Museotyön arkea: Mi Point Lay

Kirjoitettu | 31.10.2017 | 1 kommentti

Näyttelytilojen pitää olla viihtyisät ja siistit, jotta asiakkaan on helppo keskittyä esillä oleviin näyttelyihin ja rentoutua käsityön parissa. Museon siisteydestä niin näyttelytiloissa kuin toimiston puolella vastaa Mi Point Lay.

dav

Alun perin Burmasta Suomeen kotiutunut Mi Point aloitti Suomen käsityön museossa vuonna 2008, ensin sijaisena ja myöhemmin vakituisena. Erityisen lähellä Mi Pointin sydäntä on museon viherkasvien hoito. Todellisen viherpeukalon omaavana hän saa toimiston kasvit kukoistamaan.

Mi Point kertoo pitävänsä työstään siistijänä ja siitä, että siistimistyötä rytmittää myös työskentely yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Kun museoon tulee vieraita, on kattaus ja tarjoilu yleensä Mi Pointin vastuulla, samoin hän avustaa muissa valmisteluissa tarpeen mukaan.

Mukavimmaksi osaksi työelämään Mi Point mainitsee henkilökunnan yhteiset matkat ja tilaisuudet. Niissä pääsee vapaammin seurustelemaan työtovereiden kanssa kuin kiireisten työpäivien aikana.

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

Teksti: Sari Koskinen

2 henkilöä tykkää

Museotyö harjoittelijan silmien kautta

Kirjoitettu | 27.10.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Tein Suomen käsityön museolla kuusiviikkoisen harjoittelun syys-lokakuussa liittyen historian ja etnologian opintoihini Humboldtin yliopistolla Berliinissä. Halusin tulla Suomeen tutustumaan opintoihini liittyvään alaan, sillä olen viimeiset seitsemän vuotta asunut Berliinissä, ja minua kiinnosti kovasti, millaista työelämä on Suomessa. Olen syntyperäinen jyväskyläläinen ja siksi tiesin käsityön museosta.

Ennen harjoittelua pohdin esimerkiksi millainen rooli käsitöillä on suomalaisten elämässä ja kuinka museo tuo tätä esille, keille kaikille museon palvelut ovat saavutettavissa ja ketkä ovat kiinnostuneita käsityön museosta? Minulla ei ollut mitään aiempaa kokemusta museoalasta, ja olikin hyvin kiinnostavaa nähdä, millainen organisaatio museota pyörittää ja miten.

Harjoitteluni aikana pääsin osallistumaan moniin käsityön museon eri osa-alueisiin. Ensimmäisillä viikoilla tutustuin kokoelma- ja arkistotyöhön. Oli kiinnostavaa oppia esineiden hankintaprosessista ja säilytyksestä. Olin yllättynyt kuinka laajat kokoelmat ja arkisto käsityönmuseolla ovat. Ne sisältävät esineitä, vaatteita, valokuvia ja tekstiä arjesta sekä juhlasta, Suomessa kun on tehty hyvin pitkälle monet asiat itse käsityönä ennen kuin maa modernisoitui ja nykyaikanakin käsityöperinne jatkuu esimerkiksi taiteessa sekä käsityöammattilaisten työssä. Vierailin myös museoon kuuluvassa kokoelmakeskuksessa sekä Konservointikeskuksessa, nämä ovat paikkoja, joissa pääasiassa tekstiilejä, kuten vaatteita, säilytetään ja konservoidaan. Oli hienoa nähdä, millä tavoin esineet saadaan säilymään ja kuinka niitä säilytetään tulevaisuutta varten.

Harjoitteluni aikana pääsin valmistelemaan moniin työpajoihin, koululaisvierailuihin sekä tapahtumiin ja osallistumaan niihin, nämä kaikki ovat museolla monenlaista yleisöä saavuttavia tilaisuuksia. Oli mielenkiintoista olla osana koko prosessinkaarta tapahtuman suunnittelusta sen toteutumiseen.

Käsityön museon erityispiirre on se, että se toimii hyvin osallistavasti, kuka tahansa kun voi kokeilla käsillä tekemistä museon vaihtuvissa työpajoissa tai avoimessa pajassa. On hienoa, että museolla on hyvät tilat ja niin paljon materiaalia, kuten käsityötarvikkeita, pajatoiminnan järjestämistä varten museon vierailijoille. Berliinissä edes kouluilla ei ole aina tarjota askartelutarvikkeita lapsille.

Parasta harjoittelussani oli sen monipuolisuus, pääsin tutustumaan museoon kokonaisuutena, ja kuinka sen työntekijät toimivat osana sitä eri osaamisalueillaan. Myös suomalainen työpaikkakulttuuri oli mukava kokea, täällä on paljon matalahierarkkisempi työympäristö kuin Saksassa, ja töitä tehdään rennommalla otteella.

Olen saanut paljon uutta tietoa siitä, kuinka museo toimii tiedon tallentajana ja välittäjänä, ja kuinka suomalainen käsityöperinne jatkuu museon toiminnan kautta. Kysymyksiini vastattiin, minut otettiin hyvin osaksi työyhteisöä ja pääsin tekemään vaihtuvia tehtäviä eri museon toimipisteissä. Kuuden viikon harjoittelusta jäi paljon mieleen tulevaisuutta varten ja intoa opiskeluun, jotta pääsee jossain vaiheessa myös työelämään, ehkä museoon!

 Teksti: Siiri Häkkinen

Siiri suoritti harjoittelunsa Suomen käsityön museossa 4.9.-13.10.2017.

1 henkilö tykkää

Museotyön arkea: Anne Vesanto

Kirjoitettu | 03.10.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Suomen käsityön museon yhteydessä toimii Konservointikeskus, jonka toimintaan kuuluu paitsi tekstiilien konservointi myös asiakaskyselyihin vastaaminen. Melko usealla meistä on kaappimme kätköissä perinnöksi saatuja, käsintehtyjä tekstiilejä ja ryijyjä, joiden hoito-ohjeet on vuosien aikana joko hävinneet tai unohtuneet. Uusien neuvojen saamiseksi yhteyden voi ottaa Konservointikeskukseen, jossa kyselyysi saattaa vastata johtava konservaattori Anne Vesanto.

Anne vastaa Konservointikeskuksen toiminnasta ja toimintavalmiudesta, hoitaa yhteyksiä asiakkaisiin ja huolehtii tekstiilikonservointitilauksista. Pääasiallisesti Annen työpäivä kuluu nykyään toimistopöydän ääressä, erilaisten lausuntojen ja konsultointien, neuvonnan ja ennaltaehkäisevän konservoinnin parissa, mutta hän tekee edelleen tarpeen mukaan myös tekstiilikonservointityötä.

Joskus työvälineenä on neulan ja langan sijaan pienenpieni sivellin ja tippa vehnätärkkiä. Kuva: Maria Peni.

Joskus työvälineenä on neulan ja langan sijaan pienenpieni sivellin ja tippa vehnätärkkiä. Kuva: Maria Peni.

