Jyväskylän kaupunki » Asuntomessut Jyväskylässä 2014 » Tontinluovutuskilpailu asuntomessualueella Jyväskylän Äijälänsalmen rannalla

Tontinluovutuskilpailu asuntomessualueella Jyväskylän Äijälänsalmen rannalla

Kirjoitettu | 20.04.2011 | Kommentit poissa käytöstä

Jyväskylän Äijälänrannan vuoden 2014 asuntomessualueella sijaitsevan pienkerrostalokorttelin tontinluovutuskilpailu käynnistyy kilpailuun ilmoittautumisella 20.4.–9.5.2011. Kilpailun järjestää Jyväskylän kaupunki yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa.

Kilpailun tavoitteena on saada vuoden 2014 Asuntomessuille Jyväskylässä kokeellisen puurakentamisen korttelialueen suunnitelma ja toteutus. Arkkitehtuurikilpailun perusteella valitaan tontin toteuttaja ja tavoitteena on löytää maisemallisesti merkittävään paikkaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ratkaisu. Kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöille myönnetään aluetta koskeva suunnitteluvaraus.

– Arkkitehtuurikilpailut ovat tärkeä osa Asuntomessujen kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Toivomme näkevämme mahdollisimman laajan joukon erityyppisiä, tulevaisuuteen suuntaavia kilpailuehdotuksia, pohtii Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

– Jään kiinnostuneena odottamaan innovatiivisia ratkaisuja, joita osallistujat kilpailuehdotuksissaan esittävät, sanoo Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -tapahtuman projektipäällikkö Erkki Jaala.

Kilpailualue

Äijälänsalmen tontinluovutuskilpailun suunnittelualue sijoittuu Jyväsjärven Päijänteeseen yhdistävän Äijälänsalmen pohjoisrannalle. Alue sijaitsee kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla vesiteitse Jyväskylään saavuttaessa. Suunnittelualueen vieressä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Rauhaniemen talo pihapiireineen sekä Äijälänsalmen vanha silta. Suunnittelualue rajautuu luontoarvoiltaan, etenkin linnustoarvoiltaan, merkittäväksi arvioituun luonnontilaiseen virkistysalueeseen. Suunnittelualue laskee kohtalaisen jyrkästi kohti Äijälänsalmea.

Hyväksytyssä asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A), jolla rakennusoikeutta on 3500 kerrosalaneliömetriä. Kerrosluvuksi tontille on osoitettu I-III. Tontin rakennusala sijoittuu alueen itäosaan niin, että Rauhaniemen talon esteetön näkymä Äijälänsalmen suuntaan on turvattu. Tontin halki on osoitettu kulkemaan yleinen kevyen liikenteen yhteys. Rakennusten julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee olla puu ja rakennukset tulee porrastaa maastonmuotojen mukaan.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on saada vuoden 2014 asuntomessualueelle kokeellisen puurakentamisen korttelialueen suunnitelma ja toteutus. Kilpailun tavoitteena on löytää arkkitehtuuriltaan ajallisesti kestävä ratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen toimivuuteen, asumisratkaisujen joustavuuteen, kekseliääseen ja uutta luovaan puunkäyttöön, energiaratkaisuihin sekä rakennusten ja piha-alueiden muodostamaan kokonaisuuteen.

Kilpailun tavoitteena on löytää suunnitelma, jossa rakennukset ja piha-alueet muodostavat toimivan ja esteettisesti kauniin kokonaisuuden. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa alueelle muodostuu mittakaavaltaan sopusuhtainen ja asumisen yhteisöllisyyteen johtava kokonaisuus niin, että arkipäivän elämänlaatu toteutuu.

Toteuttaja valitaan laatuarvioinnin perusteella. Kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöille myönnetään aluetta koskeva suunnitteluvaraus. Korttelialue/tontti luovutetaan kilpailun voittajalle. Kauppahinta määritetään korttelin rakennusoikeuden perusteella. Voittajan on sitouduttava toteuttamaan korttelialue esittämänsä kilpailuehdotuksen mukaisesti niin, että joko koko alue tai merkittävä osa siitä on valmis vuoden 2014 asuntomessuille yhdeksi messujen esittelykohteeksi. Kilpailuun osallistumisesta tai ehdotuksista ei makseta palkkioita.

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua työparina (yhteenliittymä) arkkitehtitoimistot ja rakennusliikkeet/rakennuttajat, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaksi toteuttamiseksi annetussa aikarajassa. Kilpailun järjestäjälle jätettävän referenssimateriaalin perusteella arviointiryhmän edustajat valitsevat varsinaiseen kilpailuvaiheeseen pääsevät yhteenliittymät.

Aikataulu

Äijälänsalmen arkkitehtuurikilpailussa noudatetaan rakennusalan suunnittelukilpailujen yleisiä periaatteita ja niiden mukaisesti kilpailu koostuu neljästä vaiheesta. Vaiheiden tavoitteellinen aikataulu on seuraava:
- Valmisteluvaihe tammi–huhtikuu 2011
- Kilpailuvaihe 17.5.–26.8.2011 (ilmoittautuminen 20.4.–9.5.2011)
- Arvosteluvaihe syys–lokakuu 2011
- Julkistamisvaihe marraskuu 2011

Kilpailun järjestäjät asettavat kilpailun valmistelua ja kilpailuohjelman laatimista ohjaavan valmisteluryhmän, kuten myös varsinaisen palkintolautakunnan. Kilpailun järjestäjinä toimivat Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Jyväskylän kaupunki.

Lisätietoja:
- Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, 040 8486 200
- Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -tapahtuman projektipäällikkö Erkki Jaala, puh. 0400 857 300, erkki.jaala[at]jkl.fi
- Äijalansalmen tontinluovutuskilpailun kilpailusihteeri Mervi Savolainen, puh. 040 5423 096. mervi.savolainen[at]iss.fi

Verkkosivut:
- http://www.jyvaskyla.fi/asuntomessut/aijalansalmi
- http://www.asuntomessut.fi/

1 henkilö tykkää tästä.

Keskustelu