Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Tiedotteet

Kankaan asukkaat älypalvelujen kokeilukäyttäjiksi

Kirjoitettu | 20.01.2017 | Ei kommentoitu

Jyväskylän yliopiston 5K-hankkeen tarkoituksena on kehittää Kankaalle vapaaehtoisten asukkaiden käyttämä, kyberturvallinen kokeilualusta älykaupunkipalveluille. Ideana on kerätä, analysoida ja yhdistellä dataa huoneistoista (esim. sähkö-, lämpö-, vesimittarit, kulunvalvonta ja etähallinta) sekä edelleen kehittää turvallisia ja hyödyllisiä tapoja yhdistää tietoa eri laitteista.

Osana 5K-hanketta toteutetussa demohuoneessa Kankaan porttirakennuksessa on jo muutamaan otteeseen päästy esittelemään ja kokeilemaan älypalveluja virtuaalisen demon kautta. Itse pääsin hyödyntämään demohuonetta laadullisen gradu-tutkimukseni puitteissa. Gradussa tutkin, mitkä tekijät motivoivat erityyppisiä käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen kokeiluihin (eksperimentointiin) Kankaan älykaupunkialueen demohuoneessa. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten Kankaalle kytköksissä olevat tutkimushenkilöt omaksuvat uusinta teknologiaa, kuinka kiinnostuneita he ovat osallistumaan kokeiluihin ja miten heidän suhtautumisensa uuteen teknologiaan vaikuttaa heidän motivaatiotekijöihinsä. Suunnitelmissa on saada kerättyä Kankaalle eksperimentointiyhteisö eli joukko ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uutta teknologiaa ja erilaisia älypalveluja niin demohuoneessa kuin asunnoissaan. Älypalvelujen kokeiluilla halutaan lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteiskehittämistä, jakaa tietoutta nykyteknologian eri mahdollisuuksista sekä saada ihmisiä omaksumaan uutta teknologiaa entistä paremmin.

Ennen tutkimushaastatteluja gradu-tutkimukseen valituille henkilöille esiteltiin skenaario, jossa älypalvelu osaa ilmoittaa asukkaan puhelimeen, tyhjään asuntoon päälle jääneestä liedestä. Älypalvelu antaa asukkaalle mahdollisuuden kytkeä lieden pois päältä etänä puhelimensa kautta. Tutkimushenkilöt saivat itse kokeilla älypalvelun toimivuutta antamalla sähköpostiosoitteensa demosovellukselle. Kun virtuaalinen liesi oli päällä, kuvitteellisen asunnon ulko-ovi lukossa eikä asunnossa liikettä, älypalvelu reagoi tilanteeseen lähettämällä kuvassa näkyvän varoitusviestin tutkimushenkilön sähköpostiosoitteeseen. Varoitusviestissä olevaa linkkiä painamalla liesi kytkeytyi pois päältä. Kyseisen demon tarkoituksena oli toimia tutkimushenkilöille havainnollistavana esimerkkinä älykaupunkialueelle soveltuvasta älypalvelusta ja sen kokeilutilanteesta.

inki_kuva

Gradussani käytin älypalvelujen kokeilusta eksperimentointi-sanaa. Eksperimentoinnilla tarkoitetaan kokeilullista kehittämistä, jossa erityisesti kasvuhakuiset teknologiayritykset osallistavat loppukäyttäjiä kokeilemaan kehitysvaiheessa olevia palvelujaan ja antamaan niistä palautetta. Eksperimentoinnin avulla yritykset voivat tunnistaa loppukäyttäjien todelliset tarpeet, mikä johtaa uusien palveluiden paremmin menestymiseen. Nykypäivänä erilaisille älypalveluja suunnitteleville yrityksille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa eksperimentointia älykaupunkialueella, erilaisissa testiympäristöissä. Älykaupunkialueella eksperimentointi tuottaa hyötyä palveluja kehittävien yritysten lisäksi myös älykaupunkialueelle ja sen kaupunkilaisille, juuri heidän tarpeisiinsa perustuvien uusien älypalvelujen käytön myötä. Osallistuminen innovaatioprosesseihin myös auttaa käyttäjiä pysymään mukana nykyteknologian kehityksessä.

Kangas kun koettiin kokonaisuudessaan kaikkien tutkimushenkilöiden keskuudessa mielenkiintoisena ja merkittävänä alueena.