Konservointikeskus tekee työtä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin, joten asiakaskontakti voi löytyä mistä päin Suomen tahansa. Anne käy luennoimassa ja kouluttamassa museologiaan, tekstiilikonservointiin ja ennaltaehkäisevään konservointiin liittyen eri puolilla Suomea. ”Konservointikeskuksella on myös kansainväliset konservointialan verkostot”, Anne kuvailee, mikä on tärkeää erityisalalla toimiessa.

Konservointikeskuksella on meneillään normaali hyörinä, mikä tarkoittaa useaa yhtäaikaista projektia.

”Konservointikeskuksessa on meneillään normaali hyörinä. Konservoitavina on tällä nimenomaisella hetkellä kaksi suuritöistä asiakastilausta, joiden tekemiseen kuluu muutama sata työtuntia kumpaiseenkin”, Anne kuvailee Konservointikeskuksen tämän hetkistä työtilannetta. ”Konservoinnin kustannusarvioita kirjoitetaan parhaillaan kolmesta ryijystä ja yhdestä täkänästä, joiden omistajat ovat eri puolilta Suomea. Lisäksi Suomen käsityön museossa esillä olevan suuren kansallispukunäyttelyn ja siihen liittyvien oheisohjelmien jälkihoitoakin on meneillään, sillä Konservointikeskuksessa huolletaan nyt puhtaaksi Suomen kansallispukukeskuksen järjestämissä pukunäytöksissä olleita pukuja ja niiden osia”, hän jatkaa. Konservointikeskuksen sivuille on koottu ohjeita arvotekstiilien huoltoon kysytyimpien kysymysten pohjalta.

Konservoinnissa työhön erikoistutaan ja syvennytään mahdollisimman pitkälle ja syvälle. Tämä tekee konservoinnista alana paitsi mielenkiintoista myös haastavaa. Jyväskylässä tämä osaaminen on linkitetty osaksi museoalaa, mutta konservaattoreita toimii myös yksityisyrittäjinä. ”Esineelliseen kulttuuriperintöön ja sen säilyttämiseen liittyen konservaattoreilla on historiallista perspektiiviä huikeimmillaan muutamien tuhansien vuosien taa”, Anne kuvailee konservaattorien osaamista. Konservaattorin työ ei rajoitu vain esineiden käsittelyyn, vaan sisältää laajasti myös ennaltaehkäisevää konservointia ja esineen tulevaisuuden pohtimista: ”Olemme koko ajan tekemisissä ympäristöolosuhteiden ja niiden vaikutuksien hallinnan kanssa, joten käsiteltävät asiat liittyvät rakennus- ja säilytysmateriaaleihin, sisäilmasto-olosuhteisiin, valoon sekä esineiden käsittelyyn niiden eri elämänvaiheissa.” Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttääkin konservointialan kansainvälisen tutkimuksen seuraamista.

Erityisimmäksi Annen mieleen tältä vuodelta nousee Ylivieskan kirkkopalosta selviytynyt kasukka vuodelta 1683. Tuhopolton jäljiltä hiiltynyt, hopealangoin kirjottu samettinen messukasukka sai lisävaurioita sammutusvesistä. ”Tämän yli 300 vuotta vanhan supersankarin konservointi tehdään Konservointikeskuksessa”, Anne kertoo.

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

Teksti: Sari Koskinen

1 henkilö tykkää

Rakkaudella käytetyt tykkimyssyt

Kirjoitettu | 02.10.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Suomen käsityön museon kokoelmissa on kaksi rakkaudella käytettyä tykkimyssyä. Tykkimyssyt ovat aikuisten naisten päähineitä ja kuuluvat länsisuomalaisiin kansallispukukokonaisuuksiin. Molemmat tykkimyssyt ovat tyyliltään Vehkalahden ja Virolahden seudulle tyypillisiä. Lisää tietoa Virolahden kansallispuvusta löytyy Kansallispuvut.fi -sivustolta, jossa esitellään suomalaisia kansallispukuja. Tykkimyssyt ovat päätyneet museon kokoelmiin jo 1800- ja 1900-luvun vaihteessa, ja ovat näin museokokoelman ensimmäisiä esineitä.

Museon ykköskokoelman kokoaminen aloitettiin jo 1800-luvun lopulla
Käsityömuseo ehdotettiin perustettavaksi Helsinkiin vuonna 1888 museoksi, jossa esiteltäisiin pysyvästi kotiteollisuutta. Käsitöitä museon kokoelmiin alettiin kerätä määrärahojen turvin ympäri Suomen ja vertailevaa aineistoa kerättiin ulkomailta. Museon kokoelmien tehtävänä oli markkinoida käsityötaitoa ja tuotteiden tekijöitä, sekä olla mallikokoelmana käsityöläisille.

Kotimaassa ennen 1930-lukua kerättyä käsityötä kutsutaan museon ykköskokoelmaksi eli perustaksi, jolle Suomen käsityön museo rakentui. Vertailevaa aineistoa hankittiin mm. Pohjoismaista, Venäjältä sekä Pariisin maailmannäyttelyistä vuosina 1889 ja 1900. Nimensä vaihtaneen Valtion kotiteollisuusmuseon kokoelmat pakattiin varastoihin 50 vuodeksi. Suomen Kotiteollisuusmuseo avattiin uudelleen Jyväskylässä vuonna 1983.

Rakkaudella rakennetut ja käytetyt tykkimyssyt
Tykkimyssyille muodon antaa kovitettu koppaosa. Se on valmistettu liisteröimällä paperikerroksia ruispuuron avulla. Koppaosa on päällystetty kuosiin kudotulla silkkinauhalla. Päällinen on ommeltu kahdesta nauhasta. Punaiseen tykkimyssyyn on lisäksi kirjottu laakapistoin valkoisia ruusuja sekä värikkäitä kukkaryhmiä. Tykkimyssyn reuna on huoliteltu punaisella silkkinauhalla. Tykkimyssyyn kuuluu myös iso punainen silkkinauhasta solmittu rusetti, josta roikkuu pitkät nauhat taakse selkään. Silkkinauha on jo niin haurastunutta, ettei sitä pysty käsittelemään, sillä silkki murenee pieniksi palasiksi haurastuessaan. Tykkimyssyn vuorikangas on painokangasta.

Punaisen tykkimyssyn koppaosa on päällystetty kuosiin kudotulla silkkinauhalla.

Punaisen tykkimyssyn koppaosa on päällystetty kuosiin kudotulla silkkinauhalla.

Keltaisen tykkimyssyn kuviointi muodostuu kankaan sidoksesta. Tykkimyssyn päällinen on ommeltu/koottu neljästä silkkinauhasta. Samoista nauhoista on solmittu myös iso rusetti. Rusetin pitkät nauhat ulottuvat pitkälle selkään. Tykkimyssyn reuna on huoliteltu vihertävällä silkkinauhalla. Tykkimyssyn vuorikangas on painokangasta. Tykkimyssyä käytettäessä hiukset sidotaan nutturalle ja itse myssy sidotaan hiusnutturan ympärille pellavalangoista punotuilla nyöreillä.

Silkkinauhoista sidotun rusetin pitkät nauhat ulottuvat pitkälle selkään.

Silkkinauhoista sidotun rusetin pitkät nauhat ulottuvat pitkälle selkään.

