Tervetuloa vapaaehtoistyöhön Suomen käsityön museoon!

Kirjoitettu | 07.11.2017 | Kommentit poissa käytöstä

kokoelmatyossa_jupun

Suomen käsityön museon vapaaehtoishaku on avautunut verkossa. Viime keväänä toimintaa pilotoitiin kokoelmatyössä ja nyt kun valmistelut syksyn osalta alkavat olla hyvällä tolalla, päästiin aloittamaan. Pohjatyönä on laadittu mm. esite, joka on jaossa ja ladattavissa myös verkosta.

Museon vapaaehtoisille saatiin oma nimi Museokumppanit. Nimen valintaan osallistettiin yleisöä sosiaalisessa mediassa ja sen jälkeen saatua aineistoa ja ehdotuksia pyöriteltiin, pohdittiin ja muovattiin vielä museon henkilökunnan työpajassa. Ajatuksena nimessä on mm. se, että museotyö yhdistää eri lähtökohdista tulevia ja eri rooleissa työskenteleviä ihmisiä toimimaan kumppaneina kulttuurin hyväksi.

Museokumppanin polusta kiinnostuneille internetissä on ilmoittautumislomake, jonka täytettyään henkilö saa viikon sisällä kutsun tapaamiseen museolla. Keskustelussa tarkentuvat molemmin puolin odotukset sekä toiveet ja käytännön asiat tarkentuvat.

Syksyn aikana henkilökunta on yhteisesti orientoitunut tulevaisuuden toimintakulttuuriin mm. muotoseikkojen osalta sekä visioon, jossa työyhteisöä rikastuttavat aktiiviset kulttuurityön harrastajat. Muotoseikkoja vapaaehtoisten rekrytoinnissa ovat erilaiset perehdytysmateriaalit kuten vapaaehtoistoiminnan periaatteiden läpikäynti, työpaikan pelisäännöt, erilaiset käytännöt työpaikalla sekä yleiset ja turvallisuutta koskevat ohjeet.

Museossa on jo ennestään totuttu projektikohtaisiin talkootöihin henkilökunnan kesken ja kasvava kiinnostus vapaaehtoistyöhön nähdään positiivisena mahdollisuutena molempien kannalta. Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminta tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sellaisiin tehtäviin, jotka koetaan itselle tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Alussa painottuvat kokoelmatehtävät kuten digitointi ja esineiden säilytystukirakenteiden valmistus tai skannaus. Tehtävissä pääsee tutustumaan kokoelmien sisältöön lähemmin ja syvemmin kuin näyttelyissä. Samalla on tilaisuus tavata toisia museotyöstä kiinnostuneita sekä museoammatillista henkilökuntaa kulissien takana. Museon näkökulmasta vapaaehtoisen rooliin hakeutuvan motiivit ovat keskenään samanarvoisia taustasta riippumatta.

Museossa pyritään kestävän kehityksen ajatusta noudattaen lisäämään palveluiden saavutettavuutta ja hyvinvointia tasapuolisesti asuinpaikasta, sosiaalisesta tai taloudellisesta lähtökohdasta riippumatta.  Vapaaehtoistyötä ajatellen tämä tarkoittaa sitä, että verkon avulla saadaan tuotettua materiaalia, esimerkiksi kokoelmaesineiden ja kuvien tietoja haettavaksi tai niitä koskevaa lisätietoa jaettavaksi sekä muita julkaistuja aineistoja kiinnostuneille museon kotisivuilla www.craftmuseum.fi. Koska museotyö ja erityisesti kokoelmatyö on usein pikkutarkkaa ja huolellisuutta vaativaa ja työvaiheiltaan hidasta, vapaaehtoisten apuvoimia tarvitaan.

Vapaaehtoisen kokemus ja näkemys vapaaehtoistyöhön:

”Olen mukana vapaaehtoisena myös siksi, että pidän julkisia kulttuurilaitoksia yhteiskunnan aarteina, joiden haluan kukoistavan ja kehittyvän. Haaveilen ja toivon, että ne jatkossa vielä paljon nykyistä enemmän tarjoavat vapaaehtoisille ja kaikille kiinnostuneille uudenlaisia mahdollisuuksia harrastaa, perehtyä asioihin, olla mukana, vaikuttaa toimintaan ja tarjota kokemuksia ja tunnetta siitä, että ollaan merkityksellisessä vuorovaikutuksessa ja toimitaan”

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi osoitteessa www.lyyti.in/vapaaehtoiset. Ilmoittautuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja sovitaan aika kasvokkain tapaamista varten, jonka jälkeen vapaaehtoisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja sovitaan mahdollisista tulevista tehtävistä Museokumppanina. Myös muusta kuin kokoelmatyöstä kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ilmoittautua museolle jo tässä vaiheessa.

Lisää infoa vapaaehtoistyöstä Jyväskylässä saa myös Vapaaehtoiseksi! –messuilta 30.11.2017 klo 13:00 – 18:00 Kansalaistoimintakeskus Matarassa (osoite: Matarankatu 6, Jyväskylä). Paikalla on myös museon henkilökuntaa jututettavana aiheesta.

Tervetuloa mukaan!

teksti: Marjo Ahonen

2 henkilöä tykkää

Kommentit

Comments are closed.