Gradututkimukseeni osallistui nimenomaan Kankaan alueella vaikuttavia opiskelijoita, työntekijöitä ja mahdollisia tulevia asukkaita. Tutkimus osoitti, että Kankaan alueen merkityksellisyys, älypalvelujen eksperimentoinnin viihdyttävyys sekä uteliaisuus älypalveluja ja eksperimentointia kohtaan motivoivat kaikista eniten tutkimushenkilöitä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin. Tutkimushenkilöiden joukosta nousi esille neljä erilaista uuden teknologian omaksumistyyppiä: teknologiaintoilija, hyötykäyttäjä, teknologiakonservatiivi ja teknologiakriittinen. Suurin osa henkilöistä oli hyötykäyttäjiä. Vaikka joukossa oli myös teknologiakonservatiiveja ja teknologiakriittisiä, suurin osa tutkimushenkilöistä suhtautui älypalvelujen eksperimentointiin positiivisella ja innokkaalla asenteella, mikä oli hienoa huomata. Tähän tuntui vaikuttavan osaltaan Kankaan merkityksellisyys. Kangas kun koettiin kokonaisuudessaan kaikkien tutkimushenkilöiden keskuudessa mielenkiintoisena ja merkittävänä alueena. Erityisesti mahdollisille tuleville asukkaille oli tärkeää päästä seuraamaan tulevan asuinalueensa kehitystä eksperimentoinnin kautta. Moni koki haluavansa antaa oman panoksensa Kankaalle niin sanotusti osana yhteisöä, jota ei vielä täysin konkreettisesti olekaan olemassa.

Nyt tammi-helmikuun vaihteessa 2017 ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Kankaan Piippurantaan, Skanskan As. Oy Jyväskylän Rainaan. Uusille asukkaille tullaan esittelemään 5K-hanketta sekä demohuone, jossa he saavat kokeilla kehitysvaiheessa olevaa älypalvelua. On mielenkiintoista nähdä, miten juuri nämä uudet asukkaat kotiutuvat Kankaalle ja miten he aktivoituvat keskenään. Voisiko eksperimentointiyhteisö muodostua näistä Rainalaisista? Olemme kevään aikana yhteyksissä Kankaan uusiin asukkaisiin ja tarjoamme mahdollisuutta osallistua älylaitteiden koekäyttöön heidän omissa asunnoissaan.

Lisätietoja:
Tiina Inki
5K-projekti
Jyväskylän yliopisto
tiina.m.inki[at]jyu.fi

4 kävijää tykkäävät.

Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailun töitä voi nyt äänestää ja kommentoida

Kirjoitettu | 22.12.2016 | Ei kommentoitu

Kankaan sydänkortteleiden yleinen arkkitehtuurikilpailu päättyi 1.12.2016. Kilpailuaika oli 1.9.-1.12.2016. Kilpailuehdotuksia tuli 26 kpl, joista yksi työ hylättiin. Yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestäjä on Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Kankaan kehitysyhtiön kanssa, jonka osakkaina ovat Skanska Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy.

Kilpailutyöt löytyvät täältä.

Kilpailutöiden äänestys ja kommentointiaikaa on tiistaihin 10.1.2017 saakka, eli nyt kannattaa antaa ääniä. Äänestystoiminnossa oli valitettavasti alkuun häiriöitä. Nyt äänestys ja kommentointi toimivat.

6 kävijää tykkäävät.

Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hanke alkaa Jyväskylän Kankaalla

Kirjoitettu | 19.12.2016 | Ei kommentoitu

Kankaalla tutkitaan ja kehitetään mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria lähellä kaupunkilaisia vuoden 2017 aikana toteutettavassa hankkeessa ”Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina”. Neljästä eri alojen taiteilijasta koostuva taiteilijaryhmä työskentelee Kankaan erilaisten yhteisöjen parissa, jotka tulevat osallistumaan eri tavoin kulttuuritoimintoihin. Tavoitteena on lisätä alueen kulttuuripitoisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa Kankaan alueelle muodostuvaa identiteettiä.

Taiteilijoina hankkeessa toimivat Terhi Kuokkanen (tanssitaide), Marianne Tiitinen (muotoilu/käsityötaide), Tuukka Toijanniemi (mediataide) ja Aaro Vuotila (teatteritaide). Hankkeessa toimii Kuopiossa työskentelevä yhteisötaiteen asiantuntija Anniina Aunola, joka ohjaa prosessia ja jakaa osaamistaan osallistuville taiteilijoille.