 

Esineen tarina pääosassa
Museon alkuvuosina, museotyössä esineistä ei kerätty tarkkoja tietoja, joten tykkimyssyistä ei löydy valmistajan tai käyttäjän tietoja. Nykyään museotyössä painotetaan esineen tarinaa, tietoja esineen valmistuksesta, materiaaleista ja käytöstä. Samoin kerätään tietoja esineen valmistajasta, hänen oma tarinansa. Suomen käsityön museossa kerätään myös muistoja, kuten kansallispukujen käytöstä ja koulukäsitöistä.

Lisätietoja Suomen käsityön museon historiasta: www.craftmuseum.fi/esitteet/museon_historia.pdf

Vanhojen tekstiilien hoito-ohjeita löytyy Konservointikeskuksen internetsivuilta.

Suomen käsityön museon päänäyttely, Suomalainen kansallispuku, on avoinna 3.12. saakka.

 

Teksti: Reija Teerimäki

Lähteet: Käsityö kunniaan – nostalgiaa ja nykyaikaa. 1998

5 henkilöä tykkää

Museotyön arkea: Simo Kotilainen

Kirjoitettu | 20.09.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Museoveneen ruorissa luovii pitkän uran käsitöiden ja museoalan parissa tehnyt museonjohtaja Simo Kotilainen.

Melko pian opinnot Jyväskylän yliopistossa aloitettuaan Simo pääsi kesätöihin Keski-Suomen museon lipunmyyntiin. Kesän muuttuessa syksyyn Simolle ei kuitenkaan käynyt kuin kesäkissalle, vaan hän siirtyi Keski-Suomen museossa enemmän museoammatillisempiin töihin ja päätyi ennen pitkää kokoelma-amanuenssiksi, edelleen Keski-Suomen museolla. Opintojaan hän täydensi työelämän ohessa. Siirtyessään vuonna 1997 Suomen käsityön museolle Simo pysyi kokoelmatyöskentelyn parissa ja siirtyi 2000-luvun alkuvuosina ensin vt. museonjohtajaksi ja sitten pysyvästi museonjohtajaksi. Kokoelmatyöskentely on edelleen hänen sydäntään lähellä.

Tällä hetkelläkin osa museonjohtajan työarjesta kuluu kokoelmiin liittyvissä töissä, tosin vähän enemmän teoreettisella tasolla ja vähemmän sormet esineiden pinnalla. ”Tällä hetkellä työn alla on uuden kokoelmajärjestelmän hankinta ja sen aiheuttamat toimenpiteet”, Simo kertoo.

Paperiton toimisto ei ole aivan paperiton edelleenkään, kuten museonjohtajan työhuoneesta voi päätellä.

Paperiton toimisto ei ole aivan paperiton edelleenkään, kuten museonjohtajan työhuoneesta voi päätellä.

 

Simo kuvailee työnsä mielenkiintoisimmaksi puoleksi sen vaihtelevuuden. Hallinnollisen puolen vastapainona toimii museotoiminnan käytännön työt tekniikasta varastoihin ja näyttelyiden rakentamiseen. Haastavimmaksi Simo kuvailee museon taloudessa tasapainoilun tarpeiden ja todellisuuden välillä sekä aina vastaantulevien säästöjen etsintä. Vaikka kulttuuria arvostetaan tärkeäksi osaksi kunnan palveluita, arvostus ei aina käänny isoiksi talousluvuiksi. ”Monta vuotta on mennyt erilaisia selvityksiä tehdessä ja säästöjä etsiessä. Toivottavasti nyt jatkossa rauhallisempaa.”

Vaihtuva näyttelyn Skärgårdssmak. Käsityötä Suomen ja Ruotsin saaristosta- rakentaminen. Vuonna 2006 esiteltiin näyttelyssä Suomen ja Ruotsin saaristoalueen käsitöitä. Tallennuskuvia seinälle naulaamassa ovat Marjo Kolu (oik.), Simo Kotilainen ja Anneli Hemmilä-Nurmi.

Vaihtuva näyttelyn Skärgårdssmak. Käsityötä Suomen ja Ruotsin saaristosta- rakentaminen. Vuonna 2006 esiteltiin näyttelyssä Suomen ja Ruotsin saaristoalueen käsitöitä. Tallennuskuvia seinälle naulaamassa ovat Marjo Kolu (oik.), Simo Kotilainen ja Anneli Hemmilä-Nurmi.

 

Museoiden toimintakulttuuri on vuosien varrella elänyt ja muuttanut suuntaansa. Simo muistelee, että menneinä aikoina kulkeminen oli museoissa vapaampaa: ”Vasta museoon tulleena opiskelijana yllättävän pitkä taksimatka Jyväskylästä Kemiin museopäiville yhdessä silloisen Keski-Suomen museonjohtajan kanssa oli mieleen jäävä kokemus.”

Keski-Suomi muotoilee avajaiset 9.1.2008. Näyttelyn avasi kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Puhumassa keskellä museonjohtaja Simo Kotilainen.

Keski-Suomi muotoilee avajaiset 9.1.2008. Näyttelyn avasi kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Puhumassa keskellä museonjohtaja Simo Kotilainen.

 

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

 

Teksti: Sari Koskinen

1 henkilö tykkää

Vapaaehtoistyössä toteutuu vastavuoroisuus

Kirjoitettu | 07.09.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Kevättalvella 2017 vapaaehtoiset käsityön ystävät ja kulttuuriperinteen vaalijat kokoontuivat joka toinen viikko Suomen käsityön museon konservointikeskukseen valmistamaan museon henkilökunnan kanssa kokoelman vaatteille pukupusseja pitkäaikaissäilytystä varten.

Kevättalvella 2017 vapaaehtoiset käsityön ystävät ja kulttuuriperinteen vaalijat kokoontuivat joka toinen viikko Suomen käsityön museon konservointikeskukseen valmistamaan museon henkilökunnan kanssa kokoelman vaatteille pukupusseja pitkäaikaissäilytystä varten.

Nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu ja on aika käynnistää tuore vapaaehtoisohjelma Suomen käsityön museossa.  Jo keväällä tiedotettiin myönnetystä hankerahasta ja asia herätti kiinnostusta välittömästi.

Visiona käsityön museon suunnitelmassa on luoda verkosto, jonka avulla vapaaehtoisten arvokasta työpanosta, tietoa ja taitoa voitaisi jouhevasti kysyä vahvistukseksi erilaisiin museon työnkuviin ja tehtäviin. Pohjois-Englannissa Yorkin kaupungissa sijaitseva Yorkshire Museum ja vapaaehtoistyön ohjelma siellä toimii tässä esikuvana. Myös meillä käsityön museossa on tavoitteena vakiinnuttaa ohjelma osaksi normaalia toimintaa.

Projektin aloitus vaatii järjestelyjä museon sisällä. Vapaaehtoisten ja museon keskinäinen hallittu yhteistyö tarvitsee koordinointia molempien tarpeiden kohtaamiseksi ja erityisesti, jos toimintaa laajenee toivotusti. Toivotaan, että vapaaehtoisten kiinnostus museotyöhön muodostuisi monipuoliseksi ja toisaalta, että heidän aktiivisuuteensa pystytään vastaamaan museon tarjoamilla, toimintaan kulloinkin lisäresursseja kaipaavilla tehtävillä. Hankkeen tavoitteita varten tehtävään on nimetty koordinaattori, jonka työtä tukee museon sisäinen ohjausryhmä. Siinä vaiheessa, kun hihoja aletaan yhdessä kääriä, kunkin vastuualueen vakituinen henkilökunta perehdyttää ja ohjaa vapaaehtoisen oman tehtäväkenttänsä sisältöihin.

