Jyväskylän kaupunkiseudun kuntajakoselvityksen selvitysryhmä käsitteli kuntataloutta ja henkilöstöresursseja

Avoimet kuntalaistilaisuudet tammikuun alussa kaikissa selvitysalueen kunnissa

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen selvitysryhmä kokoontui tiistaina 19.11. Laukaan Peurungassa keskustelemaan kuntataloudesta ja henkilöstöresursseista.

Kuntajakoselvittäjä Jouko Luukkonen esitteli tilastotietoja, joita on tuotettu kuntien keräämän aineiston pohjalta. Tilastoissa on selvitetty yleistä kuntataloutta, kuten toimintakatetta, tilikauden tuloksia ja lainakantaa sekä tehty trendilaskelmia esimerkiksi veroprosentin kasvupaineista.

Tilastotietoa on kerätty kuntakohtaisesti päivähoidosta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukioista, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, vanhuspalveluista ja yhdyskuntapalveluista. Tilastojen perusteella on arvioitavissa palvelutarpeen muutokset, säästöpotentiaali sekä tulevaisuuden henkilöstötarpeet, mm. eläköityminen.

Valtion rakennepoliittinen ohjelma edellyttää talouden kasvuedellytysten vahvistamista ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämistä. Ohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan miljardin eurolla. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Kun nämä jyvitetään asukasmäärän mukaisesti, saadaan karkeaksi vaikutukseksi selvitysalueen kunnissa yhteensä 33,4 miljoonaa euroa.

Selvitysasiamies Jarmo Asikainen totesi kokouksen alussa, että kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa yhtäkin seuraavista kriteereistä: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä, 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Kokouksen kommenttipuheenvuoroissa kuultiin Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Hytösen näkemys Joutsan ja Leivonmäen yhdistymisestä sekä Laukaan kunnanjohtajan Jaakko Kiiskilän katsaus Laukaan ja Konneveden kuntajakoselvitykseen.

Kuntalaistilaisuudet tammikuun alussa

Kuntajakoselvityksestä järjestetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ensi vuoden alussa kaikissa yhdeksässä kunnassa. Tilaisuuksissa esitellään kuntaselvityksen väliraporttia sekä kuullaan kuntalaisten mielipiteitä ja kysymyksiä. Tilaisuudet ovat torstaina 2.1. Jyväskylässä, tiistaina 7.1. Joutsassa, Muuramessa ja Toivakassa, keskiviikkona 8.1. Laukaalla, Luhangassa ja Uuraisilla ja torstaina 9.1. Hankasalmella ja Petäjävedellä.

Työryhmien toiminta tuottaa tietoa ja aineistoa

 Virkamiehistä koostuvissa asiantuntija työryhmissä on tuotettu paljon erilaista tietoa ja aineistoa kuntajakoselvittäjien käyttöön. Näistä aineistoista kuntajakoselvittäjät ovat koonneet yhteenvetoja ja tilastoja.

Työryhmissä on mm. tarkastettu kuntien maapolitiikat ja kuvattu kaavoitusresurssit, seurattu maakunnallisen sote-uudistuksen etenemistä ja analysoitu sote-palvelujen tulevaisuutta. Lisäksi on analysoitu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden, kirjastojen, vapaa-aikapalveluiden ja kansalaisopistojen toimintaa ja kustannuksia, koottu palveluverkostoja kartalle sekä selvitetty henkilöstön osalta mm. työvoiman saatavuutta ja eläköitymistä.

Asiantuntijatyöryhmät ovat: elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta, hallinto- ja tukipalvelut, maankäyttö, asuminen ja liikenne, opetus ja kulttuuri sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Seuraava kokous

Seuraava selvitysryhmän kokous on tiistaina 10.12.2013 Hankasalmen Revontulessa. Kokouksen teemana on seudun demokratia ja osallistuminen. Kokoukseen osallistuvat myös nuorisovaltuustojen puheenjohtajat ja heidän edustajallaan on puheenvuoro.

Selvitysryhmän kokouksen materiaaleihin voi tutustua kuntajakoselvityksen www-sivulta http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi =>materiaalit

Lisätietoja:

Jyväskylän selvitysalueen kuntajakoselvittäjät

Jarmo Asikainen, +35850 415 4354
jarmo.asikainen@vm.fi

Paavo Kaitokari, +35850 382 9062
paavo.kaitokari@vm.fi

Jouko Luukkonen, +35850 382 9529
jouko.luukkonen@vm.fi

http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys
Tiedote viestimille 19.11.2013

2 kommenttia aiheesta “Jyväskylän kaupunkiseudun kuntajakoselvityksen selvitysryhmä käsitteli kuntataloutta ja henkilöstöresursseja

  1. Nimetön

    Kaikki Pdf-tiedostot ei näy, antaa että ”file not found”.
    Eikä muuten ole ensimmäinen kerta…

    1. hallinnoija

      Moi. Testasin ja sain kaikki avautumaan. Mikä/mitkä linkeistä eivät toimi?

Kommentointi on suljettu.