Mitä kuuluu Museokumppaneille?

Kirjoitettu | 20.02.2018 | Kommentit poissa käytöstä

Innokkaita vapaaehtoisia on ilmoittautunut niin runsaasti, että pidämme taukoa uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja keskitymme löytämään jo nyt ilmoittautuneille Museokumppaneille sopivia tehtäviä.

Järjestimme alkuvuodesta kaksi museon vapaaehtoisten tutustumistilaisuutta, joissa vapaaehtoisilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa ja museon henkilökuntaan.
Museolaiset kertoivat vapaaehtoistoiminnan merkityksestä museossa,  apukädet ovat tärkeitä monissa toiminnoissa. Kävimme läpi museo- ja vapaaehtoistoiminnan peruskäytänteitä kuten vapaaehtoissopimuksen kohdat ja merkitykset sekä vapaaehtoistoiminnasta heränneitä kysymyksiä. Vapaaehtoisten toimimista museossa helpottaa, kun kaikilla on samat pelisäännöt tiedossa.

Tilaisuuden tärkeintä antia oli kuulla Museokumppaneiden motiiveja siitä, mikä motivoi vapaaehtoistehtäviin juuri Suomen käsityön museoon sekä osallistaa vapaaehtoisia kehittämään museon toimintaa yhdessä museolaisten kanssa. Ryhmätöissä syntyneitä ideoita viemme eteenpäin hiljalleen.

Museon henkilökunnan näkökulmasta oli hienoa kuulla Museokumppaneiden motiiveja; Miksi Suomen käsityön museo valikoitui vapaaehtoistyön kohteeksi?
Sosiaaliset motiivit nousivat esille monilla; uusien ihmisten tapaaminen, verkostoituminen ja yhteisöllisyys, joka syntyy yhteisten asioiden äärellä koettiin tärkeiksi. Käsityö, historia ja ympäristömyötäisyys nousivat esille vapaaehtoisia liikkeellepanevina voimana. Työskentely museon kulissien takana ja mahdollisuus päästä käsiksi museoesineisiin koettiin myös kiinnostavana mahdollisuutena.

Museo haluaa tukea ja osallistaa Museokumppaneita tarjoamalla tiloja vertaistoimintaan. Tutustumistilaisuuksissa esiin noussut idea Mukujen vertaisryhmästä toteutuu kun Museokumppanit kokoontuvat kerran kuukaudessa aiheenaan valitsemansa (Taitoliiton vuoden teema), kirjonta.

Mitä mukut ovat päässeet jo tekemään?

Museokumppaneista lähtenyt idea, toimiminen keskusteluoppaana ja näyttelyvalvojina vaihtuvissa näyttelyissä on toteutunut tammikuun loppupuolelta saakka perjantaisin. Mukut ovat toimineet apukäsinä tapahtumissa, kuten avajaistarjoiluissa ja aulaoppaana yleisötilaisuuksissa. Konservointikeskuksessa museokumppanit ovat valmistaneet pitkäaikaissäilytyksen tukirakenteita päähineille ja vaatteille. Tekstiilien kokoelmakeskuksessa he ovat tehneet paikkakooditusta ja inventointia. Museokumppanit ovat aloittaneet käsikirjaston lahjoituskirjojen viennin kokoelmatietokantaan ja tekstiilinäytteiden digitoinnin. Yhteistyö on sujunut mainiosti.

Museokumppanit ovat olleet mukana paikkakoodittamassa museon säilytyksessä olevia kokoelmaesineitä.

Museokumppanit ovat olleet mukana paikkakoodittamassa museon säilytyksessä olevia kokoelmaesineitä.

Erilaisia tehtävänkuvia kehitetään edelleen, jotta Museokumppaneiden arvokasta työpanosta, tietoa ja taitoa voidaan jouhevasti kysyä vahvistukseksi erilaisiin museon työnkuviin ja tehtäviin.
Pääosin vapaaehtoiset ovat käyttäneet museon toimintaan kahdesta kolmeen tuntia viikossa tai joka toisena viikkona. Vapaaehtoistoimintaan käytettävän ajan määrä on Museokumppanin omasta kiinnostuksesta riippuvaista ja sovittavissa museon resurssien mukaisesti.

Projekti saa rahoituksensa Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista.

Teksti: Jaana Peltola, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

2 henkilöä tykkää

Kommentit

Comments are closed.