Koska hanke aloitetaan kokoelma- ja tallennustiimissä, katsottiin luontevaksi, että koordinointia hoitaa kokoelmatyön vastuuhenkilö eli allekirjoittanut. Omia töitäni jakamaan kokoelmatyöhön on syksyksi saatu palkattua museon pitkän linjan projektihenkilö tp. amanuenssi Reija Teerimäki, jonka puoleen voi kääntyä asioissa, jotka koskevat esineiden lahjoitusta, tallennusta ja pitkäaikaissäilytystä.

iime kevään ja kesän aikana tehtyihin vapaaehtoisohjelman tiedusteluihin ja yhteydenottoihin on luvattu vastauksia heti alkusyksystä. Museon blogissa kerrotaan jatkossa muillekin kiinnostuneille, missä mennään ja mitä ohjelmalle kuuluu. Syksyn aikana asiasta tiedotetaan myös median eri kanavissa. Ensimmäisiä konkreettisia asioita on laatia vapaaehtoisten rekrytointiin väline, jolla kiinnostuneet voivat ilmaista toiveensa siitä, millainen museotyö heitä kiinnostaisi. Vastauksissa on mahdollisuus nyt jo jatkoa ajatellen kertoa muistakin kuin kokoelma- ja tallennustyön tehtävistä. Joku pitää asiakaspalvelusta eri muodoissaan, toinen itse käsitöiden tekemisestä kuten ompelusta ja rakentamisesta, kolmas tuntee kameran tai tietokoneen itselleen sopivimmaksi työvälineeksi. Museon henkilökunta tahollaan pohtii, mihin työtehtäviin lisäresurssi olisi tarpeen ja arvokasta ja millä aikataululla. Aloitus tehdään kuitenkin hallitusti ja rajatusti, jotta jatkon kehittämistyötyössä pysyisivät langat käsissä. Syksyllä aloitetaan esinekokoelmien tekstiilinäytteiden digitointia.

Mitä sitten museo tarjoaa vastineeksi alan harrastajille, vapaaehtoisille työntekijöille tiedon, taidon, ajan ja energian lahjoittamisesta käsityökulttuurin hyväksi? Aktiivisimmat museoasiakkaat saavat tilaisuuden tutustua museotyöhön kulissien takana ja samalla mahdollisuuden seurata läheltä, kuinka museotyötä tehdään – olla osa sitä. Nuoret ja opiskelijat voivat tarvita kokemusta, jota he myöhemmin hyödyntävät cv:ssä. Verkostoituminen, samanhenkisten ystävien löytäminen ja kielitaidon parantaminen saattavat motivoida esimerkiksi paikkakunnalle muuton jälkeen.

Viime vuosien yhteistyö Jyväskylän kaupungin vapaaehtoisten kulttuuriluotsien kanssa on ollut monella tavalla antoisaa. Luotsit ovat osallistuneet käsityön museon yleisötyöhön, näyttelyn suunnitteluun ja viimeisimpänä kevään 2017 kokoelma- ja tallennustyön pilotointiin. On hienoa, että juuri kun käsityöalan toimijoilta on leikattu resursseja koulutuksesta ja harrastustoiminnasta, aktiiviset osallistujat ovat ilmaisseet innostuksensa ja tukensa, jopa kantansa yhteistä asiaa kohtaan. Kuten monilla muillakin aloilla, museotyö on ryhmätyötä ja yhdessä tekeminen iso osa työssä viihtymistä. Yhdessä tekeminen itselle merkittävässä asiassa on tärkeimpiä vapaaehtoistyön motiiveja.

Marjo Ahonen

Lisätiedot: marjo.ahonen@jkl.fi 050 5662187

 

12 henkilöä tykkää

Museotyön arkea: Marjo Ahonen

Kirjoitettu | 05.09.2017 | 1 kommentti

Museon perustana on aina kokoelmatoiminta, jossa keskitytään museon oman erityisalan tallentamiseen, kokoelmien ylläpitoon ja kartuttamiseen sekä tietenkin tiedon jakamiseen. Suomen käsityön museon kokoelmista vastaa kokoelma-amanuenssi Marjo Ahonen. Marjon työtehtäviin kuuluu luonnollisesti museon esinekokoelmien kartuttaminen ja suomalaisen käsityökulttuurin perinteiden ja nykyilmiöiden dokumentointi, tallennus ja tutkiminen.

Suomen käsityön museo kokoelmat kokoelmatoiminta Marjo Ahonen

Museon kokoelmat karttuvat pääosin lahjoitusten avulla ja Marjo tekee tallennusmatkoja myös asiakkaiden kotiin. Kuvassa hän on tallennusmatkalla Loimaalla, kokoelmiin esineitä lahjoittavan asiakkaan kotona, tallentamassa tietoja museon kokoelmia varten.

Marjolle oli jo varhain selvää, että hän haluaa suuntautua tavalla tai toisella kulttuurialalle. Musiikin harrastaminen, kansantanssit ja lastenkulttuuri olivat elämässä läsnä jo nuorena aikuisena. Kiinnostus etnologiaan ja museotyöhön puhkesi kukkaan Korpilahden Alkio-opiston kulttuurituotannon opintoja tehdessä. Marjo aloittikin etnologian opiskelun Jyväskylän yliopistossa, mutta opiskelun alkuvuosina huomio keskittyi enemmän vasta perustettuun perheeseen lapsineen. Kolmannen lapsen jälkeen työelämä alkoi kuitenkin jo häämöttää toiveissa. ”Satuin tiedustelemaan asiaa käsityön museolta sopivasti, kun kokoelmatyöhön haettiin projektityöntekijää. Kotiäitivuosien jälkeen viihdyin hyvin esineluetteloinnissa, joka työnkuvassani mahdollisti keskittymisen yhteen asiaan ja tulos karttui konkreettisena aikaansaannoksena. Tiedon sähköinen tallentaminen oli myös uutta sitten harjoittelija-aikojen. Ensimmäisiä digikuvia otettiin käsityön museossa tuolloin eli 1990-luvun lopulla. Siihen asti tieto ja esineiden tunnistukseen tarkoitetut kuvat tehtiin käsin kirjoittaen ja piirtäen”, Marjo kuvailee kotiutumistaan Suomen käsityön museolle ja kokoelmatyön pariin.

Marjon normaalia päivätyötä rytmittää asiakasyhteydenotot ja niistä esiin nousevat asiat. Marjon asiakaskunta on laaja – esinelahjoittajia, verkkosivujen käyttäjiä, opiskelijoita ja tutkijoita sekä tietenkin oman museon ja muiden museoiden henkilökunta. ”Suurin osa arkityöstä menee tietokoneen äärellä tietokantaohjelmistoon tietoa tuottaen ja aiemmin tallennettua hyödyntäen. Konkreettisten esineiden kanssa toimin mm. niitä lahjoitettaessa tai ostettaessa, tietoa niistä kirjatessa ja tallentaessa, pitkäaikaissäilytystiloissa ja ajoittain näyttelyiden yhteydessä. Tämä kuten muukin museotyö on onneksi myös ryhmätyötä,” Marjo kertoo. Käsityön museossa kokoelmatyössä toimii tiimi Marjon mukana. Myös valtakunnallisesti tallennus- ja kokoelmatyötä museoissa tehdään yhteistyön merkeissä pooleiksi ryhmittyneissä verkoissa.

