Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen selvitysryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

Valtiovarainministeriö on määrännyt kuntarakennelain perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen kunnan, Joutsan kunnan, Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan välillä.

Valtiovarainministeriön selvittäjiksi nimeämät henkilöt Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen toteuttavat erityisen kuntajakoselvityksen. Selvityksen tulee tuottaa ne tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista.

Selvitys on alkanut 1.8.2013 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.3.2014. Selvittäjät antavat väliraportin marraskuussa 2013. Kunnat antavat lausuntonsa väliraportista tammikuun alkuun mennessä. Selvittäjät järjestävät kuntien kanssa yhdessä kuntatilaisuuksia joulu-tammikuussa. Selvittäjät tekevät oman esityksensä maaliskuun 2014 aikana ja kuntien päätökset ovat tiedossa viimeistään elokuussa 2014.
Samaan aikaan on menossa muitakin selvityksiä kuten SOTE-lain valmistelu ja kuntalain valmistelu. Näiden lakien valmistelu otetaan huomioon selvityksen ehdotuksessa.

Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Kuntien edustajista koottiin laaja selvitysryhmä

Selvitysryhmä koostuu selvitysalueen kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistoista, alueen puheenjohtajistoihin kuulumattomien valtuustoryhmien edustajista sekä henkilöstöjärjestöjen edustajista. Selvitysryhmä kokoontuu seitsemän kertaa syyskuun 2013 ja tammikuun 2014 aikana. Kokoontumiset järjestetään vuorollaan eri kunnissa. Selvitysryhmän kokouksissa käsitellään asioita teemoittain kuten 1) maankäyttö, asuminen ja liikenne, 2) seudun elinvoima ja kilpailukyky, 3) palvelut ja palveluverkot, 4) demokratia ja osallistuminen, 5) kuntatalous ja henkilöstö sekä tuottavuus, 6) Johtaminen ja organisaatio sekä 7) konsernihallinto ja tukipalvelut.
Työvaliokunta koostuu kuntien johtajista ja se valmistelee asioita selvitysryhmälle. Valmistelevia työryhmiä nimetään teemoittain.

Erityisselvityksen www-sivut avattu

Erityisselvityksen juuri käyttöön otetulle www-sivulle kootaan kaikki keskeinen tieto ja materiaali selvityksen etenemisestä, http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi

Erityisselvityksen viestintäsuunnitelmassa korostetaan avoimuutta, ennakoivaa ja aktiivista otetta sekä tasapuolista ja kaikkia toimijoita kunnioittavaa työskentelytapaa. Keskusteluun, osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustetaan.

Selvittäjät järjestävät kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia mm. valtuustoille ja hallituksille, kuntien henkilöstöille, kuntien asukkaille, järjestöille, yrittäjille ja esimerkiksi nuorisovaltuustoille. Lisäksi kunnat voivat järjestää oma-aloitteisesti tilaisuuksia. Tavoitteena on lähettää muun muassa valtuustojen yhteinen tapaaminen ja kuntalaistilaisuudet suorana www-sivulla, jonne videoinnit myös jäävät tallenteiksi.

Selvityksen etenemisestä tiedotetaan medialle aktiivisesti. Erityisselvityksen viestinnästä vastaavat kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen ja selvityshenkilöt. Viestinnässä avustaa Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan viestinnästä koottu ryhmä; lisäksi jokaisesta kunnasta nimetään viestintäyhteyshenkilöt.

Selvitysryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.9. Muuramen Riihivuoressa.

Liitteet:
ks 4.9. Materiaalit

Lisätietoja:
Jyväskylän selvitysalueen kuntajakoselvittäjät

Jarmo Asikainen
+35850 415 4354
Jarmo.asikainen[at]vm.fi

Paavo Kaitokari
+35850 382 9062
Paavo.kaitokari[at]vm.fi

Jouko Luukkonen
+35850 382 9529
Jouko.luukkonen[at]vm.fi

Kommentti aiheesta “Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen selvitysryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

  1. Ritva Lehtonen

    Kun selvityksessä vedotaan bendelöintiin, missä työliikenne on kaupungissa ja päinvastoin. Eikö myös Jyväskylä aiheuta paljon haittaa maaseutupitäjille kun sieltä ajetaan kaupunkiin suurilla rekoilla turvetta, puuta ja muuta raaka-ainetta? Nämä kulut on jäänyt kuntein kontalle. Pakkoliitos on loukkaus ihmisyyttä vastaan, sitä ei tule sallia. Lisäksi se rikkoo perustuslaillisia oikeuksia kuntien itsehallinnosta. Tiedämme kuinka on käynyt muualla, emme halua kiristää lisää kulujamme ja samalla heikentää palveluitamme. Säästöjä voi hakea Jyväskylän kaupungin rahankäytöstä, missä kaupunginjohtajaa kuskataan verovaroin , kun muiden kuntein henkilöstöt ajavat itse omilla autoillaan. Säästöjä on monia kun vähennetään turhia menoja….niin on tehty pikkukunnissakin….

Kommentointi on suljettu.