Hankkeessa tehtävä kulttuuri- ja taidetoiminta perustuu yhteiseen tekemiseen, ”jaettuun tekijyyteen”, jossa yhteisön tai yleisön osallistuminen taideteoksen prosessiin on tärkeää. Vuodenvaihteen molemmin puolin otetaan mukaan erilaisia Kankaalla toimivia tahoja, joiden kanssa taiteilijat lähtevät tekemään taiteeseen ja kulttuuriin pohjaavia projekteja. Toiminnan teemana on ”juhlat” – Kankaalla juhlistetaankin vuonna 2017 mitä moninaisimpia asioita tupaantuliaisista nimipäiviin ja peruskiven muurauksesta leikkipuiston avajaisiin. Juhlat yhdistävät asukkaita, kävijöitä, työntekijöitä ja opiskelijoita tekemään yhdessä.

”Kankaalla on avautunut ainutlaatuinen tilaisuus päästä kehittämään uutta asuinaluetta ja yhteisöä kulttuuritoiminnan keinoin. Tällä tavalla voidaan kehittää hyvää ja innostavaa arkea, oivalluksia ja osallistumista alusta pitäen asukkaille sekä alueella työskenteleville ja vieraileville ihmisille. Tätä kautta eri taide- ja kulttuuripalvelut ovat osa alueella asuvien ihmisten ja toimivien yritysten arkea myös tulevaisuudessa”, kertoo toiminnanjohtaja Mari Hautala Keski-Suomen Tanssin Keskuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta toteuttaa Keski-Suomen Tanssin Keskus, ja kumppaneina toimivat Kankaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone.

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa vanhojen kaavojen tilalle vaihtuvat uudet oivallukset ja viisaat ratkaisut, alueen mielenkiintoista historiaa unohtamatta. Vuonna 2040 Kankaalla kaavaillaan asuvan 5000 ja työskentelevän noin 2101 ihmistä.

 

Projektista antavat lisätietoja Kankaan kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen sekä hankkeen vastaava tuottaja Mari Hautala.

 

 

Vilja Ruokolainen

kulttuurituottaja

Kankaan Palvelu Oy

tel. +358 50 3118 564

email vilja.ruokolainen@jkl.fi

www.jyvaskyla.fi/kangas

www.facebook.com/kaupunginkangas

 

Mari Hautala

toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Tanssin Keskus

Piippukatu 7 a 2

40100 Jyväskylä

p. 044-3992234

mari.hautala@tanssinkeskus.fi

www.tanssinkeskus.fi

www.tanssinaika.fi

Ole ensimmäinen, joka tykkää.

Jyväskylän Designtori Kankaan pergamenttihallissa 17.12.2016 klo 10–16

Kirjoitettu | 15.12.2016 | Ei kommentoitu

Joulun suuri Jyväskylän Designtori Kankaan pergamenttihallissa 17.12.2016 klo 10–16

 

Kankaan pergamenttihallin syyskauden päättää Jyväskylän Designtori. Tarjolla on 42 muotoilun ammattilaisen ja taiteilijan myyntipistettä ja 7 ravintolaa restaurant-loungessa. Ohjelmaa tarjoavat DJ:t sekä demo Tanssiteatteri Krampin vuoden 2017 teoksesta ”Kaikuja” klo 11.

 

Jyväskylän designtori on jo yhdeksännen kerran järjestettävä yleisön suosikkitapahtuma, joka on vieraillut Kankaalla useaan kertaan. Pergamenttihallin hulppeat 2400 m2 antavat upeat puitteet toiminnalle. Designtorilla nähdään tälläkin kertaa monipuolisesti suomalaista ja paikallista muotoilua. Pergamenttihalli sijaitsee Kankaan vanhalla paperitehtaalla osoitteessa Kympinkatu 3 B. Kankaan alueella on lauantaina ilmainen tapahtumapysäköinti.

 

TAPAHTUMASIVU: https://www.facebook.com/jkldesigntori/
LISÄTIETOJA: designtori.jkl@gmail.com tai vilja.ruokolainen@jkl.fi

Ole ensimmäinen, joka tykkää.

Valoa ja akrobatiaa Kankaan taidejulkistuksessa 1.12.

