Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Ajankohtaista

Ajankohtaista

Linkki-VIP on Jyväskylässä kaikille avointa joukkoliikennettä

Kukin kuudesta Linkki-VIPistä kiertää oman aikataulunsa mukaisesti palvelualueillaan arkipäivisin ma-pe noin kello 9-15. Vaihto toisen alueen Linkki-VIPin kyytiin onnistuu helposti Asemakadulla, jos on tarvetta matkustaa muualle kuin keskustaan.

Linkki-VIPin kyytiin pääsee aikatauluissa kerrotuilta aikataulupisteiltä, mutta kutsusta auto voi poiketa hakemaan vaikka kotipihasta. Kyydeistä voi sopia kuljettajan kanssa soittamalla Linkki-VIP auto 2:n palvelunumeroon 050 4690 200.

Linkki-VIP auto 2:n aikataulu löytyy: https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu/linkkivip2.

Linkki-VIP autoissa on käytössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmä. Matkustaminen onnistuu samoilla lipputuotteilla ja -hinnoilla kuin paikallisliikenteen Linkkibusseissa. Kertalippuja voi ostaa autosta. Sotiemme veteraanit ja sotainvalidit voivat matkustaa Linkki-VIP-liikenteessä maksuttomalla Waltti-matkakortilla. Sen saa käyttöön asioimalla Linkki-palvelupisteessä (Asemakatu 7) ja esittämällä etuun oikeuttavan todistuksen.

Kankaan sydänkortteleiden yleinen arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu

Lue lisää.

Jyväskylän Kankaanpuiston sekä Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailu

Jyväskylän Kankaanpuiston sekä Kankaanrannan suunnittelukilpailu on päättynyt ja palkintolautakunnan työskentely alkaa.

Asukkailla on nyt mahdollisuus kertoa kilpailutöistä oma mielipiteensä kyselyn avulla:
https://maptionnaire.com/fi/1558

Kaikki neljä ehdotusta ovat kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kangas/kankaanpuisto

Arkkitehtuurikilpailu KOAS Tower on ratkennut

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö ja YIT Rakennus Oy järjestivät yhdessä arkkitehtuurikilpailun tornitalon suunnittelemisesta Jyväskylän Kankaalla sijaitsevalle tontille kesällä 2016. Kilpailu oli kutsukilpailu, jonka osallistujat olivat järjestäjien valitsemia.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”FaBRICK”, jonka tekijä on Linja Arkkitehdit Oy Oulusta. Muut osallistujat olivat Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Helsingistä ja Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä.

Lisätietoja tästä.

Koas

Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailu

Kankaan sydänkortteleiden yleinen arkkitehtuurikilpailu on käynnistynyt. Kilpailuaika on 1.9.-1.12.2016. Kilpailun sivuille pääset tästä.

Kankaan vuokraustilanne muuttuu

Kankaan uuden paperitehtaan paperivaraston ja arkkaamon kaikki tilat tullaan vuokraamaan Metsä Fibre Oy:lle. Metsä Fibre ottaa tilat sellun välivarastointikäyttöön vaiheittain käynnistäen varastoinnin kesällä 2016. Tilat ovat Metsä Fibren käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. Lue koko tiedote tästä.

Kankaan tilanne, joulukuu 2015

12_2015_Ajankohtaista Kankaalla

Kankaan pysäköintijärjestelyt muuttuvat

Jyväs-Parkki Oy ottaa hoitaakseen Kankaan alueellisen pysäköinnin tilapäiset järjestelyt ensi vuoden alusta alkaen. Samalla pysäköinti muuttuu maksulliseksi ja pysäköinninvalvonta alueella alkaa. Järjestelyitä muutoksen toteuttamiseksi tehdään jo. Näillä toimilla otetaan ensimmäinen askel kohti Kankaan alueen pysäköinnin yhteisjärjestelyitä.

Kankaan nykyisiä vuokralaisia tiedotetaan erikseen pysäköintijärjestelyiden muutoksesta ja sovitaan käytänteet.

Lisätiedot:
Anu Hakala, projektipäällikkö, Kangas, Jyväskylän kaupunki p. 050-581 3683

Vanhan paperitehtaan omistus siirtyi Kankaan kehitys Oy:lle

Lue lisää: http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?p=2694

Kankaan Piippurannan asemakaava on vahvistunut

Kankaan ensimmäinen asuinrakentamisen asemakaava, Piippuranta, on vahvistunut.  Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen käynnistäminen. Tavoitteena on aloittaa asuinrakentaminen syksyllä 2015.