Perustyönsä lisäksi Marjo osallistuu museon yhteisiin projekteihin. Juuri nyt ollaan kunnolla polkaisemassa käyntiin hanketta vapaaehtoistyöstä museon kokoelmatyön parissa, johon saatiin hankerahoitus Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista keväällä 2017. Alkuvuodesta yhteistyötä kokeiltiin jo kulttuuriluotsien kanssa, kun he ompelivat kokoelmien tarpeita varten pukupusseja. ”Tavallaan nyt alkava osallistamishanke on jatkoa museon aikaisempiin hankkeisiin, mutta nyt keskitytään uudella tavalla vapaaehtoistyön laajentamiseen ja syventämiseen niin sanotusti kulissien taakse. Hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä osin aikaisempien, osin Englannista saatujen kokemusten pohjalta siten, että aktiiviset kulttuuriharrastajat saisivat tilaisuuden osallistua museotyöhön ja toisaalta tämä työ kohdistettaisi museon lisäresursseja tarvitsevaan toimintaan. Ulkomailta saatu esimerkki on rohkaisevaa, samoin kuin ajankohtaisuus ja innokkuus muualla Suomessa ja kotikaupungissa Jyväskylässä. Haluamme saada aikaan mallin, jossa vapaaehtoiset voivat osallistua museotyön eri osa-alueisiin aikaisempaa monipuolisemmin, mutta aluksi projektissa keskitytään kokoelmatoimintaan,” Marjo avaa tulevan projektin tavoitteita.

Kokoelmista vastaaminen on kokonaisvaltaista työtä, joka rakentuu ideointitasolta esineistön valintaan, sisällön tutkimiseen ja mahdollisen näyttelyn toteuttamiseen. Yhdessä toteutettavat projektit, kuten kokoelmanäyttelyt ovat Marjosta työn mielenkiintoisempia juttuja: ”Pitkäjänteisesti tehty työ tuntuu silloin merkitykselliseltä, kun yhteinen päämäärä konkretisoituu palvelutuotteeksi.” Kokoelmatyön haasteena taas on aikaa vievyys. Työvaiheita on useita, esineitä runsaasti ja lisää olisi koko ajan tarjolla, joten valintaa joudutaan tekemään. ”Valintakriteereitä mietitään silloin vähän isommalla joukolla. Ikävintä on kieltäytyä vastaanottamasta sellaista esineistöä, jolla lahjoittajalle on tunnearvoa, mutta liian vähän taustatietoa sen historiasta”, Marjo kuvailee kokoelman kartuttamisen prosessia.

Suomen käsityön museo kokoelmatoiminta rajaus Marjo Ahonen

Jo olemassa olevaa kokoelmaa pitää aika ajoin järjestää uudelleen ja analysoida. Kuvassa Marjo järjestelee pitkäaikaissäilytyksen tiloissa olevaa museokokoelmaa.

Marjolla onkin henkilökohtaista kokemusta museoiden vapaaehtoistoiminnasta, sillä hän oli kolme kuukautta työvaihdossa Yorkissa, Englannissa. ”Eräänlainen huippuhetki osui vuoteen 2015, kun pitkään ajatuksissa kytenyt toive ulkomaan työvaihdosta toteutui. Jyväskylän kaupunki tarjoaa vuosittain kahdelle työntekijälle mahdollisuuden hakea oman alansa työvaihtoon 1-3 kuukaudeksi ja tuolloin palaset loksahtivat kohdalleen minun kohdallani. Maaliskuun alusta toukokuun loppuun 2015 työskentelin Pohjois-Englannissa tutustuen kokoelma- ja vapaaehtoistyöhön Yorkshiren museossa. Lähtemättömän vaikutuksen mukavan ja avuliaan työyhteisön lisäksi tekivät keskiaikainen Yorkin kaupunki itsessään, mutta myös saarivaltion pohjoisosien luonto ja merenranta-alueet, joissa matkailin viikonloppuvapailla,” Marjo muistelee työvaihtoaan.

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

Teksti: Sari Koskinen

Be the first to like.

Museotyön arkea: Seija Hahl

Kirjoitettu | 22.08.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Eipä taida olla sellaista toimintaa museossa, missä amanuenssi Seija Hahl ei olisi mukana menossa. Seijan vastuualueisiin museossa kuuluu tallennus, dokumentointi ja tutkimus, joten työnkuva on hyvin vaihteleva, mutta sitäkin ihmisläheisempi. ”Olen tilanteen mukaan mukana tallennus- ja dokumentointityössä, tutkimustyössä, kokoelmatyössä, näyttelytyössä ja yleisötyössä, mitä muita niitä nyt onkaan museotyön osa-alueita”, Seija kuvailee työtään.

Museoalalle Seija päätyi kansatieteen eli nykyisen etnologian opintojen myötä ja siitä museouralle heti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. ”Ylpeänä kerron, että museourani alkoi Pöljän kotiseutumuseolla Siilinjärvellä kolmekymmentä vuotta sitten. Pohjoissavolainen ilmapiiri, immeiset ja ihanat työkaverit juurruttivat minut museoalalle”, Seija muistelee. ”Opiskeluaikana olin töissä tutkijana Varkauden museossa suunnittelemassa työnväenasuinmuseota. Työväenkulttuuri, kodin sisustus käsin tehtyine tuotteineen, kodin muistaminen ja muistelemiseen liittyvät asiat ovat edelleen lähellä sydäntäni. Gradussani tarkastelun kohteena olivat ihmisten kertomukset menneistä kodeistaan, sisustuksesta ja kodin ympäristöstä. Ihmisten henkilökohtaiset tarinat ovat kiinnostaneet minua myös myöhempinä työvuosina Saarijärven museossa ja Suomen käsityön museossa.”

Suomen käsityön museoon Seijan tie kävi 1999 ja silloinkin kyseessä oli elämänmakuiset lähtökohdat. Seija tuli mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan museon Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyä. Edelleen esillä oleva perusnäyttely on muuntautunut vuosien varrella useaan otteeseen, mutta näyttelyn selkäranka on sama: elämään liittyvät esineet, jotka tuovat esiin niin kauniita kuin karmeitakin muistoja. Erilaisten projektien ja määräaikaisten työsuhteiden jälkeen Seijasta tuli osa museon peruskalustoa vuonna 2008. Sitä ennen tutuiksi ehti tulla käsityöläisten arki niin rannikko- ja saaristoalueella, Ahvenanmaalla kuin pohjoisella poronhoitoalueellakin.

käsityössä elämän tuntu suomen käsityön museo

Kuvassa museon perusnäyttelyä rakentamassa Seija Hahl (vasemmalla) ja harjoittelija Katri vuonna 2007. Museon perusnäyttelyn uudistus aloitettiin loppuvuodesta 2006 ja uusittu perusnäyttely valmistui maaliskuussa 2007.