Kirjoitettu | 30.11.2016 | Ei kommentoitu

Torstaina 1.12. Kankaan rakennustyömaa avaa hetkeksi ovensa yleisölle, kun ensimmäinen prosenttitaideteos julkistetaan Kankaalla. Skanskan rakennuttaman As Oy Jyväskylän Raina -kerrostalon taideteoksen julkistuksessa nähdään Jyväskylän sirkuskoulun tilausteos, huikea ilma-akrobatianumero 24 metriä korkeassa porraskuilussa. Valosuunnittelusta vastaa Jyväskylän kaupunginteatterin valosuunnittelija Tuukka Toijanniemi. Tähtiakrobaatteina ilmassa lentävät Saila Salminen ja Henri Hänninen, koreografia on Henri Hännisen ja sirkuskoulun rehtori Erika Forsbergin. Esitys valaisee taiteilija Anna Ruthin taideteoksen, jolle paljastetaan tilaisuudessa myös nimi. Ilma-akrobatiateos nähdään kaksi kertaa, klo 18 ja 19. Ennen ja jälkeen teoksen Tulikukka-tulitaideryhmä esiintyy ja johdattaa yleisöä alueelle ja sieltä pois. Tapahtuma on yleisölle ilmainen. YLE Jyväskylä lähettää suorana nettistriiminä jälkimmäisen esityksen alkaen noin klo 18.45, joten tilaisuutta voi seurata myös omalta kotisohvalta.

Yleisölle kulku tapahtumaan tapahtuu Rusokinkadulla sijaitsevasta työmaaportista, joka on auki klo 17.30–20. Muut kulkuväylät esimerkiksi pergamenttihallin pihasta käsin eivät ole auki. Ulkoilmaesitykseen kannattaa pukeutua sään mukaan sekä valita sopivat kengät rakennustyömaalla kävelyyn. Kangas tarjoaa ilmaisen paikoituksen tilaisuuteen saapuville: lähimmät parkkipaikat sijaitsevat Kankaan tehtaan alueella Tourukeskuksen liikenneympyrän lähellä. Myös porttirakennuksen vieressä olevat parkkipaikat osoitteessa Kympinkatu 3 ovat ilmaisia. Esitysalueella ei ole yleisöparkkipaikkoja.

Julkistustilaisuuden ohjelma:
17.30 portti avataan yleisölle Rusokinkadulla
17.45 Tuliryhmä Tulikukka johdattaa yleisön kohti Rainan pihaa
18.00 Tilaisuuden avaus ja Ilma-akrobatiaesitys, jossa taideteos paljastuu
18.10 Taideteoksen nimeäminen ja Tuliryhmä Tulikukan esitys

18.45 Tuliryhmä Tulikukka johdattaa yleisöä kohti Rainan pihaa
19.00 Ilma-akrobatiaesitys
19.10 Taideteoksen nimeäminen ja Tuliryhmä Tulikukan esitys
19.20 Tilaisuus päättyy

17.30-19.30 Skanskan pisteellä Glögitarjoilu ja tietoa rakennusprojekteista Kankaan alueella

17.30-19.30 YIT esittelee tulevia Kankaan alueen koteja As Oy Jyväskylän Albertinpihan alakerrassa. Tarjolla pientä jouluista syötävää.

 

Lisätietoja antaa:

kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, vilja.ruokolainen@jkl.fi, 050 311 8564

1 kävijä tykkää.

Kankaan porttirakennus täyttää 100 vuotta

Kirjoitettu | 11.11.2016 | Ei kommentoitu

Kankaan porttirakennus täyttää 100 vuotta

Kankaan tehtaalle rakennettiin vuonna 1916 hevostalli 30 hevoselle, mistä edelleen muistuttaa toisen päädyn vanha, puinen heinänajosilta. Punatiilinen rakennus on tämän jälkeen saanut palvella niin autotallina, paloasemana kuin tehtaan pääporttinakin, johon Kympinkadulta saavutaan. Tällä hetkellä rakennuksessa on toimisto-, kokous- ja varastotiloja.

