Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Tiedotteet

Kangas loistaa valoteoksin ja tapahtumin 22.–24.9.

Kirjoitettu | 19.09.2016 | Ei kommentoitu

Loistava Kangas on Kankaan toimijoiden yhteinen avajaistapahtuma. Luova kampus eli Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusala, kuva- ja media-ala ja tekstiili- ja vaatetusala sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän TKI-yksikkö on toiminut Kankaan vanhan paperitehtaan kunnostetussa siipiosassa tammikuusta 2016 lähtien. Avajaiset järjestetään uuden lukuvuoden aloituksen kunniaksi yhteistyössä Kankaan kanssa.

Avajaisjuhlallisuuksista osa on kaikkien oppilaitosten yhteisiä ja kohdennettu opiskelijoille, henkilökunnalle ja kutsuvieraille. Loistavan Kankaan ohjelmassa on myös useita yleisölle avoimia tapahtumia, kuten ulkotiloihin sijoittuvat tai näkyvät valoteokset sekä pergamenttihallin tapahtumat.

Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoiden tekemät valon ja varjon teokset ovat nähtävissä ulkotiloista käsin, ja ne ovat myös osa Valon kaupunki -tapahtumaa. Luovan Kampuksen ikkunat ja portaikko täyttyvät asuista, tekstiiliteoksista, kuvista sekä valokuvakertomuksesta. Sisäpihalla voi törmätä Valaistuun siivekkääseen, ja vesieläimet asuttavat Tourujoen rantaa Kinakujan sillalta yläjuoksulle päin. Teokset ovat nähtävillä 22.–24.9. klo 20–24.

Miltä uusi Piippuranta näyttää? Perjantaina 23.9. klo 20–23 pääsee kurkistamaan tulevaisuuteen laajakangaskoossa, kun Kankaan ensimmäisen valmistuvan alueen visualisointi julkistetaan. Visualisoinnin ovat tuottaneet yhteistyössä YIT, Skanska ja Kangas. Visualisointi heijastetaan Minimanin takaseinään, lisämausteena Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kotimaisia lyhytelokuvia. Kankaan porttirakennuksessa on tarjolla kahvia sekä esittelyjä alueesta ja valmistuvista taloista.

Lauantaina 24.9. pergamenttihallissa pääsee kokeilemaan itse UV-maalausta. UV-maalaustyöpajaa pitää taiteilija Riikka Maria Partanen. Tulokset esitetään Loistavan Kankaan iltajuhlassa lauantaina 24.9. klo 17–21, joka järjestetään yhteistyössä samaan aikaan Mataralla olevan Tourujoen yön kanssa. Pergamenttihallissa on esillä Pimeä taidenäyttely, jossa on UV-valon loisteessa näkyviä taianomaisia teoksia Riikka Maria Partaselta sekä päivän työpajaan osallistuneilta. Klo 18 nähdään Keski-Suomen Pyörätuolitanssijat ry:n esitys ja klo 19–21 matemaattista taidetta: Algoristo – Painting by Numbers. Kahvilassa voi nauttia lämpimän juoman ja työpajassa askarrella itselleen mukavan muiston.

Kaikkiin Loistavan Kankaan tapahtumiin on vapaa pääsy.

 

Lisätietoja:

 

Kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, Kankaan Palvelu Oy, puh. 050 311 8564, vilja.ruokolainen@jkl.fi

Koulutuspäällikkö Maija Ketola, Jyväskylän aikuisopisto, puh. 040 341 5075, maija.ketola@jao.fi

Koulutuspäällikkö Helena Kunnas, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 6075, helena.kunnas@jao.fi

Henna-Riikka Markkio, Humanistinen ammattikorkeakoulu, puh. 020 7621 356, henna-riikka.markkio@humak.fi

2 kävijää tykkäävät.

