Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Historia

Historia

Kankaan viimeisimpiä vaiheita

Viistoilmakuva Kankaan alueelta

Jyväskylän keskustan kyljessä sijaitsevan Kankaan paperitehtaan toiminta lakkasi alkuvuonna 2010. Sappi Finland Oy myi M-real Oyj:lle Kankaan tehdaskiinteistöt 7.7.2010 takaisin omistettuaan ne noin vuoden ajan. Jyväskylän kaupunki päätti tässä yhteydessä käyttää etuosto-oikeuttaan ja alue siirtyi kaupungin hallintaan 2.11.2010. Jyväskylän kaupunki käynnisti osayleiskaavan laatimisen alueelle 7.12.2010. Osayleiskaavatyön pohjaksi järjestettiin arkkitehti-ideakilpailu v. 2011. Osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen vuoden 2013 keväällä ja sai lainvoiman syksyllä 2014.

Tehdasalueen pinta-ala on n. 27,0 ha, ja koko suunnittelualueen n. 49,4 ha.

Kaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevia yleiskaavoja ja laatia niitä tarkentava oikeusvaikutteinen osayleiskaava alueelle asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavassa määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus sekä alueen liikenneverkon pääpiirteet.

Vanhassa paperitehtaassa (VPT) sijainnut paperikone kaksi PK2 purettiin kevään 2011 aikana ja uudessa paperitehtaassa (UPT) sijaitseva paperikone PK 4 vuonna 2013. Kankaan Annana tunnettu PK4 matkasi uuteen elämäänsä Kiinaan 300:ssa merikontissa.

Kankaan etuoston taustaa

Vanhan paperitehtaan länsisiipi/Petteri Kivimäki 02.2011Sappi Oy päätti joulukuussa 2009 lopettaa Kankaan paperitehtaan toiminnan. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena Jyväskylän kaupungissa keskeisesti sijaitsevalla Kankaan teollisuusalueella päättyi 137 vuoden pituinen jakso, jolloin alueella on tuotettu paperia. Sulkemispäätöksen johdosta Jyväskylän seudulta katosi arviolta noin 450 työpaikkaa. Kiinteistökaupan jälkeen Jyväskylän kaupunki käytti lainmukaista etuosto-oikeutta ja tuli alueen omistajaksi 2.11.2010. Kauppahinta oli 13 miljoonaa euroa.

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoitusta varten. Kankaan tehtaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla yhdyskuntarakenteessa Jyväskylän keskustaan rajautuen. Sijainti mahdollistaa yhdyskuntarakenteen kehittymisen monipuoliseksi työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueeksi, joka yhdistää keskustarakenteen luontevasti Seppälän palvelujen alueeseen. Kankaan alueella Tourujoen rantaan suunniteltu virkistysreitti on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kevyen liikenteen väylistä, jolla yhdistetään Jyväsjärven ja Palokkajärven reitistöt.

Kankaan tehtaan historiaa

Tehdas 1800 luvun lopulla / Keski-Suomen museon kokoelmatKankaan tehdas oli Suomen ensimmäisiä paperiruukkeja. Sen teollisuushistoriallinen merkitys perustuu tämän lisäksi asemaan Jyväskylän ja Keski-Suomen varhaisena teollisuuslaitoksena. Kulttuuriympäristönä sen ydinaluetta on nykyinen keskusvarasto lähirakennuksineen. Paperin tekoa 1970-luvulla / Ari Hirvensalon arkisto

 

 

 

Alueella ovat toimineet seuraavat yhtiöt:

 • Lohikoski Pappersbruk – Lohikosken paperitehdas 1872-1891
 • Kangas Aktiebolag 1891- 1894
 • Aktiebolaget Kangas 1894 – 1902
 • Kangas Pappersbruk Aktiebolag 1902 -1935
 • Tourujoki n. 1850Kankaan Paperi Osakeyhtiö 1935 – 1940
 • G.A. Serlachius Oy Kangas 1940-1986
 • Metsä-Serla Oy (Oyj) Kankaan paperitehdas 1987-2001
 • M-real Oyj Kankaan paperitehdas 2001 – 2008
 • Sappi Finland Oyj 2008-2010