100-vuotiasta juhlitaan marraskuun lopussa kahden päivän tapahtumalla. Torstaina 24.11. ohjelmassa on mm. Kankaan tämän syksyn valokuvakierrosten teoksista koottu näyttely, Kankaan alueen taiteen esittelyä läänintaiteilija, taidekoordinaattori Kirsi Pitkäsen ja taiteilija Anna Ruthin toimesta sekä 3D-tulostukseen tutustumista. Torstaina tarjoamme myös kahvit ja glögit vierailijoille. Lauantaina 26.11. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät perhepäivän, jossa pääsee askartelemaan, pelaamaan ja näkemään nukketeatteria.

 

100-vuotisjuhlien ohjelma:

 

Torstai 24.11.

klo 13–19: kahvitarjoilu, avoinna Kankaan ja porttirakennuksen historianäyttely sekä Kankaan valokuvakierrosten näyttely, ja mahdollisuus kurkistaa 100-vuotiaan porttirakennuksen vintille. Klo 13–14 sekä 16.30–17.30 paikalla ovat YIT:n esittelijät kertomassa Kankaan kohteista sekä muusta uudesta asumisen alalla.

Lisäksi ohjelmassa:

13–16 tule tutustumaan 3D-tulostuksen saloihin, esittelijänä Jyväskylän IT-opiskelijoiden osuuskunta DynamIT

16.30 Kankaan vuoden 2016 valokuvakierrosten näyttelyn avaus, yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskus

17 Kankaan taidekoordinaattori ja Keski-Suomen visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen kertoo Kankaan taiteesta

18 Taiteilija Anna Ruthin taiteilijaesittely

Torstain ohjelman järjestää Jyväskylän Kangas.

 

Lauantai 26.11.

klo 10-16 perhepäivä

Luvassa on hauskaa yhdessäoloa koko perheen voimin, kuten nukketeatteri-esitys, ohjattuja pelejä ja leikkejä sekä heijastimien askartelua. Avoinna Kankaan ja porttirakennuksen historianäyttely sekä Kankaan valokuvakierrosten näyttely. Järjestäjänä Oranssi Myrsky.

 

Molempien päivien ohjelmaan on vapaa pääsy, ja ne ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Oranssi Myrsky –tapahtumaa. Kankaan porttirakennus sijaitsee Minimanin takana, osoitteessa Kympinkatu 3. Alueella on maksullinen pysäköinti.

 

Lisätietoja tapahtumasta:

kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, puh. 050 311 8564

2 kävijää tykkäävät.

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy voitti Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailun Jyväskylässä

Kirjoitettu | 09.11.2016 | Ei kommentoitu

Kankaan alueen suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin tänään 9.11. Jyväskylässä. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Kankaan identiteettiä tukeva ilme kaupunginosan keskeisimmälle viheralueelle, kehämäiselle Kankaanpuistolle. Tourujoen ylittävälle Kankaanrannan sillalle etsittiin omaleimaista ja tunnistettavaa siltaratkaisua, joka muodostaa ympäristön kanssa hyvän kokonaisuuden osana Tourujokilaaksoa.

Palkintolautakunta päätyi yksimielisesti esittämään voittajaksi nimimerkkiä ”Where the wild things grow”. Päätös perustui ehdotuksen maisema-arkkitehtonisiin, toiminnallisiin ja teknisiin ansioihin, jotka luovat erinomaisen lähtökohdan puiston ja sillan jatkosuunnitteluun. Ehdotuksen takana on Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja projektin vetäjänä maisema-arkkitehti Krista Muurinen.

– Voittaneella ehdotuksella on vahva identiteetti ja taiteellisesti ansiokas kokonaisnäkemys. Paikan teollista historiaa ja luontoarvoja on hyödynnetty vakuuttavasti suunnitelman lähtökohtana, toteaa palkintolautakunnan puheenjohtaja Anne Sandelin.

– Erityisen kiehtovia ovat purettavan tehtaan paikalle esitetyt Tehtaan kentät ja Kankaan rata. Ehdotuksen tilallinen jäsentely on perusteltu ja tukee kokonaiskonseptia luonnon ja urbaanin ympäristön vuoropuhelusta. Myös puustoisen ja avoimen tilan suhde on tasapainoinen ja luonteva, sanoo Suomen maisema-arkkitehtiliiton edustaja Ranja Hautamäki.

– Sillan muoto ja tematiikka tukeutuvat kilpailuehdotuksen kokonaissommitelmaan. Silta on arkkitehtonisesti veistoksellinen ja sen oksistoja muistuttavat pilarikimput tulkitsevat hienolla tavalla Tourujoen viidakkomaisen paikan hengen, sanoo Anne Sandelin.