Kankaan demohuone helpottaa älykaupunkisovellusten käyttöönottoa

Kirjoitettu | 14.09.2016 | Ei kommentoitu

Mediassa puhutaan nykyään runsaasti älykaupungeista ja muista älykkääseen ympäristöön liittyvistä konsepteista, joita on usein kutsuttu esineiden Internetiksi. Hyvänä älykaupunkisovellusesimerkkinä voisi olla vaikka hissi, joka kutsutaan automaattisesti heti, kun talon pääovi avataan. Kotiympäristössä älykotilaitteet voivat kertoa niiden nykytilasta, esimerkiksi siitä, että laite on päällä, vaikka kaikki ovat lähteneet kotoa.

Vaikka aiheesta on jo puhuttu paljon sekä ammattikirjallisuudessa että joukkoviestimissä, älykaupunkiteknologian käyttöönotto on edelleen suhteellisen vähäistä. Internetiin kytketyt pyykinpesukoneet, älylukitukset ym. ovat edelleen käytössä enemmän “nörteillä” kuin tavallisilla ihmisillä. Ongelmana on se, että monimuotoisen teknologian integrointi on vaikeaa, vaatii teknistä kykyä ja vianetsinnän osaamista. Muut käytännön haasteet liittyvät teknologian uutuuteen, minkä takia ihmisille on usein epäselvää, mitä varten sitä tulisi käyttää ja miten.

Auttaakseen sekä älykaupungin palveluiden käyttäjiä että niille sovelluksia ja palveluja tarjoavia yrityksiä 5K-hanke toteutti demohuoneen Kankaan Porttirakennukseen. Tämä demohuone on tarkoitettu tavallisille asukkaille ja muille potentiaalisille älysovellusten käyttäjille, jotka voivat nähdä ja kokeilla omakohtaisesti, miten älykaupunkisovellukset toimivat ja minkälaista hyötyä niiden käyttö voi tuoda.

demohuone

Kuvassa näkyvä demohuoneen versio keskittyy älylukitukseen liittyviin sovelluksiin. Vaikka älylukkojärjestelmä on vielä integroitava demohuoneeseen, olemassa olevat projektorit ja yksinkertainen käyttöliittymä auttavat simuloimaan sovelluksia ja niiden käyttöskenaarioita. Esimerkiksi, miten älysovellus huomaa ja kertoo sinulle lieden jääneen päälle, kun lähdet kotoasi.
Demohuoneeseen liittyvä Tiina Inkin gradututkimus selvittää, kuinka paljon demohuone auttaa havainnollistamaan Kankaan tuleville asukkaille, työntekijöille ja opiskelijoille älykaupunginsovellusten käyttöä ja pääsemään alkuun älyteknologioiden käytössä.

5K hankkeen aikana demohuone avataan ajoittain Kankaan tulevien asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden tutustuttavaksi.

Pasi Tyrväinen

Pasi Tyrväinen
Jyväskylän yliopisto
pasi.tyrvainen[a]jyu.fi +358 405 408 646

3 kävijää tykkäävät.

Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailu käynnistyi 1.9.2016

Kirjoitettu | 02.09.2016 | Ei kommentoitu

Jyväskylän kaupunki järjestää yhdessä Jyväskylän Kankaan kehitys Oy:n kanssa yleisen arkkitehtuurikilpailun Kankaan sydänkortteleiden suunnittelusta ja ideoinnista asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailuaika on 1.9.–1.12.2016.

Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylän ydinkeskustasta noin yhden kilometrin päähän koilliseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan paperitehtaan ja Kankaanaukion ympärille.

Kankaan alueen kokonaissuunnitelmasta on järjestetty vuonna 2011 yleinen arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta alueelle on jo laadittu kaavarunko ja osayleiskaava.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Kankaan entisen paperitehtaan alueen sydänkortteleiden uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen ja viihtyisä työpaikka-, asuin- ja opiskelualueen suunnitelma, joka ottaa huomioon maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan keskustan Kankaan alueelle.

