelinverkot

3. Lukitus- ja turvatekniikka

4. Älykäs talotekniikka (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekeminen

5. Tulevaisuuden sovellukset ja palvelut

Vastaus tietopyyntöön voi kattaa yhden tai useampia osa-alueita.

Tietopyynnön vastaukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 24.10.2014 klo 16 mennessä Jyväskylän kaupungin lukuun hankkeessa konsulttina toimivalle Timo Siiralle osoitteeseen timo.siira[at]salivirta.fi.

 

Lisätietoja:

Tietopyyntö Kankaan www-sivuilla

Timo Siira, timo.siira[at]salivirta.fi

2 kävijää tykkäävät.

Ilmainen pyöränhuoltopiste Kankaalle

Kirjoitettu | 29.09.2014 | 2 kommenttia

Kankaan laitamilla pyöräilevät voivat olla iloisia, sillä Uuden paperitehtaan seinustalle on ilmestynyt BFIX -huoltopiste. BFIX on metallinen, Suomessa valmistettu huoltoteline, joka sisältää pyörän huoltoon tarvittavat työkalut. Huoltopisteen käyttö on pyöräilijöille ilmaista.

Kankaalla on aina kannustettu pyöräilyyn, ja tulevaisuudessa pyörien määrät lisääntyvät alueella entisestään. BFIX -huoltopiste koettiin tärkeäksi palveluksi pyöräystävällisellä Kankaalla.

Pyörää huoltaessa voi samalla ihailla viime kesänä Uuden paperitehtaan seiniin ilmestyneitä graffiteja.

Bfix

Kankaan Bfix -huoltopisteen taustalla olevat ryppygraffitit tekevät tästä kenties yhden suloisimmista pyörähuolloista ikinä!

Tervetuloa omatoimipyörähuoltoon!

 

Lisätietoa:

http://www.bfix.fi/

 

3 kävijää tykkäävät.

Valoa ja iloa kansalle

Kirjoitettu | 19.09.2014 | Kommentit poissa käytöstä

Jos tällä viikolla on vietetty liikkujan viikkoa, niin ensi viikolla on jälleen se aika, kun Jyväskylässä koetaan valovoimaisia elämyksiä, kirjaimellisesti. Valon kaupunki -kehittämishanke on yksi Jyväskylän näyttävimmistä jutuista ja onneksi onkin; valaistuksella luodaan niin turvallisuutta kuin viihtyisyyttäkin. Niin, ja niitä elämyksiä.

Perinteisesti myös Tourujoen yö järjestetään syksyn pimetessä ja tällä kertaa yö kurkottaa Kankaalle saakka. Valon kaupunki, Tourujoen yö ja Tanssin aika on upea kolmikko, joka ilahduttaa nyt myös meillä.  Tanssin aika -festivaali tuo Kankaalle taitavaa tanssia, valokuvanäyttelyn sekä mahdollisuuden näyttää ne omatkin tanssitaidot – ehkä hiot vielä muutamat muuvit valmiiksi näin liikkujan viikon lopuksi, ja tulet esittelemään taitosi Stage on vapaa -tilaisuuteen viikon päästä lauantaina?

Mihin valo katoaa? teos Kankaalla 27.9., koreografi Valtteri Raekallio

Mihin valo katoaa? teos Kankaalla 27.9., koreografi Valtteri Raekallio

 

Muistutettakoon myös, että linkit liikkuvat ilmaiseksi koko kaupungin alueella ensi viikon viikonloppuna 25.–27.9. kello 18–24 (linjat 1–36 ja 41–43) ja että lättähatulla pääsee jälleen kerran veloituksetta Matkakeskukselta Kankaalle klo 16:30.

Mutta nyt vielä hetkeksi tähän viikkoon: tänään sekä huomenna Pergamenttihallissa on mahdollisuus ihmetellä tankotanssia ja akrobatiaa Eccentrix -ryhmän Parasomnian myötä. Esitykset kumpanakin iltana klo 19, liput kympin.

Valoa, iloa & liikettä alkaneeseen syksyyn!

 

Miia Hyvärinen, projektikoordinaattori

 

Lisää tapahtumista:

Valon kaupunki: http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/tapahtumat/2014

Tourujoen yö: http://matara.fi/tourujoen-yo/

Tanssin aika: http://www.tanssinaika.fi/

Ole ensimmäinen, joka tykkää.

Kankaan vanhan paperitehtaan kehittäminen Jyväskylässä sopimusvaiheessa

Kirjoitettu | 18.09.2014 | Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän kaupungin järjestämän Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutuskilpailun jatkoneuvottelut ovat edenneet sopimusvaiheeseen.

Kaupungin neuvottelukumppaneina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy. Kankaan aluetta varten perustetaan kehitysyhtiö, joka ostaa vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Tulevan kehitysyhtiön osakkaina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy sekä vähemmistöosakkaana Jyväs-Parkki Oy.

Skanska ja YIT toteuttavat Kankaan asuntorakentamisesta 70 prosenttia, ja loput 30 prosenttia kaupunki varaa muuhun kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon.  Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset.

Tavoitteena on saada sopimuskokonaisuus allekirjoitettua tämän vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää asiasta kokouksessaan 22.9. ja kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa lokakuun aikana.

Opiskelijat ensimmäisiä tulijoita

Vanha paperitehdas kiinnostaa jo tulevia käyttäjiä. Ensimmäisenä Kankaan vanhaan paperitehtaaseen ovat siirtymässä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen koulutus, Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-yksikkö sekä Yritystehdas, joiden mukana Kankaalle tulisi noin 450 opiskelijaa ja 80 työntekijää.

Tavoitteena on saada tulijoille vanhan paperitehtaan siipiosasta vuokrattavat tilat käyttöön jo vuoden 2016 alusta. Siipiosan kehittäminen käynnistyy perustettavan kehitysyhtiön osakkaiden voimin ja siipiosan tilapäiseksi omistajaksi on suunniteltu Jyväskylän kaupungin omistamaa Education Facilities Oy:tä. Jos osapuolet hyväksyvät neuvotteluissa esitetyn etenemismallin, vanhan tehdaskiinteistön kunnostus toimitiloiksi käynnistyy kuluvan syksyn aikana. Kaupunginhallitus päättää asiasta kokouksessaan 22.9.

Uudisrakentaminen käynnistyy ensi vuonna

Kankaan ensimmäinen asemakaava, joka koskee Piippurannan aluetta, on edennyt ehdotusvaiheeseen ja tavoitteena on sen vahvistuminen alkuvuodesta 2015. Kaavan vahvistuessa kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy myös Kankaan alueen eteläosassa. Tavoitteena on myös ensimmäisten asuintalojen rakentamisen käynnistäminen kevään 2015 aikana, jolloin ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2016. 

Jyväskylän keskustan koillispuolella sijaitseva Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. 

Lisätietoja:
- hankejohtaja Anne Sandelin, p. 014 266 5051, anne.sandelin[@]jkl.fi
- projektipäällikkö Erkki Jaala, p. 014 2667578, erkki.jaala[@]jkl.fi
- http://www.jyvaskyla.fi/kangas

2 kävijää tykkäävät.
eteenpäin »