Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys käynnistyi kuntien yhteistapaamisella 12.8.13

Valtiovarainministeriö on määrännyt toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen kunnan, Jyväskylän kaupungin, Joutsan kunnan, Laukaan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan välillä.

Näiden kuntien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon edustajat sekä Keuruun kaupungin ja Multian kunnan edustajat tapasivat Jyväskylän kaupungin kutsumana maanantaina 12.8.2013 Jyväskylän kaupungintalolla. Tilaisuuteen oli kutsuttu mukaan myös Konnevesi, josta edustajia ei ollut läsnä.

Selvitysprosessin eteneminen

Valtiovarainministeriön nimeäminä Jyväskylän kaupunkiseudun kuntajakoselvittäjinä tulevat toimimaan Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen. Nyt alkanut selvitys päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.3.2014. Mahdollisesti jo marraskuussa 2013 kuntajakoselvittäjät esittävät kunnille ehdotuksia ja hahmotelmia.

Jos kuntajakoselvittäjät katsovat selvityksen perusteella kuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, heidän on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustolle ehdotus kuntajaon muuttamisesta.

Selvitysprosessissa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2030.
– Koko prosessin kannalta on tärkeää, että selvityshenki on avoin ja hyvä. Vuorovaikutus ja viestintä tulee olemaan aktiivista selvityksen aikana ja toivomme myös negatiivisten asioiden esille tuomista. Olennaista on myös muistaa, että selvityksessä jokaisella kunnalla on yksi ääni, enemmistöjä ei ole, toteaa kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen.

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet (Kuntarakennelaki 2§)

 • Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä.
 • Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta  kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja  henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa (Kuntarakennelaki 4§):

 • kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
 • alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
 • alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
 • alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Selvitysorganisaatio aloittaa vaiheittain

Selvitystyöhön liittyvä tietojen koonti on aloitettu (mm. toimintaympäristön, väestön ja väestörakenteen, talouden ja palvelujen nykytilan tiedot ja tulevaisuuden ennakointi).

Selvitysorganisaation ytimen muodostaa selvitysryhmä, jossa käydään kuntien välinen poliittinen keskustelu ja jolle kuntajakoselvittäjät raportoivat selvityksen etenemisestä. Selvitysryhmä tuo kuntien näkemyksiä yhteiseen keskusteluun ja vie viestiä myös kuntiin.
Selvitysryhmä koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistoista, muiden valtuustoryhmien edustajista sekä henkilöstöjärjestöjen edustajista. Selvitysryhmä kokoontuu 2-3 viikon välein syyskuun alkupuolelta lähtien.

Asioita valmistelevan työvaliokunnan muodostavat kuntajohtajat ja lisäksi perustetaan toimialaryhmiä. Selvityksen yhteydessä järjestetään mm. kuntien valtuustojen ja hallitusten sekä kuntalaisten informaatio- ja kuulemistilaisuuksia. Tärkeää on myös selvitystyön viestintä ja vuorovaikutus, mm. kuntalaisille, intressiryhmille ja medialle.

Kunnat toivovat avoimuutta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Kuntien edustajat kertasivat puheenvuoroissaan valtuustojensa aiemmin antamien lausuntojen sisältöjä. Lisäksi kuntien puheenvuoroissa korostettiin selvityksen objektiivisuutta, avoimuutta ja koko prosessin läpinäkyvyyttä ilman ennakkoasenteita. Olennaista on keskinäinen luottamus. Liikkeelle lähdetään rakentavin, jopa uteliain ja rohkein mielin. Selvitysprosessin aikana toivotaan riittävää raportointia ja välivaiheiden tiedotusta. Selvityksen toivotaan olevan palvelu- ja ihmislähtöinen, ei vain tilasto- ja tietopohjainen. Kuntien edustajat korostivat lisäksi, että selvityksestä huolimatta päätökset tehdään kuntien valtuustoissa. Selvityksen työlle ja työryhmille toivottiin myös riittävää resursointia. Jokaisella kunnalla on selvityksessä mukana omat mielipiteet ja tunteet, joita on tärkeä kunnioittaa.

Lisätietoja:

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, puh. 050 4154354
Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen, puh. 014 2671 210
Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 0207 618 300
Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, puh. 014 266 1501
Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, puh. 050 3403401
Luhangan kunnanjohtaja Reijo Urtti, 0400 712172
Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho, puh. 040 504 7960
Petäjäveden kunnanjohtaja Teppo Sirniö, puh. 014 267 3001
Toivakan kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679
Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkama, puh. 014 267 2602

Kommentti aiheesta “Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys käynnistyi kuntien yhteistapaamisella 12.8.13

 1. Toimi Kankaanniemi

  Tervehdys!

  Testaan tässä, miten tämän käyttö onnistuu.

  Saapi nähdä, mitä tästä hankkeesta syntyy. Toivotaan hyvää yhteistyötä joka tapauksessa!

Kommentointi on suljettu.