Kilpailun aikataulu:
- kilpailuaika 1.9.–1.12.2016
- arvosteluvaihe joulukuu 2016 – tammikuu 2017
- julkistamisvaihe maaliskuu 2017

Lisätietoja:
- http://www.jyvaskyla.fi/kangas
- hankejohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5051, anne.sandelin[at]jkl.fi
- suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5033, pirjo.heinanen[at]jkl.fi

3 kävijää tykkäävät.

Kulttuuriympäristöpäivät tuo jälleen 10.9. valokuvauksen Jyväskylän Kankaalle

Kirjoitettu | 30.08.2016 | Ei kommentoitu

Kangasta pääsee jälleen valokuvaamaan huippuohjaajien opastuksella, kun kulttuuriympäristöpäivien valokuvatyöpajat järjestetään lauantaina 10.9. Kankaalla ja Galleria Ratamolla. Valokuvataiteilija Rune Snellman vetää neulanreikäkameratyöpajaa, jossa kuvataan Kangasta ulkoapäin perinteisellä neulanreikätekniikalla. Esko Varesvuo johdattaa digikameratyöpajan Kankaan sisätiloihin. Molemmissa koko päivän kestävissä työpajoissa siirrytään Galleria Ratamon tiloihin käsittelemään ja kehittämään kuvia.

 

Valokuvatyöpajat ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa, ja ne järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Kangas ja Luovan valokuvauksen keskus.

 

Valokuvaustyöpaja, vetäjänä Esko Varesvuo

Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan tehtaan salaisia sopukoita, käsitellään kuvia ja saadaan niistä palautetta. Kuvausvälineiksi sopivat erilaiset digikamerat ja ne tulee olla osallistujilla itsellään. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennukselta (os. Kympinkatu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa kuvia voi käydä läpi, käsitellä ja saada omista kuvista palautetta. Työpaja loppuu viimeistään klo 18. Mukaan voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen kuvien käsittelyä varten. Osallistujia otetaan korkeintaan 10. Esko Varesvuo on jyväskyläläinen valokuvaaja ja valokuvauksen kouluttaja.

 

Neulanreikäkamerakuvausta aikuisille, vetäjänä Rune Snellman

Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan aluetta ulkoapäin sekä kehitetään otetut kuvat. Kuvausvälineenä toimii neulanreikäkamera, yksinkertaisen nerokas väline mustavalkokuvien ottamiseen. Neulanreikäkamerat tarjotaan työpajan puolesta, mutta osallistujat voivat tuoda myös omansa. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennukselta (os. Kympinkatu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa kuvat kehitetään ja skannataan. Työpaja loppuu viimeistään klo 18. Osallistuja otetaan korkeintaan 10. Valokuvataiteilija R. C. Snellman on tehnyt neulanreikäkuvausta vuodesta 1992, opettaa ja kuvaa myös itse.

 

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 7.9. mennessä osoitteeseen vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 050 3118 564. Työpaja on osallistujille ilmainen.

 

Ole ensimmäinen, joka tykkää.

Eloiloa Jyväskylän Designtorilta ja ravintolapäivän tapahtumasta Kankaalla 20.8.2016 klo 10–16

Kirjoitettu | 09.08.2016 | Ei kommentoitu

Elokuun huippuhetkiä Jyväskylässä tarjoaa Designtorin ja ruokatapahtuman yhdistelmä Kankaan vanhan paperitehtaan pergamenttihallissa. Jyväskylän Designtorilla esittäytyvät lukuisat muotoilijat ja taiteilijat tuotteineen, ravintolapäivän pop up –ravintolat tarjoavat kävijöille levähtämismahdollisuuden. Tapahtumassa on myös lapsille ohjelmaa, mm. ”Miks ei hirvi tanssi?”, minirevyy koko perheelle, jossa tutustutaan musiikkilajeihin eri puolilta maailmaa.

