Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys: Varovaiset kannanotot kuntaliitokseen, joskin nykyinen kuntarakenne ensisijainen vaihtoehto

Kuntajakoselvittäjät ovat kiertäneet yhdeksässä kunnassa touko-kesäkuun aikana keskustelemassa kuntien edustajien kanssa.

Kuntajakoselvittäjät esittelivät 10.6.2014 Luhangassa selvitysryhmälle kuntakierroksen tunnelmia ja selvityksen jatkoaikataulua.
Luottamusta kuntien kesken löytyy, mutta kuntien yhdistymisen seurauksena pelätään lähipalvelujen lakkaavan, ainakin reuna-alueilta. Nykyinen kuntarakenne koetaan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi juuri nyt, mutta varovaisia kannanottoja kuntaliitokseen esitettiin kuntakierroksella. Jos kuntaliitos on ”pakko tehdä”, niin ensisijainen suunta on Jyväskylä. Ajankohta on tosin vielä avoin, kertoo kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen.

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikaisen esittelemät diat ovat nähtävillä osoitteessa http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi -> Materiaalit

Keskeisiä yhdistymissopimuksen asioita käsitellään toisella kuntakierroksella elokuun puolivälissä. Kuntajakoselvittäjät esittelevät selvitysryhmälle yhdistymissopimuksen luonnosta ja pyytävät kommentteja 2.9.2014. Kuntien valtuustoille kuntajakoselvittäjät esittelevät ehdotuksensa ja yhdistymissopimuksen 30.9.2014. Ehdotuksen ja yhdistymissopimuksen käsittelyä ja kuntien välisiä neuvotteluja jatketaan loppusyksyn aikana. Kuntien valtuustot tekevät päätöksensä tammi-helmikuun 2015 aikana.

Kuntajakoselvittäjien raportti ja laaja selvitysaineisto löytyvät kuntajakoselvityksen sivuilta http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi

Lisätietoja:
Jyväskylän selvitysalueen kuntajakoselvittäjät
Jarmo Asikainen, +35850 415 4354
jarmo.asikainen[at]vm.fi
Paavo Kaitokari, +35850 382 9062
paavo.kaitokari[at]vm.fi