 

Seija kuvailee työtään monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Projekteja tulee ja menee, usein päällekkäin on uuden projektin käynnistys ja vanhan projektin ”hännän” viimeistely. Työn rikkaus on päästä tutustumaan erilaisten, hankkeiden, näyttelyiden kautta käsityön maailmaan ja erityisesti käsityön tekijöiden maailmaan. ”Muistaminen ja se kuinka ihmiset kertovat muistoistaan, kiehtoo minua edelleen. Arkeen, elämään ja käsin tekemiseen liittyvä muisteleminen on ehtymätön tutkimusaihe”, Seija kertoo.

saaristolaiskäsityö suomen käsityön museo

Kuvassa käsityöläinen Karin Eklund (oik.) ja Seija Hahl tutustumassa Karinin tekemään peittoon, samalla Seija haastattelee häntä. Dokumentointi liittyy Suomen käsityön museossa vuonna 2004 toteutettuun saaristolaiskäsityöprojektiin.

 

Jatkuva uuteen tutustuminen tuo myös haasteita työhön. Ehtymättömästi uteliaaksi tunnustautuva Seija tunnustaa pohtivansa välillä uuden alan tai aihepiirin opiskelua, mutta pohdinnaksi se on aina jäänytkin, sillä omassa työssä on riittänyt vaihtelevuutta. ”Kun tutustuu eri aiheisiin, huomaa kuinka vähän jostain asiasta tietää. Näin kävi muun muassa Poron jäljillä -projektin yhteydessä. Uusi, minulle vieras porohoitokulttuuri avautui minulle hieman ja toivottavasti myös Poron jäljillä -näyttelyyn tutustuneille. Poronhoitoon liittyvää kulttuuria ihmettelen yhä, kuinka lähellä ja kuitenkin niin vieras tuo poronhoitokulttuuri minulle edelleen on. Saamelaisessa poronhoitokulttuurissa myös duodji eli käsityö, liittyy elämään kokonaisvaltaisesti, arkeen ja juhlaan,” Seija kertoo. ”Ihmettelen, ihastelen ja kyselen ihmisiltä – käsityöläisiltä, taidekäsityöläisiltä, tekstiilitaiteilijoilta, keraamikoilta tai eri alojen taitajilta, kuinka ihmeessä osaat ja olet oppinut taitosi. Käsityön harrastaminen on myös itselleni ihastuksen kohde, sillä en voi kuin arvostaa monen syvällistä paneutumista omaan alaansa olkoot se neulominen, perhonsidonta tai paperin valmistaminen.”

poron jäljillä dokumentointi suomen käsityön museo

Lokakuussa 2006 dokumentoitiin Tuula-Maija Magga-Hettan suvun poroerotusta Vuotson Sakiaselällä osana Poron jäljillä -hanketta. Kuvassa museolehtori Raija Manninen (mustassa takissa) ja amanuenssi Seija Hahl (oikealla) keskustelevat Tuula-Maija Magga-Hettan  kanssa poroerotuksesta.

 

Myös tekniikan kehittyminen tuo työhön omat haasteensa. Seija kuvailee oman suhtautumisensa tietotekniikkaan kuvastuvat hyvin ”uskallusta riittää enemmän kuin osaamista” -periaatteeseen. Apua hän kuitenkin kertoo saavansa aina, sillä ympärillä on taitavia ja osaavia ihmisiä

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna museossa esillä oleva Suomalainen kansallispuku -näyttely antoi jälleen mahdollisuuden oppia uutta. ”Kansallispukujen valmistukseen tiivistyy suuri määrä aineetonta kulttuuriperintöä eli hiljaista tietoa ja osaamista, jota käsityöläiset välittävät eteenpäin. Lumoudun itse katsoessani videolle tallennettua kansallispuvun valmistajan työskentelyä – nyytingin ja pitsin nypläystä, rekon kirjontaa, ronkkausta (kirjontaa) ja kansallispuvun kokan valmistusta valamalla”, Seija ihastelee museon näyttelyssä esillä olevia videoita. Seija toivookin, että myös asiakkaat löytävät näyttelyn videot ja saavat siten lisää ymmärrystä siitä ajasta ja taidosta, mitä yhden kansallispuvun tekeminen vaatii.

Iso osa Seijan työtä onkin tallentaa aineetonta kulttuuriperintöä eli ihmisten tuntemuksia ja muistoja eri aiheista. Kokemukset tallennetaan museon arkistoon liikkuvana kuvana, äänenä, kuvina ja tekstinä. Tähän tallennustyöhön liittyy myös Seijan vastuulla oleva yhteistyö Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tallentavat osana opintojaan nykykulttuuria ja tallennusten tuloksia pääsee selaamaan verkossa. http://museonayttely.fi/nykytallennus/ Nykytallennusprojekteja aloitetaan tulevana syksynä myös kulttuuriluotsien kanssa, kun he tallentavat Anna ja Toivo Unicef-nukkien tekijöiden toimintaa.

Kaiken kaikkiaan Seija kokee työnsä paitsi suuria tuntoja herättäväksi myös ainutlaatuisia kokemuksia luovaksi:
”Näyttelyissä ja projekteissa tulokulma käsityöhön on joskus hyvinkin poikkeava, kuten Lentämisen ihme näyttelyssä vuonna 2009. Oli upeata nähdä kuinka ITE- taiteilijoiden tekemisen tarve sai heidät luomaan käsin erilaisia lentäjiä; lintuja, hyönteisiä, lentokoneita, enkeleitä, ufoja ja jopa taivaankappaleita. Näyttelyyn muodostui tekijöiden luoma oma Lentämisen maailma tai oikeastaan maailmankaikkeus.Edelleen vaikuttavin kuljetuskohteeni museourallani on ollut kun pakettiauton takakontissa oli ”Maailmankaikkeus”. Voiko oikeastaan suurempaa kuljetusta olla!”, Seija nauraa.

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

Teksti: Sari Koskinen

3 henkilöä tykkää

Museotyön arkea: Maria Peni

Kirjoitettu | 08.08.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Suomen käsityön museon yhteydessä toimii Konservointikeskus, joka tarjoaa palveluitaan paitsi Jyväskylän museoille, myös muille toimijoille ja yksityishenkilöille valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Konservointikeskuksessa toimii myös tekstiilikonservaattori Maria Peni, joka osallistui myös Suomalainen kansallispuku -näyttelyn pukujen konservointiin.

Maria Peni Konservointikeskus

Tekstiilien konservointi vaatii kärsivällisyyttä, tarkkaa silmää ja vakaata kättä. Kuvassa Maria konservoi käsin kirjailtua silkkilippua 1800-luvulta.