Huippusuosittua ravintolapäivää ei enää järjestetä keskitetysti samaan aikaan koko maassa, vaan tapahtuman perustajat rohkaisevat ravintoloiden pitäjiä toimimaan oman aikataulunsa mukaan. Eloiloa-tapahtuma avittaa pop-up-ravintoloiden pitäjiä tarjoamalla puitteet, ohjelmaa sekä tiedotusta. Tarjonnasta nautiskelijoille sisustetaan piknik-alue pergamenttihalliin, jossa viihtyä DJ:n säestyksellä. Ravintolapäivän myyjäksi voi ilmoittautua osoitteessa http://goo.gl/forms/9S92hv8fM9Paxxbk1.

Jyväskylän Designtori on jo kahdeksannen kerran järjestettävä yleisön suosikkitapahtuma, joka on vieraillut Kankaalla useaan kertaan. Pergamenttihallin hulppeat 2400 m2 antavat upeat puitteet toiminnalle. Designtorilla nähdään tälläkin kertaa monipuolisesti suomalaista ja paikallista muotoilua. Myyjähaku on auki osoitteessa http://goo.gl/forms/lY03vsBaDaPy2M2e2.

 

TAPAHTUMASIVU: https://www.facebook.com/events/972169606215061/?active_tab=highlights
LISÄTIETOJA: designtori.jkl@gmail.com tai vilja.ruokolainen@jkl.fi

 

1 kävijä tykkää.

Kytkeydyttiin Kankaalle – End of an Era vai sittenkin vasta alku?

Kirjoitettu | 23.06.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Kesäinen tiistai Kankaalla. Paikalla vajaa 70 asiasta kiinnostunutta niin Jyväskylästä kuin muualtakin Suomestakin. Aiheena Kytkin-projekti.

Mikä ihmeen Kytkin? Kytkin-projektissa oli oikeastaan kyse jakamistaloudesta. Toki kaikessa aluerakentamisessa jaetaan infraa, mutta Kytkimessä tätä vietiin vähän pidemmälle. Yhteisjärjestelyiden malleja etsittiin energia-, pysäköinti-, jätehuolto-, yhteispiha-, valokuituinfra- ja väestönsuojaratkaisuihin.

Yhteisjärjestelyiden lisäksi Kytkimessä tehtiin muun muassa ICT-määrittelytyötä, kyberturvallisuusstrategia ja –toimeenpanosuunnitelma sekä lähdettiin talsimaan polulle kohti Viisasta Kangasta, jossa erilaista kehittämistyötä voitaisiin tehdä yhdessä yritysten kanssa. Kytkimen malleista työstettiin myös napakka loppuraportti.

Kytkimen mallit haluttiin loppuraportin lisäksi jakaa myös yhteisen tilaisuuden kautta resurssiviisaasti. Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta ja samalla päästiin myös vähän kurkkimaan Kangasta keskellä kehitystä.

Seminaari Pergamenttihallissa

Seminaari Pergamenttihallissa

Kytkin-seminaarista haettiin malleja muun muassa Kuopion Savilahteen. Kun kysyin kuopiolaisilta, jäikö Kytkin-seminaarista käteen “parastettavaa”, Niskasen Antti, hankepäällikkö vastaili, että kyllä vaan jäi ja että Kuopion Savilahteen lähtee mukana ainakin hyvää sparrausta.

”Savilahti on yhdessä tekemisen paikka ja tällainen yhteistyö valtakunnallisesti merkittävien kaupunkikehityshankkeiden kesken on hieno mahdollisuus. Tavoitteiden vieminen toteutukseen on yleisesti tunnettu haaste ja Kankaalla tätäkin puolta on onnistuneesti viety eteenpäin”, kommentoi Antti.