Alueella on tehty:

 • paperia vuosina 1874-2010
 • hioketta vuosina 1899 – 1938
 • saha on toiminut vuosina 1877 – 1878

Alueen aikaisemmat vaiheet

Tourujoen varrella on riittänyt eloa ja yrittämistä jo pitkään. Joen varrella on ollut talollisten vesimyllyjä oletettavasti jo 1730-luvulta alkaen ja vuonna 1837 perustetun Jyväskylän kaupungin porvareiden ensimmäiset paikalliset teollisuushankkeet kohdistuivat juuri Tourujoen koskiin. Ensimmäisenä yrittäjänä alueella oli kauppias Gustaf Henrik Gronov, joka sai 1854 – 1855 valmiiksi tullimyllynsä ja tamppilaitoksensa. Vuonna 1872 ruotsalainen vapaaherra Hjalmar Åkerhjelm ryhtyi appensa kauppaneuvos Sneckenströmin tuella rakentamaan Lohikosken paperitehdasta. Lohikosken paperiruukki oli valmis tammikuussa 1874. Kun tehdas muutettiin osakeyhtiöksi 1891, se otti nimensä läheisen Kankaan talon mukaan.

Alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kankaan tehdasalue / Petteri KivimäkiKankaan tehtaan alue on maakuntakaavassa vaalimisen arvoinen maakunnallisesti, teollisuushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas teollisuusympäristö Jyväskylän Tourujokivarressa.

Varsinaisessa tehdaskompleksissa kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä ovat punatiiliset paperitehtaan ja puuhiomon rakennukset, sekä niihin liittyvät oheisrakennukset Tourujoen puoleisella sivustalla. Nykyinen keskusvarasto vuosilta 1892-1897 sekä puutyöpaja kertovat parhaiten ajasta, jolloin tehdas oli riippuvainen sen sivuilla virtaavasta vedestä. Keskusvarasto viereisine ja alapuolisine tiloineen ovat tehtaan vanhinta osaa. Vuosina 1923-1951 toteutetut läntisimmät punatiiliset tehdasosat muodostavat edelleen hyvin säilyneen, rikaspiirteisen länsijulkisivun, jonka yhtenäisen ilmeen taustalla on arkkitehti Wäinö Palmqvist. Tähän kokonaisuuteen kuuluu lisäksi vuosina 1921 ja 1951 rakennettu entinen pergamenttiosasto.

Kankaan paperitehdas / Petteri Kivimäki1970-luvun tehdasosastoa sivuaa paperitehdas vuodelta 1897 paperikonesaleineen. Tämä tehdasosa on saanut nykyisen muotonsa ja laajuutensa useiden rakennusvaiheiden tuloksensa. Myös vuoden 1997 tulipalo on aiheuttanut muutoksia. Tehdasrungosta ulkonevien rakennusosiin liittyy teollisuushistoriallisesti mielenkiintoista käyttöhistoriaa tai ne ovat jäänteitä vanhemmasta 1800-luvun vaiheen rakennusosasta uudistuneessa julkisivussa. Rakennushistoriallisesti arvokkaat eri-ikäiset rakennuskerrostumat lisäävät teollisuusympäristöjen ajallisesti kerroksellista ilmettä. Erityisesti Kankaan tehtaan ominaispiirteisiin kuuluu monikerroksinen rakennustapa ja tuotantorakentamisen historia, joka näkyy yli sadan vuoden aikana samalla paikalla toimineen ja laajentuneen tehtaan rakennusten ulkoasussa.

1936 rakennettu tiilipiippu on näkyvä teollisuushistoriallinen maamerkki Jyväskylän kaupungin silhuetissa.

VoimakanavaTourujoessa sijaitsee myös teollisuushistoriallisesti ja paikallisesti merkittävä voimakanava vuodelta 1898-1899. Tehdasympäristön vesirakenteet sisältävät elementtejä koko tehtaan olemassaolon ajalta. Yhtenäisesti hoidettavasta ja vaalittavasta pienmaisemasta on kysymys konttorin, muuntoaseman ja vesivoimalan välimaastossa sekä suppeammin myös vanhimman tehdasosan eli puutyöverstaan kulmalla. Kyseessä on sekä Jyväskylän seudun että maakunnan mitassa merkittäväksi arvioitava teollinen vesimaisema.

