Jyväskylän kaupunki » Asuntomessut Jyväskylässä 2014 » Äijälänrannan leikkipuistoa ideoitiin lasten ja taideopiskelijoiden työpajoissa

Äijälänrannan leikkipuistoa ideoitiin lasten ja taideopiskelijoiden työpajoissa

Kirjoitettu | 08.06.2012 | Kommentit poissa käytöstä

Vuoden 2014 asuntomessualueen tuntumaan rakennettavan Äijälänrannan korttelileikkipuiston suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelutyöhön kutsuttiin mukaan myös alueen tulevia käyttäjiä eli läheisen Väinölän päiväkodin lapsia. Lasten ideariihessä syntyi myös nimiehdotus uudelle leikkipuistolle: Riemuranta.

Leikkipuiston hahmottelemiseksi järjestettiin kaksi työpajaa, joissa päiväkodin lapset saivat askarteluillaan ilmentää hyvää leikkiympäristöä ja -puistoa. Työskentelyyn osallistui myös viisi Lahden taideinstituutin opiskelijaa, jotka työstivät aihetta taiteen keinoin. Opiskelijoiden luonnoksissa hyödynnettiin sekä lasten töitä, kohteen historiaa sekä Asuntomessujen teemoja.

Lasten hahmotelmissa tuli vesi- ja eläinaiheiden kautta esille ennen kaikkea luonnonläheisyys. Myös opiskelijoiden ideat painottuivat selkeästi luontoteeman ympärille. Työpajojen vetämisestä vastasivat kohteen suunnitteluttaja, Jyväskylän kaupungin rakennuttajahortonomi Leena Rapo sekä taiteilija Minja Revonkorpi.

Ammattilainen jalostaa saatuja ideoita edelleen

Lasten ja taideopiskelijoiden näkemyksiä hyödynnetään myös työn seuraavassa vaiheessa, viher- ja geosuunnittelijan konsulttityönä laatimassa puistosuunnitelmassa. Toteutettaviksi valitaan kolmesta viiteen ulkoleikkivälineideaa, loput hankitaan valmiskalusteina.

Räätälöitävien leikkipuistovälineiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan tarkkaan sekä varmistetaan huolellisesti, että välineet täyttävät vaadittavat turvallisuusstandardit.

Äijälänrannan korttelileikkipuisto rakentuu osaksi Jyväskylän kaupungin leikkipuistoverkostoa ja sen kustannusarvio on noin 180 000 euroa. Alustavan aikataulun mukaan puiston luonnossuunnitelmat tulevat nähtäville loppukesästä 2012 ja toteutussuunnitelma vuoden 2013 alussa. Rakentamaan päästäneen loppukesästä 2013 ja viimeistelytyöt tehdään vielä ennen vuoden 2014 Asuntomessuja.

Keskustelutilaisuus viheralueiden suunnittelusta keskiviikkona 13.6.

Äijälän alueelle suunnitellaan korttelileikkipuiston lisäksi muitakin julkisia viheralueita. Suunnittelu koskee myös uima- ja kävelyrantaa, koirapuistoa ja Rantaraitin reuna-alueita. Alueelle toteutettavat viheralueet ovat osa Jyväskylän kaupungin viherpalveluiden verkostoa.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään keskiviikkona 13.6. kello 17.30 Viherlandian kokoustila Viherniekassa (Kammintie 6) järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Keskustelua ovat vetämässä rakennuttajahortonomi Leena Rapo ja Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -tapahtuman projektipäällikkö Anu Hakala. Tilaisuuteen ovat tervetulleita Äijälän, Väinölän ja Halssilan asukkaat sekä kaikki Äijälän viherrakentamisesta kiinnostuneet.

Leikkipuistot tehdään käyttäjille

Jyväskylän korttelileikkipuistoille mietitään yleensä teema, jonka ympärille suunnitelmaa lähdetään kehittelemään. Teema voi olla peräisin esimerkiksi alueen katujen tai paikkojen nimistä. Suunnittelun lähtökohtana on tehdä puistoista leikkimisen kannalta hyviä ja kiinnostavia, mutta silti turvallisia.

Suunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää kuulla puiston tulevien käyttäjien näkemyksiä siitä, millainen puiston pitäisi olla. Käyttäjien mielipiteiden ohella tärkeitä suunnittelun näkökulmia ovat esteettömyys, toimivuus, ylläpidettävyys, rakentamisen kustannustehokkuus sekä esteettisyys. Lisäksi on otettava huomioon hankintalain edellyttämä kilpailun mahdollistaminen.

Puiston suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi muun muassa luonto- ja kulttuuriarvot sekä alueen olosuhteet, kuten maastonmuodot, maaperä, ympäröivät maastorakenteet ja pinta-ala. Puistoon valittavilla kalusteilla mahdollistetaan paitsi leikki, myös oleskelu.

Valaistuksen tehtävänä on parantaa puiston käyttäjien turvallisuutta sekä pidentää puiston päivittäistä käyttöaikaa. Vihreä ympäristö on olennainen osa puistoa: Kasvillisuutta käytetään muun muassa viihtyisyyden parantamiseen, puistotilan raamien luomiseen, korostamiseen, rajaamiseen, näköesteeksi tai suojaksi melua, tuulta, pölyä ja paahdetta vastaan. Sillä voidaan myös pehmentää ja peittää häiritseviä yksityiskohtia tai sitoa maaperää esimerkiksi luiskissa.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, p. (014) 266 5148, leena.rapo[at]jkl.fi

2 tykkää tästä.

Keskustelu