Tällaisessa kehitystyössä ei tietenkään jaeta vain malleja ja innovaatioita. Lisäksi jaetaan ajatuksia ja asiantuntijuutta. Siksi haluan sanoa vielä tässä isot kiitokset Kytkimen projektiryhmälle, kumppaneille ja kaikille muille projektiin osallistuneille!

Yhteinen talsinta polulla kohti Viisasta Kangasta jatkuu. Polulle mahtuu lisääkin talsijoita ja polut varmasti haarautuvat kohti tulevaisuuksia, joita vielä ei pystytä arvaamaankaan.

Kehittelemisiin,
Tanja

*Parastaa = varastaa ja parantaa

1 kävijä tykkää.

Dokumenttielokuvaharvinaisuus Kangastuksia-tapahtumassa 12.6.

Kirjoitettu | 07.06.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Sunnuntaina 12.6. nähdään Kankaalla jo perinteeksi muodostuneessa avoimien ovien Kangastuksia-tapahtumassa dokumenttielokuvaharvinaisuus. Pergamin & Pergament (1933) on Juhani Ahon poikien perustaman, uraauurtavan kotimaisen dokumenttiyhtiö Aho & Soldanin valmistama elokuva pergamiini- ja pergamenttipaperin valmistuksesta. Alussa vieraillaan Mäntässä, sitten esitellään Jyväskylän Kankaan tehtaan toimintaa sekä tuotteita. Elokuva on aikansa kansainvälistä huipputasoa oleva, havainnollinen ja humoristinen kuvaus teollisuudesta. Se esitetään samassa Pergamenttisalissa, jossa se 83 vuotta aikaisemmin kuvattiin.

Elokuva löytyi Keski-Suomen elokuvakeskuksen avulla, ja nähdään Kankaalla digitoituna versiona myös Kansallisen audiovisuaalisen instituutin myötävaikutuksella. Samassa näytöksessä nähdään myös kaksi 16mm lyhytelokuvaa: Kummeja lahden takaa vuodelta 1958, joka kuvaa ruotsalaisen kummitoimintadelegaation kesävierailua avustuskohteisiinsa Keski-Suomessa, sekä 125-vuotias Jyväskylän vuodelta 1963. Elokuvat nähdään pergamenttihallissa kaksi kertaa, alkaen klo 13 ja klo 15. Kangastuksia-tapahtumaan on vapaa pääsy.

 

Lisätietoja:
Vilja Ruokolainen
kulttuurituottaja
Jyväskylän Kangas
tel. +358 50 3118 564
email vilja.ruokolainen@jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/kangas
www.facebook.com/kaupunginkangas

 

1 kävijä tykkää.

Kangastuksia: Wanha ja uusi Kangas sunnuntaina 12.6. klo 12-16

Kirjoitettu | 03.06.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Kankaan vanhan paperitehtaan avoimien ovien tapahtuma koko perheelle tarjoaa musiikkia, nukketeatteria, paperin tekoa ja maalausta, pyöräilytaitoja, valokuvia, elokuvia, ruokaa, kahviloita, opastettuja kierroksia ja esittelyjä. Ohjelma levittäytyy Kankaan vanhan tehtaan puolen ulkotiloihin sekä porttirakennukseen, pergamenttihalliin, valkoisen talon ensimmäiseen kerrokseen, Ravintola Popinaan, auditorioon ja ruokalaan.

Wanha Kangas on esillä monin tavoin. Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja Keski-Suomen museon kokoamia vanhoja elokuvia ja valokuvia nähdään pergamenttihallissa, samoin mininäyttely Kankaan historiasta sekä Luovan valokuvauksen keskuksen valokuviin ikuistamaa tehdasaluetta. Valkoisen talon ensimmäiseen kerrokseen pääsee kurkistamaan, ja siellä saattaa törmätä myös tehtaan henkilökuntaan 1950-60-luvuilta. Pergamenttihallin lavalla Whiptown Five –yhtye tahdittaa vuosisadan alkupuolen rytmein.