Marian työnkuvaan kuuluu hyvin laajasti tekstiilien tutkiminen ja konservointityöt. Jokaiselle konservoitavalle esineelle tehdään konservointityön suunnitelma, kustannusarvio ja työvaiheittain etenevä raportti valokuvineen. Konservointia varten tekstiilin materiaalit, työtavat ja vauriot pitää kartoittaa. Tekstiilejä pestään, korjataan ja huolletaan ja samalla puhdistetaan ja korjataan tekstiilien yhteydessä olevat muut materiaalit. ”Työn alla ovat olleet niin pienet pitsikäsineet kuin suuret keskieurooppalaiset kuvakudoksetkin.  Ja kaikkea siltä väliltä”, Maria kuvaa työtään. Konservoinnissa tarvitaan myös erilaisia tukia, suojia ja työvälineitä, joiden kehittely ja valmistus kuuluvat myös konservaattorille – luovaa työtä siis monella tasolla! Asiakasneuvonta on myös osa konservaattorin työtä, kun Konservointikeskukselta kysellään vanhojen liinojen ja ryijyjen huolto-ohjeita.

Maria kiinnostui kankaista ja vaatteiden ompelusta jo pikkutyttönä. ”Äidillä oli vanha Hugin-merkkinen ompelukone ja sillä opettelin ompelemaan. Tulokset eivät vielä olleet kummoisia, mutta intoa riitti”, Maria naurahtaa. Vain hieman myöhemmin mukaan tulivat myös neulominen ja muiden käsitöiden tekeminen.

Melkein kolmekymmentä vuotta konservointialalla viihtynyt Maria kävi ensin vaatetusalan ja kaupallisen koulutuksen, mutta alan töitä ei oikein löytynyt, joten hän hivuttautui vähitellen museoalalle. Konservointialkoi kiinnostaa Mariaa jo alkuaikoina, kun erään museon intendentti tokaisi hänelle, että ”rupea konservaattoriksi”. ”Otin selvää alasta, mutta silloin ei vielä Suomessa ollut konservointikoulutusta. Museoiduin sitten moneksi vuodeksi ja työskentelin eri museoissa erilaisissa tehtävissä, kunnes tekstiilikonservointikoulutus Vantaalla alkoi vuonna 1987”, Maria kuvaa työuransa alkua. Kolmen vuoden koulutuksen jälkeen Maria sai työpaikan Konservointikeskuksesta ja sillä tiellä hän edelleen on.

Konservaattorin työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Ei ole kahta samanlaista tekstiiliä, vaan jokaiselle on etsittävä juuri sille sopivat toimenpiteet. Käsityön lisäksi konservaattorin on hallittava muun muassa kulttuuri-, tekstiili- ja pukuhistoriaa sekä kemiaa ja kieliä. Konservointiin liittyy myös eettisiä periaatteita, joiden mukaan toimintaan. Konservoinnin tarkoituksena on esineellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä esineen/tekstiilin tekijän tai suunnittelijan alkuperäisen aikomuksen säilyttäminen. Konservointityö suunnitellaan ja toteutetaan niin, että nuo toteutuvat. Tämä vaatii kansallisten ja kansainvälisten kulttuuriomaisuuden suojelulle asetettujen säädösten ja asetusten noudattamista. Esimerkiksi tekstiiliin lisättävän materiaalin tulee olla helposti poistettavissa, eikä se saa pitkänkään ajan kuluessa vahingoittaa tekstiiliä. Tekstiilille tehtävät toimenpiteet eivät saa muuttaa tekstiilin ulkonäköä eikä mittoja. Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan ja valokuvataan tarkasti. (Lähde: Konservaattoriliiton sivut)

Tällä hetkellä Marialla on työn alla 1800-luvun alusta peräisin oleva kolmikolkkahattu. ”Sen materiaali on erikoista, hyvin hienokarvaista huopaa, ihan kuin vanhassa silinterihatussa”, Maria kuvailee. Hattu on aikojen saatossa kärsinyt, kulunut, murtunut ja litistynyt. ”Uudeksihan vanhaa esinettä ei koskaan saa, mutta puhdistuksen, kostutuksen, muotoilun ja korjauksen jälkeen siitä toivottavasti tulee alkuperäistä lähellä olevan näköinen ja muotoinen kokonaisuus.”  Hatun konservoinnin haastetta kasvattaa hatun materiaali. Huopa ei ole kaikkein helpommin käsiteltävää, joten sopivien konservoinnissa käytettävien materiaalien ja tekniikoiden valintaan pitää käyttää ylimääräistä huomiota.

Tekstiilien konservoitavuus ylipäänsä vaihtelee yksinkertaisesta hyvin haasteelliseen. ”Joskus puhdistettavaksi tulee tekstiilejä, joita ei voi pestä värien irtoamisen takia tai erilaisten materiaaliyhdistelmien takia.  Myös hyvin hauraiden ja pahoin vaurioituneiden tekstiilien käsittelytavan valinta aiheuttaa joskus harmaita hiuksia. Hyvin harvoin on kuitenkaan tarvinnut nostaa käsiä pystyyn ja todeta, että mitään ei voida tehdä”, Maria kuvailee.

Maria on viihtynyt työssään konservaattorina hyvin. Alun perin Konservointikeskus toimi Jyväskylän taide- ja tiedesäätiön alaisuudessa ja siirtyi vuonna 1995 osaksi Suomen käsityön museota. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on ollut yhtä työntäyteinen kuin muutkin vuodet. Suurimpina töinä tänä vuonna konservoinnissa onkin Ylivieskan tuhopoltosta selvinnyt messukasukka ja nyt työn alla oleva kolmikolkkahattu. Yleensä sekaan mahtuu aina myös jokunen yllätyskonservointi. ”Eniten tietysti odotan, että työt valmistuvat sujuvasti ja ajallaan”, Maria kuvailee odotuksiaan tältä vuodelta.

Marian mieleen on painunut muistoja museoalalta myös ennen Konservointikeskusta. Hauskin niistä liittyy kesätöiden päättymiseen Etelä-Pohjanmaan museossa, kun Maria sai läksiäislahjaksi kortin, jossa luki turkulaisittain lohduttavasti Älä ol´ yhtään hualissas, kyl rätei ja lumpui piisa!

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

Teksti: Sari Koskinen

3 henkilöä tykkää

Museotyön arkea: Raija Manninen

Kirjoitettu | 25.07.2017 | Kommentit poissa käytöstä

Monelle museon opastukseen tai työpajaan tulevalle museon tutuimmat kasvot kuuluvat museolehtori Raija Manniselle, joka vastaa museon yleisötyöstä ja koordinoi museon tapahtumatuotantoa ja muita aktiviteetteja.

Kuvassa Raija keittelee  perinteistä punamultaa Kävelykadulla työnäytöksessä.

Kuvassa Raija keittelee perinteistä punamultaa Kävelykadulla työnäytöksessä. Kuva; Suomen käsityön museo

Alun perin kotiteollisuusohjaajaksi Kuopion Muotoiluakatemiasta vuonna 1983 valmistunut Raija koki alusta asti kuuluvansa museoon, sillä valmistumisvuonna avautui Jyväskylään Suomen kotiteollisuusmuseo (nyk. Suomen käsityön museo), jonne Raijaltakin pyydettiin esineitä esille. Raija oli juuri perustanut oman yrityksen ja päätti keskittyä sen toimintaan, eikä hänen esineitään päätynyt – ainakaan juuri silloin – museoon. ”No kymmenen vuotta myöhemmin ajauduin Jyväskylään opiskelemaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun.  Tein osan opetusharjoittelusta kotiteollisuusmuseossa Näkevät kädet -näyttelyn suunnittelun ja oheisohjelman muodossa. Silloinen museolehtori oli jäämässä äitiyslomalle ja minulta kysyttiin, että olisinko kiinnostunut museolehtorin sijaisuudesta. Heti saatuani opettajan paperit jouduin museoon”, Raija nauraa.