Voittanut suunnittelijaryhmä saa tehtäväkseen kohteen jatkosuunnittelun. Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan suunnittelu jatkuu yleissuunnittelun sekä asemakaavoituksen osalta.

Kilpailuehdotuksista järjestetään näyttely.

Lisätietoja:
- hankejohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5051
- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5060
- kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5059
- kilpailumateriaali tästä linkistä: http://www.jyvaskyla.fi/kangas/kankaanpuisto

3 kävijää tykkäävät.

Kangas loistaa valoteoksin ja tapahtumin 22.–24.9.

Kirjoitettu | 19.09.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Loistava Kangas on Kankaan toimijoiden yhteinen avajaistapahtuma. Luova kampus eli Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusala, kuva- ja media-ala ja tekstiili- ja vaatetusala sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän TKI-yksikkö on toiminut Kankaan vanhan paperitehtaan kunnostetussa siipiosassa tammikuusta 2016 lähtien. Avajaiset järjestetään uuden lukuvuoden aloituksen kunniaksi yhteistyössä Kankaan kanssa.

Avajaisjuhlallisuuksista osa on kaikkien oppilaitosten yhteisiä ja kohdennettu opiskelijoille, henkilökunnalle ja kutsuvieraille. Loistavan Kankaan ohjelmassa on myös useita yleisölle avoimia tapahtumia, kuten ulkotiloihin sijoittuvat tai näkyvät valoteokset sekä pergamenttihallin tapahtumat.

Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoiden tekemät valon ja varjon teokset ovat nähtävissä ulkotiloista käsin, ja ne ovat myös osa Valon kaupunki -tapahtumaa. Luovan Kampuksen ikkunat ja portaikko täyttyvät asuista, tekstiiliteoksista, kuvista sekä valokuvakertomuksesta. Sisäpihalla voi törmätä Valaistuun siivekkääseen, ja vesieläimet asuttavat Tourujoen rantaa Kinakujan sillalta yläjuoksulle päin. Teokset ovat nähtävillä 22.–24.9. klo 20–24.

Miltä uusi Piippuranta näyttää? Perjantaina 23.9. klo 20–23 pääsee kurkistamaan tulevaisuuteen laajakangaskoossa, kun Kankaan ensimmäisen valmistuvan alueen visualisointi julkistetaan. Visualisoinnin ovat tuottaneet yhteistyössä YIT, Skanska ja Kangas. Visualisointi heijastetaan Minimanin takaseinään, lisämausteena Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kotimaisia lyhytelokuvia. Kankaan porttirakennuksessa on tarjolla kahvia sekä esittelyjä alueesta ja valmistuvista taloista.

Lauantaina 24.9. pergamenttihallissa pääsee kokeilemaan itse UV-maalausta. UV-maalaustyöpajaa pitää taiteilija Riikka Maria Partanen. Tulokset esitetään Loistavan Kankaan iltajuhlassa lauantaina 24.9. klo 17–21, joka järjestetään yhteistyössä samaan aikaan Mataralla olevan Tourujoen yön kanssa. Pergamenttihallissa on esillä Pimeä taidenäyttely, jossa on UV-valon loisteessa näkyviä taianomaisia teoksia Riikka Maria Partaselta sekä päivän työpajaan osallistuneilta. Klo 18 nähdään Keski-Suomen Pyörätuolitanssijat ry:n esitys ja klo 19–21 matemaattista taidetta: Algoristo – Painting by Numbers. Kahvilassa voi nauttia lämpimän juoman ja työpajassa askarrella itselleen mukavan muiston.

Kaikkiin Loistavan Kankaan tapahtumiin on vapaa pääsy.

 

Lisätietoja:

 

Kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, Kankaan Palvelu Oy, puh. 050 311 8564, vilja.ruokolainen@jkl.fi

Koulutuspäällikkö Maija Ketola, Jyväskylän aikuisopisto, puh. 040 341 5075, maija.ketola@jao.fi

Koulutuspäällikkö Helena Kunnas, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 6075, helena.kunnas@jao.fi

Henna-Riikka Markkio, Humanistinen ammattikorkeakoulu, puh. 020 7621 356, henna-riikka.markkio@humak.fi

2 kävijää tykkäävät.