Uutta Kangasta esitellään kävelykierroksilla ja Jyväskylän Energian, YIT:n, Skanskan sekä Koti Kankaalla ry:n toiminnallisissa pisteissä. Kankaan uutta ilmettä nähdään kun työmaa-aitaan tehdyn taideteoksen paljastustilaisuus on klo 12.30. Teoksen ovat toteuttaneet taiteilija Tuomas Hallivuo ja Jyväskylän ammattiopiston kuva-artesaaniopiskelijoiden toisen vuoden ryhmä.

Kangastuksissa on paljon ohjelmaa koko perheelle. Pergamenttihallin pihalavalla esiintyvät Lastenteatteri Loihun Kämminkäiset ja sisätiloissa nähdään kaksi kertaa Teatteri Capellen nukketeatteriesitys Jänis ja Kilpikonna. Lisäksi koko tapahtuman ajan voi osallistua pergamenttihallin pihalla Seinäruusut-katutaideryhmän Äidin kasvimaan kasvattamiseen ja paperintekoon, ratsastaa ponilla tai kokeilla taitopyörärataa. Jyväskylän tanssiopiston oppilaiden esityksiä nähdään sekä pergamenttihallissa että ulkotiloissa.

Kankaan arvojen mukaisesti kierrätys ja kestävä kehitys ovat mukana monella tapaa ohjelmassa. Ympäristöystävällisyyteen kannustaa Antti Lahden ja Panu Varstalan tanssi-DJ-siivouskombo Trash Heroes. Kankaan Kierrätys -torille voi tuoda mukanaan vanhoja vaatteita ja jalkineita ja vaihtaa ne vaihtotorilla uusiin. Kankaan yhteisöllinen puutarha on avoinna, ja paikan päällä voi tutustua myös Sahinahon hunajan mehiläispesiin ja tuotteisiin.

Kankaalla sijaitsevista toimijoista CrossFit-Sali tarjoaa ilmaisia tunteja ja Luovalla Kampuksella majaansa pitävä Jyväskylän ammattiopisto tuo pihaan kuvarekan, jossa voi kuvauttaa itsensä. Kankaan naapurista Mataralta tulee vierailulle Monikulttuurikeskus Gloria ja Info Gloria, ja tapahtumassa nähdään nuorten tekemä kokopitkä elokuva Twibuke.

Tapahtuman ruokapuolesta pitävät huolta Kankaalla toimiva Ravintola Popina brunssi- ja kahvitarjoiluineen, ruokarekka Holy Crepe, Osuuskunta Inton kahvila sekä Kankaan puutarhan vohvelibaari.

Kankaalle käynti autoilijoilla on Vapaaherrantien ja Kympinkadun kautta, kevyelle liikenteelle myös Taulumäen ja Kankaankadun kautta. Vuokrajärjestelyjen ja siihen liittyvän tiheän juna- ja rekkaliikenteen takia Kankaan tehtaan uuden puolen alueen läpi ei pääse. Ilmainen non-stop-linja-autokuljetus VIP-busseilla kulkee Jyväskylän matkakeskuksen ja Kankaan välillä alkaen klo 11.30.
Lisätietoja www.jyvaskyla.fi/kangastuksia tai kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 050 311 8529

 

4 kävijää tykkäävät.

Metsä Fibren varastointitoiminta Kankaan uudella paperitehtaalla alkaa

Kirjoitettu | 19.05.2016 | 2 kommenttia

Metsä Fibre Oy on vuokrannut tilapäiset varastotilat 24.5.2016 alkaen vuoden 2017 loppuun asti Jyväskylän Kankaan uuden paperitehtaan tiloista Biotuotetehtaan rakentamisesta aiheutuvien syiden takia. Selluloosa siirretään rekoilla Kankaan varastoon ja toimitetaan eteenpäin sekä junalla että rekoilla.