Raijan uran aikana museomaailma on muuttunut paljon. Vielä 90-luvulla museolehtori kulttuurihistoriallisessa museossa oli harvinaisuus ja työ oli aika pitkälti luovimista museon ammatillisen henkilökunnan ja asiakkaiden välissä. ”Alkuun varsinkin tuntui, että viestintuojana tulin ammutuksi useampaan otteeseen. Niinpä sitten opiskelin työn ohessa maisteriksi, että josko yhteinen kieli ja mieli asiakasnäkökulmaan löytyisi. Nyt museoissa on asiakasymmärrystä, mutta pioneerina on tullut päätä hakattua seinään ja ovenpieliin”, Raija muistelee. Suomen kotiteollisuusmuseo toimi Jyväskylän kampusalueella, melko pienissä tiloissa, mikä oli ajoittain haasteellista esimerkiksi opastustilanteissa, joissa oli mukana isoja ryhmiä. ”Opastettavia ryhmiä oli paljon ja musiikkiluokat olivat isoja. Soitinnäyttelyn näyttelyarkkitehti oli suunnitellut vitriinien väliin mdf-levystä pylväitä, joiden sisään oli piilotettu tekniikkaa musiikin kuuntelua varten ja osa pylväistä oli ’estetiikan’ vuoksi. Pylväät näyttivät tukevilta, niinpä joku oppilas nojasi sellaiseen ja pylväs lähti kaatumaan. Minä syöksyin ottamaan pylvään kiinni, ettei se olisi osunut toisen oppilaan päähän. Pylväs luiskahti käsistäni ikkunasyvennykseen ja murensi pienen palan seinää ja ruttasi sälekaihtimia. Minä kerroin kahvitunnilla kauhuissani tilanteesta ja vaadin tukevampia pylväitä. Sain vastaukseksi, että museolehtorin tehtävä on huolehtia, ettei näyttelyssä satu mitään vahinkoja ei esineille eikä ihmisille”, Raija kauhistelee. ”No näyttelyrakenteisiin tehtiin muutoksia ja sen jälkeen olen aina vaatinut, että näyttelystä pitää tulla peruskoulun kestäviä”, hän jatkaa.

”Juuri tällä hetkellä siivoan sähköpostiani ja etsin pöytää vuoden aikana kertyneiden papereiden alta ennen kesälomaani”, Raija kuvailee kesätunnelmiaan. Kesäaikaan museolehtorin arkeen kuuluu yleensä myös erilaisia huoltoja: lainattavat muistelusalkut, perusnäyttelyn kosketeltavien ja koettavien juttujen päivittämistä ja huoltoa, pajatilan siivoamista ja päivittämistä sekä käsityöohjeiden uudistamista. Lisäksi kesän aikana koostetaan oppaille materiaaleja – tällä kertaa luonnollisesti kansallispukuihin liittyen – ja tietenkin suunnitellaan syksyn tapahtumien alustavia sisältöjä. Syksyllä museossa vierailee noin 1400 kakkosluokkalaista ja heidän kanssaan tutustutaan muun muassa kansallispukuihin; tietenkin jollain mieltä kutkuttavalla tavalla. ”Mielenkiintoisinta onkin työn monipuolisuus ja se, että saa olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Tai jos ei suorastaan face to face -tilanteessa, niin ainakin välillisesti esimerkiksi työpajaohjeen tai lainattavan muistelusalkun ja jonkin aktiviteetin muodossa”, Raija kuvailee työnsä eri puolia.

Museon lainattavia salkkuja käytetään mm. palvelukodeissa muisteluun. Raija esittelee kuvassa ryijysalkun antimia. Kuva: Suomen käsityön museo.

Museon lainattavia salkkuja käytetään mm. palvelukodeissa muisteluun. Raija esittelee kuvassa ryijysalkun antimia. Kuva: Suomen käsityön museo.

Muistiin painuvia kokemuksia syntyy ihmisten kohtaamisesta runsaasti. ”Keväällä museossa vieraili seiskaluokkalaisia. Heidän kanssa tehtiin avainkaulanauhoja ja muutamalla pojalla ei solmun teko luonnistunut, vaikka me opettajan kanssa yritettiin demonstroida asiaa. Yhdeltä pojalta se ei kerta kaikkiaan ottanut onnistuakseen. Sitten mä näin, että pojalla oli nauhalenkkarit ja minä hipaisin omalla jalallani pojan kenkää ja sanoin, että miten sinä kengän nauhat solmit, jos et osaa tehdä solmua. Hän sanoi, että nää menee tehdasasetuksilla. No kyllä se solmukin sitten syntyi.”

Museolehtorin työssä pääsee käyttämään luovuutta ja aina on uusia asioita mihin tutustua näyttelyiden tai tapahtumien kautta. ”Ehkä mieliinpainuvin kokemus oli, kun olin kollegani kanssa tutustumassa vuoden käsityöläiseksi valitun neurokirurgin työskentelyyn leikkaussalissa. Asiakkaiden kanssa työskennellessä kuulee monenlaisia tarinoita ja elämänkohtaloita ja joihin itse ehkä voi tuoda yleisen historiallisen näkökulman. Tietenkin se on myös tärkeää, että saa olla käsityössä näköala paikalla, jota vielä vapaa-ajan -minä tukee ”, Raija kuvailee. Työn monipuolisuus on paitsi rikkaus, mutta samalla myös haaste, sillä aina olisi hirveästi tekemätöntä työtä. ”Suurin osa ajasta menee varautuessa tulevaan asiakkaaseen ja kuitenkin se asiakas joka on jo museossa tai museon nettisivuilla, pitäisi olla etusijalla, että hän saisi sen, mitä hän haluaa ja tarvitsee”, kuvailee Raija lehtorin työn haasteita.

Suomalainen kansallispuku -näyttelyn tiimoilta Raija haluaa omalla työpanoksellaan olla mukana edesauttamassa kansallispuvun auran laajentamista ja saattamista näkyvämmäksi, kajoamatta kuitenkaan kansallispuvun pyhyyteen. Vuosi 2017 onkin ollut tähän mennessä museon kannalta hyvin kiireinen, mutta vuotta on värittänyt myös runsas museon strategiatyö. Museon muutostakin on ollut jo pitkään puhetta. ”Toivoisin selkeytystä muuttaako museo vai ei. Nyt on tyhjäkäynnillä olo, kun jo olemassa olevaa pitäisi uudistaa, mutta kannattaako siihen ryhtyä, jos muutto tulee muutaman vuoden päästä ja silloin koko museokonsepti pitää miettiä uudestaan. Joka tapauksessa nyt olisi uudistumisen aika”, Raija pohtii museon tulevaisuudenkuvaa.

Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan, museossa on esillä Suomalainen kansallispuku -näyttely, joka on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi avaamme yleisölle hiukan enemmän museolaisten työelämää.

 Teksti: Sari Koskinen

Be the first to like.
« palaaeteenpäin »