Kankaan prosenttikulttuuri ja ensimmäinen taidehankinta

Kankaan prosenttikulttuurista ja ensimmäisestä taidehankinnasta järjestettiin tiedotustilaisuus 8.1.2015. Tilaisuudessa kulttuurikuvioista kertoivat kaupungin hankejohtaja Anne Sandelin, kulttuurijohta Mari Aholainen sekä Taiteen edistämiskeskuksen visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen. Lisätietoa löytyy tästä tiedotteesta ja puhujien esitykset löytyvät kokonaisuudessaan SlideSharesta osoitteesta: http://www.slideshare.net/KaupunginKangas/kankaan-prosenttikulttuuri-080115

Vanhan paperitehtaan muuttaminen toimitiloiksi käynnistyy joulukuussa 2014

Kankaalla purkutyöt ovat olleet käynnissä jo hyvän aikaa. Kuluneen vuoden aikana purettu vanha lämpökeskus ja selluvarastoa puretaan parhaillaan.  Joulukuussa 2014 alkaa myös uuden rakentaminen, kun vanhan paperitehtaan siipiosassa sijainneen viimeistelyosaston tilat muutetaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Jyväskylän Yritystehtaan käyttöön. Rakennustyöt saadaan päätökseen marraskuussa 2015.

Skanska ja Education Facilities Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen vanhan paperitehtaan siipiosan uudistamisesta koulutus- ja toimistotiloiksi. Uudet vuokralaiset, n. 400 opiskelijaa ja 80 työntekijää, aloittavat toimintansa paperitehtaan tiloissa vuoden 2016 alussa.

Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutussopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 19.11.2014.

Sopimuskumppaneina Jyväskylän kaupungin kanssa ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy. Sopimuksen mukaisesti osakkaat perustavat Kankaan kehitysyhtiön, seuraavin osuuksin: Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy molemmat 45 %, Jyväs-Parkki Oy 10 %. Kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Skanska ja YIT tulevat sopimuksen myötä pitkäaikaisiksi aluekehittämiskumppaneiksi kaupungille ja toteuttavat Kankaan asuntorakentamisesta 70 prosenttia. Loput 30 prosenttia kaupunki varaa muuhun kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Lisäksi Skanska ja YIT toteuttavat Kankaan työpaikkarakentamisesta 25%.  Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset.

Kankaan osayleiskaava lainvoimaiseksi

Kankaan osayleiskaava sai lainvoiman 17.10.2014. Osayleiskaava on tullut vireille 07.12.2010 eli kokonaan lainvoimaiseksi se on saatu alle neljässä vuodessa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 02.09.2014 hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräajassa valitettu eteenpäin, joten kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen 17.10.2014. Kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymästä osayleiskaavasta lainvoimaiseksi tulevat siten nyt myös valituksenalaiset osat eli uusi Tourujoen silta sekä siihen liittyvä kevyenliikenteen laatukäytävä.

VPT:n kehittäminen sopimusvaiheessa

Jyväskylän kaupungin järjestämän Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutuskilpailun jatkoneuvottelut ovat edenneet sopimusvaiheeseen.

Kaupungin neuvottelukumppaneina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy. Kankaan aluetta varten perustetaan kehitysyhtiö, joka ostaa vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Tulevan kehitysyhtiön osakkaina ovat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy sekä vähemmistöosakkaana Jyväs-Parkki Oy.

Tavoitteena on saada sopimuskokonaisuus allekirjoitettua tämän vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi toteutussopimuksen kokouksessaan 22.9. ja kaupunginvaltuusto 29.9.

VPT:n asemakaava ja kunnostus

Vanhan paperitehtaan asemakaava vahvistui 4.7.2014. VPT:n kunnostustyöt aloitetaan syksyllä 2014.

Piippurannan arkkitehtuurikilpailussa kaksi voittajaa

Jyväskylän kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy julkaisivat Kankaan Piippurannan yleisen arkkitehtuurikilpailun tuloksen 9.5.2014. Voittajiksi valittiin UKI Arkkitehdit Oy:n Kirjosiipi sekä Lunden Architecture Oy:n Piiput pellossa. Lisätietoa voittajaehdotuksista, kilpailusta sekä Piippurannan tulevasta rakentamisesta löytyy täältä.

Kankaan Piippuranta

Kankaan Piippuranta arkkitehtuurikilpailulla haetaan ensimmäisen uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen viihtyisän asuinalueen suunnitelma, joka kunnioittaa maakunnallisesti arvokasta kulttuurihistoriallista teollisuusympäristöä ja samalla muodostaa kaupunkikuvallisen lähtökohdan ja tavoitetason koko Kankaan toteutukselle. Kilpailuaika on 20.11.2013 – 4.3.2014. Katso lisää.

Kankaan osayleiskaava

Kankaan osayleiskaava on tullut osittain voimaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti osayleiskaavan 4.11.2013 (linkki pöytäkirjaan). Tästä päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Jyväskylän kaupunginhallitus on 20.1.2014 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Kankaan osayleiskaavan tulemaan voimaan ennen lainvoimaisuutta niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymästä osayleiskaavasta jäävät siten tulematta voimaan valituksenalaiset osat eli uusi Tourujoen silta ja siihen liittyvä kevyenliikenteen laatukäytävä (nopean pyöräilyn reitti/kevyen liikenteen reitti).