Junakuljetusten vuoksi Vapaaherrantien, Pääskyntien/Kyyhkysentien ja Merasimen tasoristeykset ovat käytössä 3 kertaa päivässä ainakin arkipäivisin, mahdollisesti myös viikonloppuisin.  Vaihtotyöajat ovat kello 03:00-05:30, 11:00-14:00 sekä 21:00-23:30, jolloin rata on suljettuna noin 10 minuuttia kerrallaan vaihtotyöstä riippuen.

Sellukuljetuksia tulee Kankaalle päivittäin, myös viikonloppuisin, mikä tarkoittaa arviolta 12-16 rekkalastillista sellua päivittäin. Äänekoskelta tulevat rekat nousevat Tourulan rampista ylös ja ajavat Kankaan alueelle Tourulan puoleisesta portista. Lisäksi alueella liikennöivät sellua poiskuljettavat rekat.

Kuljetukset aiheuttavat muutoksia Kankaan alueen sisäisessä liikenteessä (ks. liitekartta).
 
Rataturvallisuuden ja rekkaliikenteen vuoksi Minimanin ja uuden paperitehtaan välinen liukuportti suljetaan pysyvästi. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden läpikulku Tourulan puoleisesta portista porttirakennukselle ja oppilaitoksille ei ole enää mahdollista. Vanhan paperitehtaan puolelle ja porttirakennukselle kuljetaan jatkossa vain Vapaaherrantien tai Kankaankadun kautta.

Uuden paperitehtaan puolelle jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat vanhan Kuusamankadun kautta. Uudessa paperitehtaassa on muun muassa CrossFit toimintaa ja eri yritysten toimistotiloja.

Metsä Fibren varastoinnista aiheutuva liikennöinti Kankaan alueella alkaa siis viikolla 21, jolloin ensimmäiset sellukuormat saapuvat varastoon Äänekoskelta. Ensimmäiset junakuljetukset lähtevät 30.5. Kankaalta.

Lisätiedot:

Kankaan alue: Ulla-Maija Valtonen, p. 050 527 6703, ulla-maija.valtonen@jkl.fi  tai Anu Hakala, p. 050 581 3683 anu.hakala@jkl.fi
VR Transpoint: Sakari Oksanen, p. 040-8631301, sakari.oksanen@vrtranspoint.fi

LIITE 
Kartta Kankaan alueen järjestelyistä 30.5. alkaen

Opaskartta Kankaan alue

Opaskartta Kankaan alue

4 kävijää tykkäävät.

Opastettu kävelykierros 17.5. ja 18.5. Kankaan paperitehtaan UPT:n alueella

Kirjoitettu | 12.05.2016 | Kommentit poissa käytöstä

Kankaan uuden paperitehtaan rakennukset väistyvät asuntorakentamisen edestä aikanaan, mutta ennen sitä Äänekoskelle biotuotetehdasta rakentava Metsä Fibre vuokraa tilat sellun välivarastointiin kesäkuun alusta alkaen. Tämän myötä säännöllinen junaliikenne Kankaalle alkaa jälleen, ja alueella oleva läpikulkuportti junanradan vieressä suljetaan. Kankaan vanhan ja uuden tehtaan välillä siirtyminen vaatii siis kesästä alkaen kiertoreitin Vapaaherrantien kautta.
Ennen portin sulkeutumista on mahdollista päästä tutustumaan lyhyillä opastetuilla kierroksilla uuden paperitehtaan paperivaraston ja arkkaamon tiloihin, jotka ovat viime vuodet olleet varastokäytössä. Noin puolen tunnin mittaiset kiertokävelyt lähtevät tiistaina 17.5. ja keskiviikkona 18.5. klo 14 porttirakennuksen edestä (Kympinkatu 3). Kierrokset ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja antaa kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen, 050 311 8564. Tervetuloa!

Ole ensimmäinen, joka tykkää.
eteenpäin »