Jyväskylän kaupunki » Jyväskylän Kangas » Jyväskylän Kankaan tehtaan valmistuneeseen siipeen syntyy Luova kampus

Jyväskylän Kankaan tehtaan valmistuneeseen siipeen syntyy Luova kampus

Kirjoitettu | 18.12.2015 | Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän Kankaan vanha paperitehdas antaa tammikuussa 2016 kodin Luovalle kampukselle, kun Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun organisaatioista osa muuttaa paperistehtaan siipirakennukseen.

Vuonna 1947 valmistunutta siipiosaa on uudistettu oppilaitosten käyttöön joulukuusta 2014 lähtien. Skanska on pääurakoitsijana vastannut vaativasta siipiosan muutostyöstä. Työ on edennyt suunnitelmien mukaan ja tilat käyttöönotettavissa 1.1.2016. Siipiosaan on toteutettu uusina energiatehokkaina ratkaisuina kaukokylmä ja aurinkovoimala. Tilat mahdollistavat opiskelun ohessa yhteisöllistä toimintaa ja osallistumista Kankaan prosenttikulttuurin kehittämiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluvista ao-oppilaitoksista Kankaalle muuttavat Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kädentaitajat ja luovien alojen tekijät. Käsi- ja taideteollisuusalan, kuva- ja media-alan sekä tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat kouluttautuvat tulevaisuuden ammatteihin monialaisessa yrittäjähenkisessä yhteisössä. Opetushenkilöstöä kampukselle muuttaa yhteensä noin 30 ja opiskelijoita noin 350. Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa kampuksella lisä- ja henkilöstökoulutuksia. 

– Oppilaitostemme luovat alat pääsevät nykyisten erillisten toimipisteiden sijaan kaikki samoihin tiloihin, mikä luo aivan erilaiset puitteet monialaiselle yhteistyölle ja uusille ideoille ja malleille toteuttaa koulutusta, Jyväskylän aikuisopiston koulutuspäällikkö Maija Ketola toteaa.

– Uusia yhteistyömuotoja haetaan myös Jyväskylän alueen luovien alojen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kampuksen ainutlaatuiset tilat antavat tälle yhteistyölle hyvät edellytykset. Yrittäjyys on myös olennainen osa opetusta, kertoo Jyväskylän ammattiopiston koulutuspäällikkö Helena Kunnas.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Jyväskylän TKI-keskus muuttaa Mataralta osaksi Luovaa kampusta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksessa opiskelevat opintojensa puolenvälin saavuttaneet opiskelijat, ja siellä tapahtuu työelämäläheinen oppiminen. Jyväskylässä Humak kouluttaa yhteisöpedagogeja (AMK) järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisiksi sekä kulttuurituottajia (AMK) luovan alan ja talouden osaajiksi. Henkilökunnasta kampukselle muuttaa noin 20 henkeä ja opiskelijoita noin 100.

Oppilaitosten muutto aloittaa Kankaan uuden ajan

Luova kampus on ensimmäinen vanhan paperitehtaan pysyvä vuokralainen, joka saa tulevina vuosina seurakseen monipuolisen verkoston palveluita, asukkaita ja työpaikkoja tuovia yrityksiä. Prosenttikulttuurimalli sekä energiatehokkaat, älykkäät ja turvalliset ratkaisut palvelevat alusta lähtien uusia tulokkaita. Ne edistävät Kankaalla viihtyisää, yhteisöllistä ja aktiivista arkea. Käytännössä prosenttikulttuuri tarkoittaa sitä, että noin yksi prosentti Kankaan tontinmyyntituloista sekä erityyppisen rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan kulttuuritoiminnan ja taiteen edistämiseen.

– Tänä vuonna Kankaalla on tapahtunut paljon. Uuden paperitehtaan rakennuksia on purettu ja kunnallistekniikan sekä ensimmäisen uuden asuinrakennuksen toteutus on käynnistynyt ja vuosi huipentuu vanhan paperitehtaan siipiosan valmistumiseen. Uusi aika Kankaalla alkaa myös käytännössä. Mukavaa saada ammattiopiston ja Humakin väki rikastuttamaan alueen kehittämistä, toteaa projektipäällikkö Erkki Jaala Jyväskylän kaupungilta.

– Vanhan paperitehtaan siipiosan projekti alkoi varsin nopeasti, ja suunnittelu tapahtui pääosin rakentamisen ollessa käynnissä. Tilat luovutetaan vuokralaisille ajallaan, Humakin tilat jopa sovittua aikaisemmin. Hanke on toteutettu hyvässä yhteistyössä vuokralaisten, tilaajan ja rakennuttajan sekä suunnittelijoiden kesken, sanoo rakennuspäällikkö Jukka Patala Skanskasta.

Skanskan ensimmäinen asuntoprojekti alueella, As. Oy Jyväskylän Raina, valmistuu alkuvuodesta 2017 Tourujoen, vanhan punatiilisen piipun ja alueen keskusaukion läheisyyteen. 

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. Tulevaisuudessa Kangas on 2 100 työpaikan ja 5 000 asukkaan koti.

Lisätiedot:

Maija Ketola, koulutuspäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto, puh. 040 341 5075, maija.ketola@jao.fi
Helena Kunnas, koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 6075, helena.kunnas@jao.fi
Jarmo Röksä, viestintäpäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, puh. 020 7621 333, jarmo.roksa@humak.fi
Erkki Jaala, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, puh. 0400 857 300, erkki.jaala@jkl.fi
Jukka Patala, rakennuspäällikkö, Skanska Talonrakennus Oy, puh. 040 582 9501, jukka.patala@skanska.fi

5 kävijää tykkäävät.

Keskustelu

kommentointi ei ole tällä sivulla päällä.

Kangas in English »
Ideointiprojekti Kaupungin Kangas »

RSS

tiedotteet

Joulumieltä Kankaan joulunavauksesta 2.12. klo 12-15

Tule hakemaan joulumieltä Kankaalta!   […]

Kommentit poissa käytöstä

Kankaan Arkki nousee vanhan paperitehtaan kylkeen Jyväskylään

Jykian ja YIT:n yhteishanke, seitsemänkerroksinen […]

Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän Kankaan kimppakaaroilla kurvaillaan kaasulla

Jyväskylän kaupunkiTiedote viestimille 10.10.2018 Jyväskylän […]

Kommentit poissa käytöstä