Kankaan demohuone helpottaa älykaupunkisovellusten käyttöönottoa

Kirjoitettu | 14.09.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Mediassa puhutaan nykyään runsaasti älykaupungeista ja muista älykkääseen ympäristöön liittyvistä konsepteista, joita on usein kutsuttu esineiden Internetiksi. Hyvänä älykaupunkisovellusesimerkkinä voisi olla vaikka hissi, joka kutsutaan automaattisesti heti, kun talon pääovi avataan. Kotiympäristössä älykotilaitteet voivat kertoa niiden nykytilasta, esimerkiksi siitä, että laite on päällä, vaikka kaikki ovat lähteneet kotoa.

Vaikka aiheesta on jo puhuttu paljon sekä ammattikirjallisuudessa että joukkoviestimissä, älykaupunkiteknologian käyttöönotto on edelleen suhteellisen vähäistä. Internetiin kytketyt pyykinpesukoneet, älylukitukset ym. ovat edelleen käytössä enemmän “nörteillä” kuin tavallisilla ihmisillä. Ongelmana on se, että monimuotoisen teknologian integrointi on vaikeaa, vaatii teknistä kykyä ja vianetsinnän osaamista. Muut käytännön haasteet liittyvät teknologian uutuuteen, minkä takia ihmisille on usein epäselvää, mitä varten sitä tulisi käyttää ja miten.

Auttaakseen sekä älykaupungin palveluiden käyttäjiä että niille sovelluksia ja palveluja tarjoavia yrityksiä 5K-hanke toteutti demohuoneen Kankaan Porttirakennukseen. Tämä demohuone on tarkoitettu tavallisille asukkaille ja muille potentiaalisille älysovellusten käyttäjille, jotka voivat nähdä ja kokeilla omakohtaisesti, miten älykaupunkisovellukset toimivat ja minkälaista hyötyä niiden käyttö voi tuoda.

demohuone

Kuvassa näkyvä demohuoneen versio keskittyy älylukitukseen liittyviin sovelluksiin. Vaikka älylukkojärjestelmä on vielä integroitava demohuoneeseen, olemassa olevat projektorit ja yksinkertainen käyttöliittymä auttavat simuloimaan sovelluksia ja niiden käyttöskenaarioita. Esimerkiksi, miten älysovellus huomaa ja kertoo sinulle lieden jääneen päälle, kun lähdet kotoasi.
Demohuoneeseen liittyvä Tiina Inkin gradututkimus selvittää, kuinka paljon demohuone auttaa havainnollistamaan Kankaan tuleville asukkaille, työntekijöille ja opiskelijoille älykaupunginsovellusten käyttöä ja pääsemään alkuun älyteknologioiden käytössä.

5K hankkeen aikana demohuone avataan ajoittain Kankaan tulevien asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden tutustuttavaksi.

Pasi Tyrväinen

Pasi Tyrväinen
Jyväskylän yliopisto
pasi.tyrvainen[a]jyu.fi +358 405 408 646

5 kävijää tykkäävät.

Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailu käynnistyi 1.9.2016

Kirjoitettu | 02.09.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän kaupunki järjestää yhdessä Jyväskylän Kankaan kehitys Oy:n kanssa yleisen arkkitehtuurikilpailun Kankaan sydänkortteleiden suunnittelusta ja ideoinnista asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailuaika on 1.9.–1.12.2016.

Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylän ydinkeskustasta noin yhden kilometrin päähän koilliseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan paperitehtaan ja Kankaanaukion ympärille.

Kankaan alueen kokonaissuunnitelmasta on järjestetty vuonna 2011 yleinen arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta alueelle on jo laadittu kaavarunko ja osayleiskaava.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Kankaan entisen paperitehtaan alueen sydänkortteleiden uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen ja viihtyisä työpaikka-, asuin- ja opiskelualueen suunnitelma, joka ottaa huomioon maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan keskustan Kankaan alueelle.

Kilpailun aikataulu:
- kilpailuaika 1.9.–1.12.2016
- arvosteluvaihe joulukuu 2016 – tammikuu 2017
- julkistamisvaihe maaliskuu 2017

Lisätietoja:
- http://www.jyvaskyla.fi/kangas
- hankejohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5051, anne.sandelin[at]jkl.fi
- suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5033, pirjo.heinanen[at]jkl.fi

4 kävijää tykkäävät.
eteenpäin »