Kuntajakoselvittäjät esittelivät Jyväskylän seudun erityisen kuntajakoselvityksen tuloksia 22.4.2014

Kuntien riippuvuus toisistaan on suurta ja alueen resursseista hyötyvät kaikki

Kuntajakoselvittäjät esittelivät Jyväskylän seudun erityisen kuntajakoselvityksen tuloksia 22.4.  – Koko raportti kuntajakoselvityksen verkkosivuilla 30.4., kuntajakoehdotus julkistetaan 30.9.  

Kuntajakoselvittäjät esittelivät Jyväskylän seudun tuloksia yhdeksän kunnan selvitysryhmälle eli ylimmille luottamushenkiöille ja viranhaltijoille Jyväskylän kaupungintalolla 22.4.2014.

Tässä esittelyssä kuntajakoselvittäjät eivät vielä varsinaisesti tehneet ehdotusta kuntajaon muutoksesta Jyväskylän seudulla, mutta nostivat esille kuntarakenteen muutoksen mahdollisuuksia ja riskejä sekä niihin liittyviä toimenpiteitä.

Touko-kesäkuussa käydään kuntakohtaisia keskusteluja, joissa kuntajakoselvittäjät kartoittavat yhdistymissopimuksen/-sopimusten reunaehtoja. Elo-syyskuussa valmistellaan yhdistymissopimusta/-sopimuksia yhdessä kuntien kanssa.

30.9.2014 kuntajakoselvittäjät antavat ehdotuksen/ehdotukset kuntajaon muutokseksi sekä siihen liittyvän yhdistymissopimuksen/-sopimukset. Tilaisuuteen kutsutaan yhdeksän kunnan valtuustot ja johtoryhmät.

Tämän jälkeen yhdeksän kunnan valtuustot käsittelevät ehdotusta viimeistään vuoden 2015 alussa.

Uusi kunta on mahdollisuus

Tällä hetkellä Jyväskylän kaupunkiseutu on selvittäjien mielestä ”alisuoriutuja”. Potentiaalia olisi nykyistäkin elinvoimaisempaan ja kilpailukykyisempään toimintaan. Muun muassa selvitysalueen väestönkasvu ja  työpaikkakehitys ovat olleet maan parhaita. Jyväskylän seudun pitäisi kilpailla selvittäjien mielestä muiden seutujen kanssa, ei seudun sisällä.

Yhdeksän kunnan taloussuunnitelmien mukaan seudulla on noin 30 miljoonan euron sopeuttamistarve, joka edellyttää toimia.

 -       Uusi kunta on mahdollisuus uudistua 2030-luvun kaupungiksi. Päätöksenteko ja toimenpiteet muuttavat kehittämispotentiaalin kuntalaisten eduksi, toteaa kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen. Asikainen näkee myös, että uusilla sote-alueilla vain suuret tuottajat pärjäävät ja siten suuri kunta on mahdollisuus säilyä vaikuttajana palvelujen kehittämisessä.

Kuntajakoselvittäjät ovat hahmotelleet uuden kunnan strategisia tavoitteita, joihin kuuluu mm. uuden kunnan elinvoimaohjelma sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen rakennemalli. Uuden kunnan entisiä ja nykyisiä kuntakeskuksia kehitetään aluekeskuksina. Palvelut tulee tuottaa kuntalais- ja asiakaslähtöisesti ja  talouden tulee olla tasapainossa. Kunnalle tulee laatia tuottavuusohjelma sekä yksikkökohtaiset toteutusohjelmat toimialoittain. Tavoitteena on myös, että kunta on vetovoimainen työnantaja. Henkilöstön palkkauksen harmonisoinnin perusteena käytetään nykyisten kuntien henkilöstön keskipalkkaa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja lähidemokratiaa edistetään perustamalla aluedemokratiaelimiä. Tavoitteena on myös rakentaa vaikuttava 2020-luvun poliittinen johtamisjärjestelmä ja kehittää uusi johtamis- ja organisaatiomalli.

22.4. tilaisuuden videointi ja esittelyaineisto on nähtävillä osoitteessa http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi

Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan 30.4.2014 kuntajakoselvityksen verkkosivuilla.

 Selvitysryhmän seuraavat kokoontumiset ovat 10.6. ja 2.9.  

 Selvityksen aikataulu ja aiemmat kuntajakoselvityksen materiaalit linkistä:
Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys_Selvitysraportin keskeinen sisältö_22042014

 Lisätietoja:

Jyväskylän selvitysalueen kuntajakoselvittäjät

Jarmo Asikainen, +35850 415 4354
jarmo.asikainen@vm.fi

Paavo Kaitokari, +35850 382 9062
paavo.kaitokari@vm.fi

Jouko Luukkonen, +35850 382 9529
jouko.luukkonen@vm.fi

 

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys
Tiedote viestimille 22.4.2014