Selvitysryhmä

Selvitysryhmä on kuntajakoselvittäjien ja kuntien luottamushenkilöjohdon yhteinen foorumi, jossa jäseninä ovat kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot sekä puheenjohtajistojen ulkopuolisten valtuustoryhmien edustajat. Selvitysryhmässä selvittäjät raportoivat selvitysteemoista ja selvitysprosessin kulusta. Selvitysryhmän tehtävänä on välittää kuntien valtuustojen ja luottamushenkilöiden näkemyksiä ja odotuksia selvitystyölle sekä kommentoida selvityksen teemoja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Tarvittaessa selvitysryhmä ohjeistaa työvaliokuntaa tietojen hankinnassa ja selvitykseen liittyvien tehtävien organisoinnissa.