Jyväskylän kaupunki ja Skanska kehittävät yhdessä Kankaan aluetta

Jyväskylän kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy sopivat 30.9.2013 Kankaan alueen kehittämisyhteistyön aloittamisesta. Lisätietoja tiedotteesta ja VPT:n kilpailun sivuilta.

Valmistautumista paperikoneettoman Kankaan elämään

Uuden Paperitehtaan puolella tehdään joitain järjestelyjä PK 4 purkuun liittyen. UPT:lle rakennetaan kaukolämpölinjaa viikoilla 36-38. Linjan kaivuutyöt aiheuttavat liikennejärjestelyitä Kankaan alueella ja Vapaaherrantiellä.  Vanha Paperitehdas lämmitetään vielä tulevan talvikauden höyryllä.

Alueen valaistusta tullaan parantamaan ja kameravalvontaa tuodaan myös UPT:n puolelle.

Paperikone 4:n purkutyöt

Paperikone 4:n purkutyöt Kankaan alueella uudella paperitehtaalla etenevät aikataulun mukaisesti. Kankaalla vallitsee kansainvälinen tunnelma ja melkoinen säpinä, kun kiinalaiset ostajat seuraavat noin 70 tsekkiläisen purkutyöntekijän työskentelyä ja kaiken kaikkiaan noin 350 konttia lastataan ja kuljetetaan eteenpäin.

Osayleiskaavan ehdotusvaihe

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti asettaa Kankaan osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville kokouksessaan 29.4.2013. Kaava oli nähtävillä 17.5.-17.6.2013. Kaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin nettisivuilta: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/753.

Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin Kankaan avoimien ovien yhteydessä su 9.6.2013 klo 12-16.

Kiinalaiset paperikoneen ostajat Kankaalla

Sappi Finland Oyj on myynyt paperikone 4:n Kiinaan. Purkuvalmistelut ovat käynnissä ja tehtaalla on 14 kiinasta tullutta asiantuntijaa valmistelemassa purkua. Tavoitteena on purun käynnistäminen kesäkuun alussa ja loppuun saattaminen vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden lopussa koneen osat on lastattu 300 merikonttiin ja matkaavat kohti Kiinaa.

Valvontaa Kankaalla

Kankaan paperitehdasaluetta on avattu yleisön käyttöön mm. siirtämällä aitaa ja järjestämällä tapahtumia. Valitettavasti muutama yleisön edustaja on tulkinnut asian niin, että alueella voi puuhailla mitä tahansa ja missä tahansa. Kuitenkin alue on aidattu vielä isolta osin eikä kiinteistöjä tai niiden kattoja ole tarkoitettu yleisön käyttöön. Tästä vinkkinä rajattua aluetta kiertää aita, portit ja ovet ovat lukossa ja ikkunat kiinni.

Muutaman ilkivaltatapauksen jälkeen alueen kameravalvontaa ja piirivartiointia on lisätty. Tehostuneen kameravalvonnan ansiosta on jo saatu kiinni seinien töhrijöitä. Ilkivaltatapauksista tehdään rikosilmoitus ja niitä selvitellään yhteistyössä poliisin ja vartiointiliikkeen kanssa.

4 kommenttia kirjoitukseen “Ajankohtaista”

 1. karianttila@hotmail.com
  04.05.2011 @ 15:53

  Ai, mikä mahdollisuus tutkia kauan kaivatun konserttitalon toteuttamista uudelta pohjalta! Sali voitaisiin rakentaa vanhan tehdasrakennuksen sisään. Oheistilojen (esim pysäköinti) yhteiskäyttö muiden toimintojen kanssa lisäisi tehokkuutta.

  Muuta toimintaa voisivat olla esim. kansalaisopisto, liikuntapaikat (salibandy, lentopallo, jääkiekko jne.), elokuvat, kahvilat ja ravintolat

  Julkinen liikenne pitäisi järjestää.

  t. Kari Anttila

 2. oksata
  02.09.2011 @ 12:53

  Musiikkisalin suunnittelu on käynnistynyt Paviljongin yhteyteen kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaan.

  Alueen kehittämiseksi saatiin runsaasti ideoita Kaupungin Kangas –ideointijakson aikana ja myös kommentissa esitetyn kaltaisia ajatuksia oli paljon. Tällä hetkellä on käynnissä arkkitehti-ideakilpailu alueen yleiskaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena on viihtyisä edelläkävijä kaupunginosa ja myös erilaisia yhteisjärjestelyitä (parkkeeraus, väestönsuojatilat, jätehuolto, jne.) selvitellään.

 3. Timo Tukiainen
  25.02.2015 @ 18:22

  Nyt kun voimala suljetaan museoikaa ja säilyttäkää betoninen suojakupu!!!!

 4. Miia Hyvärinen
  17.03.2015 @ 10:24

  Moi Timo, se on suojeltu rakennus kyllä, eli ei hätää 🙂

Avaapa sanainen arkkusi

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Comments Off on Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Comments Off on Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Comments Off on Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla