Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Kankaan asukkaat älypalvelujen kokeilukäyttäjiksi

Kankaan asukkaat älypalvelujen kokeilukäyttäjiksi

Kirjoitettu | 20.01.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän yliopiston 5K-hankkeen tarkoituksena on kehittää Kankaalle vapaaehtoisten asukkaiden käyttämä, kyberturvallinen kokeilualusta älykaupunkipalveluille. Ideana on kerätä, analysoida ja yhdistellä dataa huoneistoista (esim. sähkö-, lämpö-, vesimittarit, kulunvalvonta ja etähallinta) sekä edelleen kehittää turvallisia ja hyödyllisiä tapoja yhdistää tietoa eri laitteista.

Osana 5K-hanketta toteutetussa demohuoneessa Kankaan porttirakennuksessa on jo muutamaan otteeseen päästy esittelemään ja kokeilemaan älypalveluja virtuaalisen demon kautta. Itse pääsin hyödyntämään demohuonetta laadullisen gradu-tutkimukseni puitteissa. Gradussa tutkin, mitkä tekijät motivoivat erityyppisiä käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen kokeiluihin (eksperimentointiin) Kankaan älykaupunkialueen demohuoneessa. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten Kankaalle kytköksissä olevat tutkimushenkilöt omaksuvat uusinta teknologiaa, kuinka kiinnostuneita he ovat osallistumaan kokeiluihin ja miten heidän suhtautumisensa uuteen teknologiaan vaikuttaa heidän motivaatiotekijöihinsä. Suunnitelmissa on saada kerättyä Kankaalle eksperimentointiyhteisö eli joukko ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uutta teknologiaa ja erilaisia älypalveluja niin demohuoneessa kuin asunnoissaan. Älypalvelujen kokeiluilla halutaan lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteiskehittämistä, jakaa tietoutta nykyteknologian eri mahdollisuuksista sekä saada ihmisiä omaksumaan uutta teknologiaa entistä paremmin.

Ennen tutkimushaastatteluja gradu-tutkimukseen valituille henkilöille esiteltiin skenaario, jossa älypalvelu osaa ilmoittaa asukkaan puhelimeen, tyhjään asuntoon päälle jääneestä liedestä. Älypalvelu antaa asukkaalle mahdollisuuden kytkeä lieden pois päältä etänä puhelimensa kautta. Tutkimushenkilöt saivat itse kokeilla älypalvelun toimivuutta antamalla sähköpostiosoitteensa demosovellukselle. Kun virtuaalinen liesi oli päällä, kuvitteellisen asunnon ulko-ovi lukossa eikä asunnossa liikettä, älypalvelu reagoi tilanteeseen lähettämällä kuvassa näkyvän varoitusviestin tutkimushenkilön sähköpostiosoitteeseen. Varoitusviestissä olevaa linkkiä painamalla liesi kytkeytyi pois päältä. Kyseisen demon tarkoituksena oli toimia tutkimushenkilöille havainnollistavana esimerkkinä älykaupunkialueelle soveltuvasta älypalvelusta ja sen kokeilutilanteesta.

inki_kuva

Gradussani käytin älypalvelujen kokeilusta eksperimentointi-sanaa. Eksperimentoinnilla tarkoitetaan kokeilullista kehittämistä, jossa erityisesti kasvuhakuiset teknologiayritykset osallistavat loppukäyttäjiä kokeilemaan kehitysvaiheessa olevia palvelujaan ja antamaan niistä palautetta. Eksperimentoinnin avulla yritykset voivat tunnistaa loppukäyttäjien todelliset tarpeet, mikä johtaa uusien palveluiden paremmin menestymiseen. Nykypäivänä erilaisille älypalveluja suunnitteleville yrityksille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa eksperimentointia älykaupunkialueella, erilaisissa testiympäristöissä. Älykaupunkialueella eksperimentointi tuottaa hyötyä palveluja kehittävien yritysten lisäksi myös älykaupunkialueelle ja sen kaupunkilaisille, juuri heidän tarpeisiinsa perustuvien uusien älypalvelujen käytön myötä. Osallistuminen innovaatioprosesseihin myös auttaa käyttäjiä pysymään mukana nykyteknologian kehityksessä.

Kangas kun koettiin kokonaisuudessaan kaikkien tutkimushenkilöiden keskuudessa mielenkiintoisena ja merkittävänä alueena.

Gradututkimukseeni osallistui nimenomaan Kankaan alueella vaikuttavia opiskelijoita, työntekijöitä ja mahdollisia tulevia asukkaita. Tutkimus osoitti, että Kankaan alueen merkityksellisyys, älypalvelujen eksperimentoinnin viihdyttävyys sekä uteliaisuus älypalveluja ja eksperimentointia kohtaan motivoivat kaikista eniten tutkimushenkilöitä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin. Tutkimushenkilöiden joukosta nousi esille neljä erilaista uuden teknologian omaksumistyyppiä: teknologiaintoilija, hyötykäyttäjä, teknologiakonservatiivi ja teknologiakriittinen. Suurin osa henkilöistä oli hyötykäyttäjiä. Vaikka joukossa oli myös teknologiakonservatiiveja ja teknologiakriittisiä, suurin osa tutkimushenkilöistä suhtautui älypalvelujen eksperimentointiin positiivisella ja innokkaalla asenteella, mikä oli hienoa huomata. Tähän tuntui vaikuttavan osaltaan Kankaan merkityksellisyys. Kangas kun koettiin kokonaisuudessaan kaikkien tutkimushenkilöiden keskuudessa mielenkiintoisena ja merkittävänä alueena. Erityisesti mahdollisille tuleville asukkaille oli tärkeää päästä seuraamaan tulevan asuinalueensa kehitystä eksperimentoinnin kautta. Moni koki haluavansa antaa oman panoksensa Kankaalle niin sanotusti osana yhteisöä, jota ei vielä täysin konkreettisesti olekaan olemassa.

Nyt tammi-helmikuun vaihteessa 2017 ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Kankaan Piippurantaan, Skanskan As. Oy Jyväskylän Rainaan. Uusille asukkaille tullaan esittelemään 5K-hanketta sekä demohuone, jossa he saavat kokeilla kehitysvaiheessa olevaa älypalvelua. On mielenkiintoista nähdä, miten juuri nämä uudet asukkaat kotiutuvat Kankaalle ja miten he aktivoituvat keskenään. Voisiko eksperimentointiyhteisö muodostua näistä Rainalaisista? Olemme kevään aikana yhteyksissä Kankaan uusiin asukkaisiin ja tarjoamme mahdollisuutta osallistua älylaitteiden koekäyttöön heidän omissa asunnoissaan.

Lisätietoja:
Tiina Inki
5K-projekti
Jyväskylän yliopisto
tiina.m.inki[at]jyu.fi

6 kävijää tykkäävät.

Keskustelu

kommentointi ei ole tällä sivulla päällä.

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Kommentit poissa käytöstä

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Kommentit poissa käytöstä