Voimakanavan rannalla sillan pielessä sijaitsee jo asemakaavalla suojeltu, arkkitehti Wäinö Palmqvistin suunnittelema entinen muuntamo vuodelta 1924-1925. Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävällä tiilirakennuksella on sähkönsiirron kannalta tärkeä seudullinen teollisuushistoriallinen merkitys.

Valkoinen taloTehdasalueella tärkeä yksittäinen rakennus on arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema funktionalistinen konttori, Valkoinen talo, vuodelta 1941. Konttorin edustalla on myös muistomerkkinä suuri lumpunkeittokuula.

Muita yksittäisiä merkittäviä rakennuksia tehdasalueella edustaa vuonna 1916 rakennettu hevostalli, joka on 1920-luvulla muutettu tehtaan autotalliksi, sittemmin paloasemaksi ja lopulta porttirakennukseksi ja valvomoksi. Punatiilisellä klassisia aiheita tyylillisesti toistavalla rakennuksella on paikallista historiallista ja maisemallista arvoa tehtaan aputilana 1900-luvun alkuvuosikymmeneltä. Tällä hetkellä Porttirakennuksessa toimii Kankaan aulapalvelu.

 

Lue lisää: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/rakennusinventointiraportti.pdf 

Lähdeluettelo:
Teksti sisältää suoria lainauksia Metsäliitto-Yhtymän toimipaikkojen rakennushistoriallisen inventoinnin raportista (Timo Kantonen 15.8.2002) ja Keski-Suomen museon 29.1 2010 antamasta lausunnosta: ”Lausunto Jyväskylän Kankaan paperitehdasalueen rakennusperinnön suojeluarvoista ja teollisuusmaiseman suojeluun vaikuttavista arvoista.”

5 kommenttia kirjoitukseen “Historia”

 1. Mikko Nieminen
  23.04.2013 @ 08:09

  Hei!
  Lasinen 100-vuostis tuhkakuppi, jonka pohjaan painettu sama kuva kuin tällä sivulla on kuvassa jonka tekstinä Lokikosken paperitehdas 1874.
  Onko tietoa mihin tarkoitukseen tuhkakuppeja on aikaan valmistettu ja kenelle annettu? ja kuinka iso määrä niitä on ollut kaikkiaan?
  Minulle tuhkakuppi tuli mökkikaupan irtaismistossa.

  Terveisin Mikko Nieminen

 2. oksata
  15.05.2013 @ 08:31

  Vastaus:
  Tuhkakuppeja on tilattu 100-vuotisen tehtaan kunniaksi n. 1500 kpl. Niitä on jaettu tehtaan omalle väelle ja vieraille. Samaisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi on tehty myös sylinterin muotoisia kukkamaljakoita ja tulitikkuja. Molemmissa on ollut sama painatus kuin tuhkakupissa. Meillä ei ole tiedossa mistä ko. tavarat on tilattu. Kankaalla meillä on muutamia tuhkakuppeja tallessa.

  Ystävällisin terveisin,
  Tanja Oksa

 3. Timo Tukiainen
  25.02.2015 @ 18:16

  Olisko valokuvaa voimalaitoksen suojakuvusta mikä oli tai on petoninen luodin muotoinen se oli meille Tourulan pojille tutumpi! jOS ON LÄHETTÄKÄÄ IHMEESSÄ.

 4. Miia Hyvärinen
  17.03.2015 @ 10:26

  Moi Timo, valitettavasti ei tähän hätään ole kuvaa, eikä voida juuri nyt ottaakaan, kun suojakuvun päällä on tuo pelti. Jospa se sieltä alta vielä tässä paljastuu!

 5. Jere
  14.12.2017 @ 12:59

  Ei parane unohtaa tämän tehtaan saavutuksia Jyväsjärven saastuttajana.

Avaapa sanainen arkkusi

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Comments Off on Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Comments Off on Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Comments Off on Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla